Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 164 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vykazatelnost organizací občanského sektoru: kritická diskursivní analýza výročních zpráv vybraných OOS poskytujících sociální služby v období vlády Petra Nečase
Rychliková, Monika ; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Diplomová práce se zabývá vykazatelností, která je chápána jako vztah aktéra a externího fóra, kdy je aktér povinen skládat účty, tedy vysvětlovat a zdůvodňovat své jednání. V této práci jsou tímto aktérem organizace občanské společnosti, které poskytují sociální služby. Práce zkoumá, jaké podoby a diskursy vykazatelnosti jsou reprezentovány ve výročních zprávách organizací občanského sektoru, které poskytují sociální služby, a to v období vlády Petra Nečase, což je považováno za období neoliberálních reforem. Používá výzkumnou metodu kritické diskursivní analýzy podle Normana Fairclougha. Práce zjistila, že jako dominantní formuje vykazatelnost byrokratický diskurs, a jako minoritní diskurs občanské společnosti. Vykazování skrze byrokratický diskurs slouží především k legitimizaci organizaci. Diskurs občanské společnosti odráží a utváří organizační identity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 164 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.