National Repository of Grey Literature 579 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Housing unavailability for young people and seniors in Prague
Češková, Eliška ; Angelovská, Olga (advisor) ; Rybová, Lucie (referee)
1 Abstract This diploma thesis deals with the unavailability of housing in Prague in relation to young people and seniors. The aim is to find out whether the setting of the local housing policy reflects selected life cycle phases. The thesis is based on the theory of life path and the theory of transition to adulthood. It describes the concept of generation rent, the development of Czech housing policy and its current setting, key actors, differences and interconnectedness of housing policy at the state and local level and what types of housing support are offered to young people and seniors. It also deals with the causes of housing unavailability and citizens' preferences regarding housing types. The work is conceived as a case study focused on Prague. Qualitative and quantitative methods were applied in the research in the form of semi-structured interviews with young people and seniors and expert interviews with experts from the Ministry for Regional Development, Prague City Hall and some city districts. A secondary analysis of data collected by the Czech Statistical Office over a period of fifteen years was performed. I found out that the support of people in transition to adulthood and retired people is not sufficient at the local level. Prague does not have a sufficient number of tools to help these...
Impact of high-speed-rails to change the accessibility of Prague region
Randák, Jakub
VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Independent Theatres of Prague - a series of interviews
Reisigová, Anna ; Novotný, David Jan (advisor) ; Osvaldová, Barbora (referee)
The bachelor's thesis Independent theatres of Prague - a series of interviews focuses on Prague's theatre scene, especially on independent theatres and their representatives. The first part of the thesis is theoretical and defines the independent theatre scene, history of theatre in the Czech Republic and Czechoslovakia, respectively. It also presents The Czech Association of Independent Theatre and theatres, whose representatives I will interview. The second part is also theoretical and defines a journalistic interview as a genre. It deals with the phases of the creation of an interview and a brief history of it. Interviews with representatives of theatres are also part of the work and they reflect the current situation and focus on concepts defined in the theoretical parts. The aims is to create interviews that could be a part of cultural section of the mainstream media. Interviews are up-to-date and provide interesting information.
Spatial analysis of Airbnb apartment locations in Prague
Kroutil, Filip ; Pertold-Gebicka, Barbara (advisor) ; Nevrla, Matěj (referee)
This paper investigates the determinants of the spatial distribution of Airbnb listings in Prague, the capital city of the Czech Republic, and compares it with the distribution of traditional accommodation units such as hotels. The analysis is based on two datasets, one containing all 14 864 Airbnb listings in Prague in November 2019 and the other including a snapshot of 864 hotels from March 2020. Local indicators of spatial association and traditional OLS regression were used to study the determinants and differences between the distributions. The results show a simpler and more centered distribution in the case of Airbnb units. The study also provides a model describing Airbnb density in each municipal district with high predicting power. Insights from this thesis could help understand the principles behind Airbnb dispersion and so create a basis for future regulations of this relatively new market segment.
Comparision of children interest about tourism on the second grade in the primary school in Liberec and in Prague
Bucharová, Tereza ; Kašpar, Ladislav (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
TITLE: Comparision of children interest about tourism on the second grade in the primary school in Liberec and in Prague AUTHOR: Tereza Bucharová DEPARTMENT: Department of P.E. SUPERVISOR: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. ABSTRACT: In this bachelor's thesis I specialise in children on the second grade in the primary school in Liberec and in Prague, concretely on their interest of tourism. In the teoretic part I mention general information about tourism. More precisely I analyse tourism of children. In practical part I detect information with questionaire from children about their tourism activities. KEYWORDS: Tourism, children, trip, interest, proficiency, Liberec, Prague
The Psárský forest in the district of Prague - West as a location of school science excursion
Prokopcová, Michala ; Teodoridis, Vasilis (advisor) ; Říhová, Dagmar (referee)
Thesis TITLE: The Psárský forest in the district of Prague - West as a location of school science excursion AUTHOR: Bc. Michala Prokopcová DEPARTMENT: Department of Biology and Environmental Studies, Faculty of Education, Charles University SUPERVISOR: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRACT The aim of the thesis is to examine the Psárský forest locality in the Prague-West region as regards its suitability for a school science excursion. The principal objective of the thesis was to prepare and take a comprehensive science excursion to Psárský forest and verify its educational efficiency for pupils of lower secondary school grades by means of pedagogical research. The research was carried out through didactical tests comparing the initial knowledge before the excursion (pretest) and acquired knowledge after the excursion (posttest). The didactical concept of the science excursion to Psárský forest was elaborated in accordance with the key aspects of the field biology didactics and based on complex evaluation of the fields of interest for the excursion planned to become a basis for the excursion contents and selection of suitable places for excursion activities. In addition to this, subsequent research via the attitude questionnaire to identify the excursions benefits within natural science education from...
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem chytrých měst 21. století. Jejím účelem je popsat zmíněný fenomén a diskutovat jeho zavedení. Konkrétně rozebírá šest oblastí, do kterých se koncept dělí a popisuje moderní technologie využívané v chytrých městech. Dále zmiňuje problematiku kyberbezpečnosti ve spojitosti s ochranou osobních dat a zajištěním správného fungování města. Jako příklady chytrých měst jsou uvedené Praha a Londýn, u kterých jsou rozebrány jejich individuální strategie pro zavádění konceptu společně s příklady chytrých projektů, které už města uskutečnila. Na základě dvou vybraných indexů je pak provedeno porovnání úrovně chytrosti daných měst.

National Repository of Grey Literature : 579 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.