National Repository of Grey Literature 46 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Bullying in the workplace in banking
TROJÁKOVÁ, Denisa
The Bachelor's thesis deals with bullying in the workplace in banking, where bullying is defined as a long-term psychological terror in the workplace. The work contains an explanation of these notions that go along with bullying, these are mobbing, when bullying is by colleagues, bossing is bullying by a superior, and the last important term is staffing, when bullying is by subordinates. The main objective is to describe and characterize workplace bullying, bullying phases, bullying participants, assess how much employees in banking experience with bullying, negative effects on employees and organisation. The work is divided into two units - the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the problem of bullying in the workplace, mobbing - its definition, history, participants, socio-demographic aspects, phases and last but not least forms and objectives. Then, this section discusses bossing and staffing. The practical part discusses banking from the perspective of legislation, laws that concern the banking sector. Subsequently, the paper looks at research in the form of a questionnaire survey to determine the frequency of bullying in the banking sector, the form of bullying and who is most likely to become a participant in bullying. The practical part includes an assessment of the level of bullying in banking and a proposal for preventive measures to eliminate bullying in banking.
Approaches of managers to prevent workplace bullying in the banking sector
PUDIVÍTR, Tomáš
The bachelor's thesis is concerned with the approaches of managers to prevent workplace bullying in the banking sector. It aims at knowledge and experience of individual managers with terms mobbing, bossing, staffing and at current situation in branches of various banking institutions. It also analyses approaches taken by banking institutions to this matter and their influence on the education of managers. A questionnaire examines whether managers take action to stop workplace bullying and how they handle potential conflict situations. Based on the research, managers take measures to prevent workplace bullying and banking institutions provide proper training. However, the knowledge of basic terms in this matter is relatively low and managers mostly do not know how to deal with workplace bullying properly. The thesis also proposes a list of suggestions for improving the knowledge of managers and for maintaining good relations in the workplace.
Mobbing and bossing - negative phenomenon at the workplace
KREJČÍ, Lenka
The subject of the bachelor thesis is mobbing and bossing as a negative phenomenon that occurs in the workplaces. Mobbing is the systematic bullying of an employee in the workplace by colleagues, bossing is bullying by a superior employee. This thesis aims to map the incidence, frequency, characteristics and strategies of mobbing and bossing in the workplaces of government institutions and the private sector and to compare the occurrence of bossing in the workplaces of South Bohemia and Prague. The bachelor thesis is divided into two parts. The first, the theoretical part, defines mobbing and bossing, describes their features, causes, goals, strategies, aggressors and victims, consequences, defence and prevention. The second, the practical part, focuses on the quantitative investigation based on an anonymous electronic questionnaire. The results of the questionnaire survey are answered in detail and hypotheses are analysed and evaluated.
Analysis of Selected Forms of Emotional Abuse in a Company
Kaderová, Mária ; Putnová, Anna (referee) ; Konečný, Štěpán (advisor)
Diploma thesis is focusing on work analysis of concrete forms of emotional abuse in concrete company, examining concretely mobbing, bossing and sexual harassment. Theoretic part defines basic terminology. Practical part is focusing on discovery and analysis of current state of mobbing, bossing and sexual harassment in the workplace, evaluates results of research and formulate recommendations.
Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu
Ranglová, Jana ; Vančurová, Kateřina ; Scheu, Lenka
Cílem a současně ambicí této publikace je seznámit čtenáře s komplexními informacemi ohledně postupů účinné ochrany a zároveň obrany proti šikaně na pracovišti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Problems of discrimination in working environment
Kriegerová, Hana ; Šnýdrová, Ivana (advisor) ; Tureckiová, Michaela (referee)
This thesis deals with the current issue of discrimination in the workplace, especially focuses on discrimination based on age and sex, sexual harassment and bullying in the workplace, legislation that regulates the area of discrimination in labor relations. The theoretical section includes explanations of terms and connections to a given focus and the practical part includes a probe into five large companies examining whether the effects mentioned in the theoretical part actually occur in practice, or how these problems are solved. This probe was in the form of semi-structured interview respondents in their workplaces. The results confirmed the claim that one of the most vulnerable group are women. Larger companies are trying to provide them a variety of advantages as for example flexible-time work, etc. Some companies have confirmed that there were some cases of bullying or sexual harassment in their firm, but these situations have not been solved other than by the dismissal of one of the participants. However, the occurrence of age discrimination was in the surveyed companies not confirmed - despite the theoretical claims and personal experience. It also showed that the respondents, HR professionals from large companies, have a poor conception of the possible solutions of those situations and...
Bullying in the Intensive Care Units
Samcová, Olga ; Mellanová, Alena (advisor) ; Hladíková, Lenka (referee)
Bullying in the intensive care units. The main mission of this thesis is to describe an issue called mobbing. The primary target is to get information about rate of bullying in the intensive care units in south Bohemia, especially in Prachatice and Strakonice city and to know how many percent of employees / paramedics of the intensive care units were already touched by bullying. This kind of information we got by anonymous questionnaires, set up from 23 questions with open and closed form. In theoretical part I deal with actual status, explaining term of mobbing, bossing, causes of bullying, characteristic of the participants, bullying in the health service in the Czech republic. In the conclusion I show prevention and tolerance of mobbing and bossing. In practical part I point on assesment of hypothesis and evaluation of the target of my thesis. I suppose that the chicane show up in small measure on the workplace of the intensive care units. From my point of view I think that women working in the intensive care units are getting in a touch of bullying much more than men. In this part I want to show a methodology of research, parameter of complex and evaluation of research. In conclusion I get back to evaluation of research and starting a discussion. Key words: mobbing, bullying, bossing, conflict,...
První pomoc při šikaně v práci: praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem
Spurný, Joža ; Scheu, Lenka ; Havelka, Josef ; Ranglová, Jana
Na pracovištích bývá poměrně často opomíjena kvalita interpersonálních vztahů. Ze strany managementu takových organizací je věnována pozornost především měřitelným ekonomickým a jiným ukazatelům, aniž by si jeho příslušníci uvědomovali, že se kvalita interpersonálních vztahů významně podepisuje na těch ukazatelích, na které se především zaměřují. Na jedné straně si tak jsou ve shodě s manažerskou literaturou vědomi skutečnosti, že lidé představují největší bohatství jejich organizace, na straně druhé se však o toto bohatství nestarají adekvátním způsobem, což platí i o oblasti mezilidských vztahů. Přitom poznatky ze sociometrických výzkumů, které byly provedené v 60. letech minulého století mezi posádkami amerických bombardérů během války ve Vietnamu, poukázaly na to, že osádky tvořené průměrnými členy s dobrými vztahy mezi sebou dosahují lepších výsledků v porovnání s osádkami, které sice byly tvořené špičkovými vojáky, avšak mezi nimiž nepanovaly právě nejlepší mezilidské vztahy.1 Špatná kvalita interpersonálních vztahů na pracovišti může mít variabilní intenzitu a různou délku trvání. K nejzávažnějším jevům v této oblasti náleží mobbing, bossing a staffing, jimž je věnovaná pozornost v této stati. Jejím cílem je poskytnou základní orientaci v této problematice, na kterou je možno nahlížet z různých pohledů (např. z pohledu psychologického, sociologického, právního aj.).
Konflikty v organizaci
Ferenčáková, Barbora
This bachelor thesis´ result describes problematics of differences that exist in conflict perception between various nationalities during the work process. There is a theoretical summary that precedes result itself. The result was achieved by conflict analysis and by primary research for which was chosen a technic of questioner investigation. Afterwards the results that was discovered, were summarized in the end of the thesis.

National Repository of Grey Literature : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record: