Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Home-topia
Demovičová, Barbora ; Sit, Peter (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Home—Topia is an ongoing contemporary art research and exhibiting project, putting focus on the current forms of migration, rooting, unrooting and life in between cultures. Home—Topia is examining the notion of home, sense of belonging and its connection to the physical space. Home — Topia is based on the assumption that various forms of mobility, migration and life on the move have become one of the basic characteristics of today's world. The primary goal of the Home — Topia project is the realization of the group exhibition of five Berlin- based artists with ties to the Czech and Slovak cultural environment: Zorka Lednárová, Katarína Hrušková, Petra Debnárová and the duo Julia Gryboś + Barbora Zentková. Following the dialogue between the artists, new artworks will be created and presented in Raum für Drastische Maßnahmen gallery in Berlin. Due to the coronavirus pandemic, the event will not take place until 2021. A secondary output of the project is the online platform home-topia.eu. This online platform makes publicly accessible the research trajectory, interviews, essays, bibliography and events archive. The project also included the interactive video installation in the Raum für Drastische Maßnahmen gallery in Berlin, which used elements of augmented reality. Two channels video installation was presented from 11th until 21st of June.
Správa výstavních ploch pro festival
Duchoň, Radek ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici a reprezentaci prostor vektorovou mapu ve formátu SVG. Vytvořené řešení poskytuje také vlastní systém pro záznam historie změn v databázi. Systém umožní organizátorům festivalu katalogizovat prostory a~uchovávat historii spolupráce s různými partnery.
Kronika Domu umění
Mažárová, Monika
Kronika Domu Umění slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní truhlice umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deník Antona Vrbky: Průvodce znojemským muzeem pro malé i větší návštěvníky
Zárubová, Eliška
Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Minoritský klášter
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem minoritského kláštera, jeho historií a současnými muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nová synagoga Trutnov
Král, Ondřej ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie. Zadané území se nachází v blízkosti historického centra Trutnova. Na území se nachází připomínka původní vypálené synagogy ve formě jejího půdorysu zvýrazněného zdivem. V jejím okolí se nachází nově rekonstruovaný park sloužící jako pietní místo. Záměrem návrhu je respektovat jak původní synagogu, tak nový park a propojit obě území tak, aby návštěvník měl kontakt jak s připomínkou historie, tak s novým funkčním zázemím. Navržená forma se otevírá směrem do ulice a svoji prosklenou částí komunikuje s parkem. Typy funkcí, které budova obsahuje, jsou inspirovány samotnou formou judaismu. Židovství je také o komunitním životě, vzdělání, oslavách, umění. Proto návrh sdružuje funkce jako administrativní část pro židovskou obec, košer restauraci, mikve a výstavní prostor dohromady a všechny nahoře „stráží“ nejvyšší objem synagogy. Budova je třípodlažní. V nejnižším podlaží se nachází garáže. Další podlaží obsahuje administrativní část pro židovskou obec, prostor mikve, výstavní prostor a zázemí pro košer restauraci. Nejvyšší podlaží je z velké části kryto pochozí terasou. Také se zde nachází košer restaurace a synagoga.
Proměny obrazu československých parašutistů ve vzpomínkové a populární kultuře 1945-1989
Špitálník, Zdeněk ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Práce se věnuje problematice obrazu československých parašutistů ze Západu v poválečném Československu. Časový rámec zkoumaného období je ohraničen roky 1945 až 1989. Úvodní část je tvořena přehledem vydané literatury a pokusem o základní periodizaci vymezeného období. Následuje přehled hraných filmů, které se parašutistů týkají a jejich rozdělení do kategorií, dle prostoru, který je jim věnován. Další část se zabývá muzejním expozicím, které se parašutistům věnovaly. Své místo mělo připomínání parašutistů ze Západu i v československé armádě. Poslední část se věnuje vizuálním připomínkám parašutistů ve veřejném prostoru. Již v prvních poválečných měsících se začaly odhalovat na řadě míst republiky pamětní desky, připomínající narození, či smrt některých padlých parašutistů. Nejvýznamnějším místem pro setkávání parašutistů v den smrti jejich kamarádů byl kostel sv. Cyrila a Metoděje, vždy s účastí veřejnosti a často i vládnoucího aparátu. Cílem práce je vysledovat na výše zmíněných oblastech proměny obrazu parašutistů ze Západu a jejich zasazení či vytěsnění z kolektivní paměti.
"Zvrhlé umění" a reflexe Velké války v dílech Otto Dixe a Georga Grosze
Procházková, Veronika ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Pelánová, Anita (oponent)
Dominantami minulého století jsou nepochybně dvě světové války, které se staly námětem pro tvorbu řady umělců. První světová válka, rovněž známá jako Velká válka, je námětem mnohých literárních děl, jež jsou dodnes na vrcholech žebříčků bestsellerů. Oproti tomu válečné hrůzy na plátnech německých modernistů se takové popularitě netěší. "Entartete Kunst" neboli "Zvrhlé umění" je důležitou epochou v dějinách umění a Výstava zvrhlého umění 1937 v Mnichově se stala jedním z mezníků moderního umění a jednou z nejnavštěvovanějších a zároveň nejkontroverznějších výstav všech dob. Rozmach expresionismu začátkem století a celkový vývoj moderního umění je zajímavým protipólem k politické transformaci v Německu. Na jedné straně nový a mnohými nepochopený styl malby, který mimo jiné tvrdě kritizoval válku, společnost, náboženství apod.; na straně druhé nacistická ideologie o neporazitelnosti národa a vizi klasického umění. Válečné hrůzy, jakožto námět pro svá díla využila celá řada umělců, nejbrutálnějšími a nejvíce realistickými jsou díla Otto Dixe a Georga Grosze. Otto Dix proslul doslova fanatickým zobrazováním utrpení a válečného teroru. Dix byl frontovým bojovníkem prvních linií a možná i proto zasvětil svou uměleckou kariéru anti-válečné tvorbě. Georg Grosz vstoupil do historie jako nelítostný kritik německé...
Thonetova vila Koryčany
Večeřová, Pavla ; Hrabec, Josef (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Thonetova vila v Koryčanech“. Úkolem studie bylo nalézt nové a vhodné funkční a prostorové řešení stávajícího objektu bývalé rodinné vily továrníka Thoneta. Objekt by měl sloužit obci pro pořádání veřejných akcí, například svateb, výstav nebo veřejných promítání. Součástí objektu je menší obřadní síň, vinárna, expozice Thoneta a jeho továrny na ohýbaný nábytek. V podkrovní vestavbě jsou navrženy dvě ubytovací jednotky pro dočasné ubytování. K objektu je přistavěn kulturní dům, který není součástí projektu. V okolí vily se nachází původní park. V projektu je uvažováno nad parkovými úpravami na pozemku města. Objekt by se tak měl více otevřít veřejnosti, ukázat návštěvníkům část práce továrníka Thoneta a dalších Koryčanských rodáku a společně s parkem být co nejvíce využíván občany k odpočinku, relaxaci nebo také vzdělávání. Práce je rozdělena na listinné doklady, konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.
Architektura a umění
Hrončeková, Barbora ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Návrh Mestskej galérie v meste Litomyšl reaguje hmotou na pohľadové osy mestskej štruktúry a jej rôzne výškové členenie. Hmota budovy je rozdelená na 5 celkov s rozdielnymi výškovými úrovňami. Hlavným princípom je prepájanie mestských priestorov, či už v podobe terás, ktoré sú prístupné verejnosti a spájané exterierovými schodišťami, alebo v podobe hmôt. Hmoty takticky menia svoju výšku na základe prevádzky a náplne danej hmoty, fázy priechodu z jednej výškovej úrovne do druhej alebo požadovaného výrazu. Ustupujú a vytvárajú poloverejné priestory terás a nádvoria, vystupujú či predstupujú a vytvarajú dominanty. V mieste priameho priehľadu z námestia hmota najvyšieho poschodia ustupuje, a tým nenarušuje požadovaný výraz kostola.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.