Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
INSCENOVANÁ FOTOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V 70. LETECH
DRIENIKOVÁ, Tereza
Cílem bakalářské práce je prozkoumat roli inscenované fotografie na poli Československé republiky v 70. letech 20. století. Mezi prvními kroky bude řádně vysvětlena role fotografie ve druhé polovině 20. století. Nastíněny budou též počátky fotografie - průkopníci, rané metody a důležité objevy. Dalším krokem bude náhled do metodologie, a to jak lze nejen s inscenovanou fotografií pracovat. Její následná kategorizace společně s uvedenými příklady fotografů a jejich děl naskytne celistvý pohled na tuto disciplínu. Uvedeny budou i technické možnosti doby. To celé bude přirozeně zasazeno do společenského, historického a kulturního kontextu.
Jak sociologicky zkoumat pitný režim?
Bartůšková, Monika ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Hrešanová, Ema (oponent)
Tématem této diplomové práce je srovnání dvou různých metod výzkumu. Jednou z těchto výzkumných metod je papírový deník, druhou online komunita. Tématem výzkumu, v rámci kterého jsou tyto metody vůči sobě srovnávány, je pitný režim vysokoškolských studentů, přesněji situace, v rámci kterých jsou různé nápoje vysokoškolskými studenty konzumovány. Do výzkumu, který je kvalitativního charakteru, bylo zapojeno celkem dvacet vysokoškolských studentů, vždy deset studentů v rámci jedné výzkumné metody. Studenti po dobu jednoho týdne zaznamenávali nejen všechny nápoje, které za týden vypili, ale i okolnosti konzumace těchto nápojů, jako je čas konzumace, místo, důvody konzumace aj. Diplomová práce nastiňuje rozdíly mezi danými metodami výzkumu a to z hlediska samotných výsledků výzkumu, frekvence a množství získaných informací, přípravy a provedení těchto daných metod, analýzy získaných dat, ale i z hlediska vnímání těchto metod samotnými respondenty. Výsledná analýza dat představuje výhody a limity každé ze zvolených metod v rámci situačního výzkumu pitného režimu a také navrhuje možné implikace pro další výzkum.
Play and Stay 10s systém
Rollinger, Michal ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Play and stay 10s systém Diplomová práce Play and stay 10s se zabývá kompilací dostupné literatury zabývající se tréninkem dětí v tenise do 10 let. Tento systém je aplikovatelný i na starší děti začátečníky nebo dospělé začátečníky. Cílem práce je zanalyzovat tento systém preferovaný ITF a přiblížit ho českým trenérům i zájemcům o metodiku tenisu pro tuto věkovou kategorii. Problémem v této kategorii je fakt, že veliká část sportovců má i jiné sportovní vyžití než tenis. Odliv sportovců z tohoto sportu je převážně způsoben direktivním korektivním způsobem výuky, který děti nebaví, a proto jak se mnoho lidí domnívá, přechází na kolektivní a více zábavné sporty, kde je od začátku možnost hry samotné. Heslem tohoto systému je "Podávej, hraj, počítej". Systém play and stay 10s způsobil celosvětový vzestup a popularitu z řad dětí i dospělých. Tenis vyučovaný tímto způsobem je atraktivnější a zábavnější. Klíčová slova: tenis, metodologie, trénink dětí do 10 let, zábavná forma, střední dvorec
Ohlasy dekonstrukce v recentní historiografii dějin umění
Grygarová, Dominika ; Kubík, Viktor (vedoucí práce) ; Rakušanová, Marie (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat recepci dekonstrukce v současné historiografii dějin umění a představit důsledky tohoto kritického způsobu myšlení pro disciplínu dějin umění. Termín dekonstrukce je rozlišen na (1) původní filosoficko- kritické psaní Jacquesa Derridy a (2) na metodu, která se od konce 70. let aplikovala do literárních věd, a poté i do dalších humanitních oborů, včetně dějin umění. První, teoretickou částí práce je úvod do Derridova myšlení, epistomologie a strategie dekonstrukce. Druhá část práce se zaměřuje na promítnutí epistemologické proměny a začlenění impulsů dekonstruktivní kritiky do dějin umění. Po zasazení "dekonstruktivních" dějin umění do vývoje disciplíny a po výkladu dekonstrukce v některých uměleckohistorických metodologických příručkách práce přistupuje ke konkrétním dílům historiků umění a jejich individuálnímu zpracování podnětů filosofického přístupu dekonstrukce - Donalda Preziosiho, Normana Brysona, Michael Ann Hollyové, Keitha Moxeyho, přehledově pak zmiňujeme vybranou problematiku u W. J. T. Mitchella, Craiga Owense, Rosalind Kraussové, Stephena Melvilla, Donalda Crimpa, Davida Carriera nebo Victora Burgina. Oproti původní derridovské dekonstrukci nacházíme v její aplikované podobě (dějiny umění, literární věda) několik zásadních proměn. Práce v závěru...
Návrh metodologické optimalizace volebního modelu Median na základě poznatků Czech Household Panel Study
Kunc, Michal ; Buchtík, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je navrhnout metodologickou optimalizaci hodnot parametrů používaných ve volebním modelu agentury Median na základě poznatků ze sekundární analýzy dat z třetí vlny a follow-upu Czech Household Study 2017 a omnibusu Median. V teoretické části práce shrnuje vybrané aspekty analyzovaných parametrů volebního modelu. V sekundární analýze jsou ověřovány hypotézy o vztazích: 1) volební účasti, minulé volební účasti a záměru volební účasti, 2) preferované strany před volbami a volené strany ve volbách, 3) reportované minulé volby a času uplynulého od příslušných voleb. Hypotézy jsou přijaty a výsledky analýzy slouží ke konstrukci optimalizovaného volebního modelu, jehož výsledky jsou srovnány s výsledky čtyř reálných postupů konstrukce volebního modelu (MEDIAN, CVVM2017, CVVM2018, KANTAR), vypočítaných na jednom datovém souboru (omnibus Median září/říjen 2017). Na základě stanovených kritérií se v porovnání modelu s výsledky voleb do PSP v roce 2017 se navrhovaný model umístil nejlépe ze všech sledovaných modelů. Jako další směry výzkumu práce navrhuje zkoumání vztahu misreportingu v minulé volbě s vývojem volebních preferencí podle teorie kognitivní disonance a mnohorozměrovou analýzu vztahu jistoty volby preferované strany, záměru účasti, minulé účasti, ideálně na úrovni konkrétních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.