Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Autonomní vozidlo pro model dopravní situace
Schneiderka, Dominik ; Boštík, Ondřej (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem autonomního autíčka na autodráze Carrera 143. Předmětem ovládání autíčka je samovolné zastavení na semaforu při svítící červené, či zastavení před překážkou. Práce popisuje vyvinuté elektrické obvody pro autíčko a jejich usazení na model vozidla. Algoritmy vyvinuté pro sledování vozovky před vozidlem jsou psány v jazyce C/C++ a výpočetní jednotku tvoří Raspberry Pi Zero. K práci s obrazovými informacemi je využito knihovny OpenCV. Veškeré zdrojové kódy byly vyvinuty ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2019.
Autonomní a dispečerské řízení distribuovaných zdrojů v distribuční síti VN
Dvořáček, Jiří ; Jurík, Michal (oponent) ; Drápela, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na zhodnocení možností řízení decentrálních výroben na úrovni vysokého napětí. První část práce zahrnuje rozbor distribuční soustavy a rozbor možností autonomního řízení a dispečerského řízení dle RfG, ČSN EN 50549-2 a národní implementace PPDS. Další části popisují tvorbu modelu pro simulaci nesynchronní výrobny a části soustavy v prostředí PSCAD pro simulaci ustálených chodů a části dne. Poslední část práce je věnována zhodnocení možností řízení výroben a kompatibilitu autonomního a dispečerského řízení.
Řídicí systém pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí
Skočdopole, Tomáš ; Burian, František (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh a praktickou realizaci řídicího systému na bázi operačního systému GNU/Linux pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí. Úkolem robotu je automatický průjezd zadanými body v předem neznámém prostředí. Práce v první části obsahuje popis použitého prostředí k implementaci programového vybavení, představení jednotlivých částí programového vybavení a dále popisuje komunikaci s jednotlivými periferiemi robotu. V druhé části práce je popsáno řešení řídicích a navigačních algoritmů nejprve způsob zadání trasy samostatného pohybu, úvod do zpracování obrazu z kamery a nakonec určení směru pohybu na základě získaných dat ze senzorického subsystému.
Mobilní robot s GNSS navigací
Chmelař, Jakub ; Jílek, Tomáš (oponent) ; Kopečný, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu mobilního robotu. Nedílnou součástí je také návrh mobilního robotu pro potřeby ověření funkčnosti navigačního algoritmu. Popsáno je realizované programové vybavení robotu. V závěru je vše ověřeno pomocí reálných experimentů.
Řízení pásového robota
Vávra, Jakub ; Kopečný, Lukáš (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá autonomním řízením pásového robota. Robot se bude schopný vyhýbat překážkám a kontrolovat, jestli se nachází na podložce. Bude posuzovat, jestli se daná překážka nachází vlevo či vpravo od něj a podle toho se jí vyhne.
Invalidní vozík
Kutnar, Pavel ; Burian, František (oponent) ; Šembera, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce popisuje návrh, vývoj a testování nové řídící jednotky invalidního vozíku. Odometrie, kompletní ovládání vozíku a jednoduchý komunikační protokol nabízí nadřazenému systému možnost autonomního řízení. Dokument obsahuje popis modifikací vozíku, teorii odometrie včetně její aplikace a popis samotné jednotky. Základem elektronické části je mikrokontrolér ATmega16. Testy odhalují problematiku odometrie a ukazují možné zdokonalení.
Využití umělé inteligence pro autonomní řízení vozidel
TUPÝ, Ondřej
Diplomová práce se zabývá přínosem autonomního řízení pro rozvíjení dopravy. V práci jsou popsány a vysvětleny základní principy a myšlenky autonomního řízení jako jedné z řešení prostředí a zlepšení dopravních situací v České republice a i ve světě.
Voltage Control In Meduim Voltage Grids Employing Distributed Power Sources
Klusacek, Jan
The main objective of the paper is to compare selected modes of voltage control in mediumvoltage (MV) distribution system (DS) by means of reactive power injection provided by distributedpower generating plants (DPGPs). At first, rationale for voltage rise compensation and voltage controlin power grids is made in order to select three reactive power control modes of DPGP. Thecontrol modes are described in terms of ability to autonomous operation and suitability of their usein MV DS is examined using parametric simulation.
Autonomní a dispečerské řízení distribuovaných zdrojů v distribuční síti VN
Dvořáček, Jiří ; Jurík, Michal (oponent) ; Drápela, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na zhodnocení možností řízení decentrálních výroben na úrovni vysokého napětí. První část práce zahrnuje rozbor distribuční soustavy a rozbor možností autonomního řízení a dispečerského řízení dle RfG, ČSN EN 50549-2 a národní implementace PPDS. Další části popisují tvorbu modelu pro simulaci nesynchronní výrobny a části soustavy v prostředí PSCAD pro simulaci ustálených chodů a části dne. Poslední část práce je věnována zhodnocení možností řízení výroben a kompatibilitu autonomního a dispečerského řízení.
Autonomní vozidlo pro model dopravní situace
Schneiderka, Dominik ; Boštík, Ondřej (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vývojem autonomního autíčka na autodráze Carrera 143. Předmětem ovládání autíčka je samovolné zastavení na semaforu při svítící červené, či zastavení před překážkou. Práce popisuje vyvinuté elektrické obvody pro autíčko a jejich usazení na model vozidla. Algoritmy vyvinuté pro sledování vozovky před vozidlem jsou psány v jazyce C/C++ a výpočetní jednotku tvoří Raspberry Pi Zero. K práci s obrazovými informacemi je využito knihovny OpenCV. Veškeré zdrojové kódy byly vyvinuty ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2019.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.