Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,298 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jídlo jako lék. Stravování a jeho působení na imunitu a kvalitu života.
Keith, Radim ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Pro každého z nás je nejdůležitější zdraví, abychom mohli žít plnohodnotný život. Jak postupovat a jakých zásad se držet při výběru potravin, když jich je v současné době mnoho, které obsahují nebezpečné chemické látky používané v potravinářském průmyslu? Důležité je zdravé stravování a zdravý životní styl. Vaření ze základních surovin a posílení imunitního systému, a to již od dětského věku. Nikdy však není pozdě ani pro dospělé. Můžeme začít kdykoli. Chtěl bych ukázat téměř všechny aspekty kvalitního stravování, ale i druhou stránku, a to, jaké na nás číhá nebezpečí v chemicky upravených potravinách a celkový důsledek na kvalitu života. KLÍČOVÁ SLOVA Jídlo, zdraví, zelenina, ovoce, vitamíny, minerály, život, fermentace
Proposal Solution of Business Intelligence
Getlik, Andrej ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on the implementation of the Business Intelligence tool as an enhancement for National health information center reporting scheme in the area of sale of medicine. The thesis is based on introduction of main theories and principles behind Business Intelligence. This tool and reporting logic are described in the first part of this thesis. Based on this knowledge the improvement for reporting scheme from National health information center is created keeping in mind the modifications planned by National health information center. This proposal can work as a tool for improvement of actual reporting scheme of National health information center. The main contribution of this proposal is that it engages more topics which are more attractive even for an ordinary citizen.
Telemedicine
Vaněrka, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with Telemedicine and its use in today's society, considering the social and technological aspects of the past, present, and future. The main purpose of this work is to inform the general public about the possibilities of telemedicine and thus raise their awareness of the modern health care system. The work first deals with the division of virtual medicine into the fields of ehealth, telehealth and telemedicine. Subsequently, the historical development of this field along with the technological advancement and interconnectivity. Private and secure links between patients, doctors and specialists are very important. Therefore, data transfer methods are crucial in this field not only today but also in the future. Telemedicine is then divided into fields that use it and considered through the social aspects. Last but not least, there are future developments from the points of economics, human factors, and technology.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (oponent) ; Rujbrová, Šárka (vedoucí práce)
Drones are being used more widely in the field of emergency services, thanks to their better availability and price. In the police field, drones are used for surveillance of various event or monitoring suspicious areas. Police drones are also used for reconstruction of a traffic accident. In the firefighting field, drones are used mainly for monitoring fires and gathering information about the fire for the pilot, but several drones are also designed for suppressing the fires. In emergency medicine, drones are used to transport equipment and blood samples in places where it is not possible to do so by means of grounds transportation or if the transportation is complicated. The aim of the bachelor thesis is to provide a list of drones used in the integrated services and to describe technologies associated with the drones.
Poruchy autistického spektra ve výuce na středních zdravotnických školách
Niederlová, Veronika ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Poruchy autistického spektra (PAS) se projevují deficitem v oblastech komunikace a sociálních interakcí, stereotypním chováním a změnami ve smyslovém vnímání. Tyto projevy představují komplikaci například v situaci návštěvy zdravotnického zařízení, která je pro děti s PAS a jejich rodiče více stresující než pro běžnou populaci. Více než třetina rodičů se dokonce setká s odmítnutím ošetření dítěte kvůli diagnóze PAS. V diplomovém projektu jsme na základě zkušeností rodičů dětí s PAS a analýzy zahraničních zdrojů vytvořili projekt AutFriendly, který si klade za cíl zlepšit informovanost zdravotnického personálu v České republice o problematice PAS. V předkládané diplomové práci shrnujeme teoretická východiska problematiky zdravotnické péče u lidí s PAS a na základě rešerše české i zahraniční literatury ukazujeme, jak se problematika PAS promítá do vzdělávání zdravotnického personálu. V praktické části práce hodnotíme zkušenosti z dvouleté realizace první fáze projektu AutFriendly, ve které jsme vytvořili workshop AutFriendly - dvouhodinový workshop pro studenty středních zdravotnických škol - a realizovali jej na českých školách s účastí vice než 250 studentů. Ve výzkumném šetření jsme studovali otázku, jak jsou studenti českých středních zdravotnických škol informováni o PAS. Zjistili jsme, že...
Motivace lékařů a mediků k dobrovolnictví v Itibu
Boháčová, Alžběta ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Tématem práce je motivace k dobrovolnictví. Ta bude zkoumána na lékařích a medicích, kteří se zapojili do humanitárně-rozvojového projektu české nemocnice v Keni v Itibu, který funguje pod záštitou humanitární organizace ADRA, o.p.s. Cílem práce je pojmenovat hlavní motivátory rozhodnutí pro dobrovolnictví v Africe. Kvalitativní výzkum, jehož základem je teorie VFI (Volunteer Function Inventory), se bude zabývat motivací lékařů, mediků i zakladatele nemocnice Aleše Bárty. Metodou sběru dat jsou rozhovory a analýza před odletových esejí mediků. Záměrem bylo pojmenovat motivace, které jsou součástí dané teorie, ale také nalézt ty, které VFI nedefinuje.
"Vynález" inteligence a jeho reflexe v českém pedagogickém a speciálně pedagogickém diskurzu, na základě vybraných odborných časopisů od r. 1888 do r. 1944.
Čechová, Anežka ; Kolářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Herza, Filip (oponent)
Práce se zabývá inteligencí, jako sociálně-kulturním konceptem se svou vlastní historií a vývojem. Dekonstruuje tak naturalizované představy o biologické "podstatě" inteligence, která do dnešních dnů nebyla prokázána. Jsou zde představeny některé mody vědeckého a filosofického uvažování, které se podílely jak na "vynálezu" inteligence, tak na procesu jeho formování. Analýza primárních materiálů umožňuje zmapovat reflexi těchto dominantních vědeckých přístupů k inteligenci v českých odborných diskurzech. Práce zároveň reflektuje významnou roli klasifikace inteligence v hodnocení mentální normy a jinakosti, na základě čehož analyzuje vnímání ne/způsobilosti ve vymezeném historickém období, včetně diskurzivní analýzy reprezentace "postižení". Klíčová slova Inteligence, ne/způsobilost, kraniometrie, eugenika, pedagogika, medicína, biomoc.
Stevia rebaudiana - využití v potravinářství a farmacii
Rücker, Matěj ; Drastík, Martin (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Matěj Rücker Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Drastík, Ph.D. Název diplomové práce: Stevia rebaudiana - využití v potravinářství a farmacii Tato práce se ve své první části zabývá popisem rostliny a obsahovými látkami, mezi nejdůležitější patří steviolglykosidy, především steviosid a rebaudiosid A. V následující kapitole je hodnocena toxicita a bezpečnost, což přímo souvisí s možností využití stévie a steviolglykosidů v potravinářské a farmaceutické praxi. V další části je diskutováno využití v potravinářství, přičemž není ani opomenuta stávající legislativa a je nastíněna škodlivost rafinovaného cukru. Použití ve farmacii není tak rozšířené, proto se tato kapitola zabývá především účinky steviolglykosidů. Stevia rebaudiana Bertoni a steviolglykosidy mají velký potenciál nahradit cukr a další sladidla. Díky svým blahodárným účinkům se těší velkému zájmu výzkumníků, a proto se v blízké budoucnosti můžeme těšit na jejich rozšířené využití jak ve farmacii, tak v potravinářství. Klíčová slova: steviolglykosidy, steviosid, rebaudiosid A, cukr, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,298 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.