National Repository of Grey Literature 206 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Automatic detection of ischemia in ECG
Noremberczyk, Adam ; Potočňák, Tomáš (referee) ; Ronzhina, Marina (advisor)
This thesis discusses the utilization of the artificial neural networks (ANN) for detection of coronary artery disease (CAD) in frequency area. The first part of this thesis is orientated towards the theoretical knowledge. Describes the issue of ECG pathological changes. ECQ are converted to frequency area. Described statistical methods and methods for automatic detection of CAD and MI. Explained the issue of the perceptron and ANN. The second deals with use of Neural Network Toolbox MATLAB®. This part focuses on counting and finding suitable parameters and making connection of band. At the end of the thesis UNS is used to detect ischemic parameters and the results are discussed. Average values for the best settings are 100% accuracy.
Dynamic properties of tuned branch
Čepl, Ondřej ; Kůrečka, Jan (referee) ; Habán, Vladimír (advisor)
The main part of the thesis is experimental determination of transmission in side-branch resonator. In first part are described basics of digital signal processing and sound damping in piping systems. A special attention is payed to Fourier transform. The second part deals with experimental measurement of damping in a side-branch resonator for several lengths of the resonator. The collected data were analyzed using Fourier transform with a fulfilled coherence condition. At the end of this section are shown graphs, which describe tuning frequency dependence of side-branch resonator's length. There are seven different lengths. The thesis contains comparison of theoretical and measured tuning frequencies.
Smart Sheet Music Reader for Android
Smejkal, Vojtěch ; Herout, Adam (referee) ; Szőke, Igor (advisor)
Oblasti jako automatické otáčení stránek nebo automatický hudební doprovod jsou studovány již několik desetiletí. Tato práce shrnuje současné metody pro počítačové sledování not v reálném čase. Zabývá se také hudebními příznaky jako jsou chroma třídy a syntetizované spektrální šablony. Dále popisuje klíčové části systému jako krátkodobou Fourierovu transformaci a Dynamické borcení času. V rámci projektu byl navrhnut a vyvinut vlastní systém pro sledování pozice hráče v notách, který byl následně implementován jako mobilní aplikace. Výsledný systém dokáže sledovat i skladby s výrazně odlišným tempem, pauzami během hry nebo drobnými odchylkami od předepsaných not.
The Spectrum analysis of different types of saxophones
Greiplová, Barbora ; Mojdl, Edgar (referee) ; Jirásek, Ondřej (advisor)
The bachelor thesis deals with the sound of three types of Yamaha saxophones, specifically soprano, alto and tenor saxophone. Lists the basic parameters of the instrument, how it forms the tone and how it is typical. It focuses on characteristics in its tone using spectral analysis, LPC analysis and directional characteristics. The work focuses on the common properties of saxophones as instruments, it also looks for differences between selected types of saxophones and between individual tones. The results are compared in graphs, tables and verbal evaluation.
Following of multiple object movement by means of cross correlation
Málková, Eliška ; Štarha, Pavel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Tato práce popisuje metodu analýzy translačního pohybu užitím křížové korelace. Ukazujeme, jakým způsobem se chová funkce křížové korelace obrazů s navzájem posunutými objekty, a jak nám to umožňuje nacházet jejich vektory posunu. Pro následnou implementaci je nalezena efektivní metoda pro hledání pouze požadovaného počtu lokálních maxim funkce.
Algebra of dual quaternions in image analysis
Hrubý, Jan ; Návrat, Aleš (referee) ; Hrdina, Jaroslav (advisor)
This work has two goals. Firstly it is to acquaint the reader with the classical use of quaternions and dual quaternions in geometry. Secondly the generalization of the Fourier transform into the set of dual quaternions. At first it goes into algebraic properties and structure of quaternions and ways of their inscriptions. Later dual numbers are introduced and consecutively with their help dual quaternions. Then the work deals with description of rotations and translations using quaternions and dual quaternions, that enable their easy description. Finally the discreet dual quaternion Fourier transform is defined, and for its effective calculation the algorithm is derived, which is then brought into effect as a code in program environment MATLAB.
Fourier transformation for exon prediction
Rusina, Michal ; Škutková, Helena (referee) ; Maděránková, Denisa (advisor)
In this bachelor thesis there are described the methods of the prediction of exon. The first part is aimed at the difference between the prokaryotic and eukaryotic organisms, the description of the DNA structure and the explanation of the terms exon and intron. The second section of the theoretic part includes four methods of the prediction of exons namely dynamic programming, neural networks, hidden Markov models and discrete Fourier transform. In the practical part there was created the program called Predikce_exonu that searches exons in nucleotide sequences and works on the principle of the Fourier transform. This algorithm together with 3 freely available programs was tested on 25 sequences and the success of their prediction was described by sensitivity and specificity.
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní informace o Slunci a jeho atmosféře, dále je shrnuta potřebná teorie a možné postupy vizualizace, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány. Součástí je i vytvořený program pro snadnou tvorbu snímků vizualizujících uhlík C IV.
Monitoring of hydraulic machines using acoustic emissions
Závorka, Dalibor ; Pochylý, František (referee) ; Habán, Vladimír (advisor)
The goal of this diploma thesis is to clarify possibilities of usage of acoustic emission as a hydraulic machinery diagnostics tool. Especially for exposing presence of ruptures or cracks in the parts of machine, assuming changes in acoustic exposure of the part during operation. This clarification is based on series of simple measured experiments, which consist of monitoring the bolt placed in fluid stream inside of a pipe. This bolt was preloaded against inner wall of pipe by appropriate tightening torque. This preload is supposed to simulate effects of the size of rupture. High preload simulates small rupture or none in object and respectively small preload is supposed to simulate big rupture. A group of pressure sensors and accelerometers measures experiments and their evaluations are processed by script created in software MATLAB. Outputs of this script are charts with effective values of respective sensors from the entire record split into individual frequency spectrums. These charts compare spectrums of each configuration to judge effects of parameters changes.
Generation of Sound from Images
Brada, Tomáš ; Přinosil, Jiří (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
This thesis deals with different kinds of converting image data (two-dimensional discrete signal) to sound data (one-dimensional discrete signal). Implemented algorithms are using knowledge of music theory, properties of human hearing and basic techniques of 1D and 2D signal processing as Fourier transform and modulating frequency spectrum via high-pass and low-pass filter.

National Repository of Grey Literature : 206 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.