National Repository of Grey Literature 156 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Development of electronic parking system
Šmíd, Josef ; Strecker, Zbyněk (referee) ; Paloušek, David (advisor)
This bachelor thesis deals with the development of the electronic parking system, which is intended to navigate the drivers to the nearest vacancies, using the Arduino platform. The introductory part deals with an overview of the current state of knowledge. The research section provides an overview of the Arduino base plates and other modules and sensors selected for conceptual design solutions. The construction part deals with the design of the casing according to the selected components and the subsequent realization of the whole device, including the program, for testing under real conditions. The test results are finally evaluated and summarized in the final discussion.
Overview of rapid prototyping technology for metallic parts
Žaba, Tomáš ; Nevrlý, Josef (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The aim of this bachelor paper is to make a survey of Rapid Prototyping methods which enable workability of metal materials. It explains the principles of older methods as well as the latest ones including Selective Laser Sintering, Direct Metal Laser Sintering, and Laser Engineered Net Shaping, Direct Metal Deposition and Electron Beam Melting. The paper presents the examples of practical applications on component parts. The latest equipment and machinery available on present market and their technical specification are listed at the end of the description of individual methods. The paper is completed with visual documentation. The final part of the paper contains the analysis of gained pieces of knowledge and future possible development is outlined.
Utilization of light emitting diode lighting
Podola, David ; Černý, Michal (referee) ; Paloušek, David (advisor)
This bachelor thesis deals with problems of illumination by LED diodes. Basic concepts of lighting technology are defined in the first part. The second part is dealing with the construction of body LED diodes and explains the principle of white light formation to LED. Introduces problems of cooling. Gives an overview of the available power sources for LEDs. Provides an overview of how to control lighting by using motion sensors and presence sensors. Will be made basic economic balance sheet, which will evaluate the advantages of using LED sources. Attachments provide the LED catalogs of manufacturers, accessories for LED and comment on other sources of information.
Mechanical design of mobile camera system via electric drive
Bosák, Dalibor ; Brandejs, Jan (referee) ; Paloušek, David (advisor)
This bachelor thesis deals with an overview of accessories for a camera movement and mechanical design of a mobile camera crane via electric drive. In the construction part of the thesis are primarily brought conception designs of a camera crane including stress analysis in each places of the crane and then the proposal itself according to the chosen concept. There are shown solutions of individual parts of the camera crane with their description and views. In the end of the thesis are resumed the advantages of the design and economical analysis including the prices of each components and the whole crane.
Experimental 3D printer for the selective laser sintering of polymers
Kroutil, Tomáš ; Čížek, Petr (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The diploma thesis deals with design and realization of experimental 3D printer for selective laser sintering of plastic powders. The output of the work is a device that can create the main process conditions for laser sintering. A diode laser is used in the device, which allows aluminum composite powders to be processed. The printer allows you to heat up the applied layer of powder and set-up space. The research section focuses on similar equipment, process parameters, laser technology and control system. The design section contains solution variants and a description of the chosen solution.
Mechanical design the rotary joint of satellite antenna
Šreibr, Vít ; Mazal, Pavel (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The aim of this bachelor thesis is a mechanical design of the rotary joint of the satellite antenna. It is a partial solution of the project which is dealing with a development of new product for a commercial subject. The device enables horizontal and vertical movement of the satellite. The established aims are solved in the whole range. The basic structure is conceived as a weldment. The other parts are connected with the body by demountable joints. The choice of key points is supported by calculations and the design is documented by technical drawings. This thesis is suitable for readers with an intermediate technical knowledge.
Application of reverse engineering for design of custom-made upper limb orthosis
Stoklásek, Pavel ; Koutecký, Tomáš (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The main subject of this bachelor´s thesis is to design appropriate workflow for design of custom-made upper limb orthosis. Main goal of first part is general description of upper limb orthotics, overwiev of orthosis and their manufacturing. Design part deals issue of methodics development of design and manufacturing of wrist hand orthosis using digital technologies during whole design process.
Overview of rapid prototyping technology for medicine
Jícha, Martin ; Svoboda, Petr (referee) ; Paloušek, David (advisor)
This bachelor thesis is intended to map the current state of technology and the possibility of rapid prototyping in medical use. The first part is focused on the common principle of function of RP technologies. The following section discusses specific technologies essential RP and the level of current applications for medical purposes, including specific examples. Here is an outline of future development of these technologies.
The mechanical properties of AlSi9Cu3 aluminum alloy processed by SLM technology
Koutný, Filip ; Skřivánková, Vendula (referee) ; Paloušek, David (advisor)
This bachelor thesis aims to compare mechanical properties of cast AlSi9Cu3 aluminium alloy with its state after processing by the selective laser melting (SLM) technology. The theoretical part of this work presents general characteristics of aluminium alloys, focusing on their classification, mechanical properties and heat treatment as well as SLM technology processing. In the second part, we further discuss optimal processing parameters of the SLM 3D printing technology and compare mechanical properties of the conventionally cast AlSi9Cu3 alloy and the alloy processed by the SLM technology.
STUDY OF ENERGY ABSORPTION IN MICRO – STRUT LATTICE STRUCTURE PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING
Vrána, Radek ; Schleifenbaum, Johannes (referee) ; Skalon, Mateusz (referee) ; Paloušek, David (advisor)
Předložená dizertační práce je součástí většího výzkumného projektu, který si klade za cíl využití mikro prutové konstrukce vyrobené technologií SLM jako absorbér rázové energie s přesně navrženými vlastnostmi. Hlavním cílem práce je vývoj numerického modelu deformačního chování mikro-prutové konstrukce vyrobeného technologií Selective Laser Melting (SLM) z materiálu AlSi10Mg. Aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle dizertační práce, bylo nutné analyzovat vliv procesních parametrů technologie SLM na tvorbu vnitřních materiálových vad a drsnost povrchu při výrobě mikro-prutové konstrukce. Tyto imperfekce degradují její mechanické vlastnosti a jejich odstranění zlepší možnosti a přesnost numerické predikce. Výsledky ukazují významný vliv dvou hlavních parametrů – skenovací rychlosti laseru a výkonu laseru. Na základě těchto poznatků byly dále definovány parametry vstupní energie Ein a lineární energie Elin, které zahrnují oba zmíněné parametry a byly definovány jejich limitní hodnoty pro minimalizaci vzniklých imperfekcí. Deformační chování vyrobené mikro-prutové konstrukce bylo analyzováno na navrženém pádové zařízení, které umožňuje testování s dopadovou energií až 120 J. Deformační chování je vyhodnocováno s využitím obrazové analýzy záznamu vysoko rychlostní kamery a silového průběhu z tenzometru. Výsledky analýzy byly využity pro validaci numerického modelu v programu ANSYS Explicit, do kterého byly implementovány poznatky o reálném tvaru vyrobeného mikro-prutového materiálu ve formě eliptického modelu geometrie a informace o reálných mechanických vlastnostech ve formě vyvinutého materiálového modelu. Výsledné porovnání výsledků experimentu s predikcí numerického modelu ukazují dobrou shodu v místě maximálního zatížení Fmax (odchylka 5 %) i průběhu celé deformace vzorku. Tyto poznatky budou v budoucnu využity při návrhu absorbéru energie s definovanými mechanickými vlastnostmi.

National Repository of Grey Literature : 156 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.