National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hausdorff dimension of the lightning
Kočendová, Alžběta ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
In this thesis, the theory related to the Hausdorff dimension is described. The Hausdorff dimension is used to describe the fragmentation of a fractal. Fractals include many natural objects and phenomena. One such phenomenon is lightning, which is the focus of this work. This work involves the development of a MATLAB program to detect lightning in an image and then calculate the Hausdorff dimension of this lightning.
Decomposition of video-sequences into components with different dynamics
Gebrtová, Karolína ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Rajmic, Pavel (advisor)
The thesis is focused on the decomposition of video sequences, primarily on background and dynamic component separation, where the background remains the same and only small parts are in motion. Such a video is represented by a low-rank and sparse component. Thanks to the low-rank structure, the background can be separated using a median filter and dynamic mode decomposition. Furthermore, the robust principal component analysis, formulated as an optimization problem and its non-convex variant, will be employed. Also mentioned will be the multiresolution DMD, which is capable of decomposing the dynamic component based on its velocity.
Image descriptors
Dula, Marek ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Image processing is a growing industry that makes extensive use of image descriptors to analyze objects in a photo. Nowadays, practically all photos go through Image processing, for example for our convenience when browsing digital photos or for our safety, but also for marketing purposes.
High precision sub-pixel image registration methods and their applications in astrophysics
Hrazdíra, Zdeněk ; Švanda,, Michal (referee) ; Svoboda,, David (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Mnoho vědeckých pozorování a měření, které pracují s obrazovými daty, obsahují krok, ve kterém je nutno dané obrazy registrovat (navzájem sesadit). Výsledky těchto metod tak často silně závisí na přesnosti registrace obrazů. Tato práce popisuje novou, robustní a vysoce přesnou metodu sub-pixelové registrace obrazů (založenou na registraci standardní fázovou korelací) a její aplikace v různých oborech.
Pattern recognition by means of moment method
Števček, Juraj ; Štarha, Pavel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
This diploma thesis deals with object recognition using moment method. We will recognize the letters from the scanned text. The moment method works with principal moments, these are moments invariant to scaling, translation and rotation. This thesis focuses on a detail description of the moment method, on determining the optimal combination of principal moments suitable for object recognition and to create a program for recognition. For all combinations of principal moments the accuracy of the recognition is calculated and the best option is proposed. The moment method will be compared with the moment invariants method. This method is similar to the moment method but has a different approach to rotation invariants.
High dynamic range images visualization methods
Markovsky, Aleksander ; Kosová, Petra (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
This thesis describes image processing of pictures with high dynamic range. The first part aims to describe ways to reduce visible noise, Fourier transform and convolution for image processing, linear filtering and unsharp mask method. Theoretical framework is followed by a C++ program, that processes HDR images, enhances details and creates a .jpg output.
Image quality analysis using Fourier transform
Tkadlecová, Markéta ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
This thesis deals with two-dimensional Fourier transform and its use in digital image quality assessment. An algorithm based on amplitude spectra is introduced and tested on different sets of images. Its possible use and disadvantages are described. For understanding the basics of the algorithm the fundamental mathematical theory is included. Mainly the properties of amplitude spectra are explained. Next, the theory of digital images and their characteristics, which can affect their quality, is described. For testing the quality of the image the demonstrative program has been developed.
Numerical methods of measurement of fractal dimensions and fractal measures
Le, Huy ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá teorií fraktálů a popisuje patričné potíže při zavedení pojmu fraktál. Dále se v práci navrhuje několik metod, které se použijí na aproximaci fraktálních dimenzí různých množin zobrazených na zařízeních s konečným rozlišením. Tyto metody se otestují na takových množinách, jejichž dimenze známe, a na závěr se výsledky porovnávají.
Visualization of scalar fields by back-to-front method
Gurecká, Hana ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních mikroskopů a zasazení problematiky zkoumaných grafických metod do matematického kontextu. Následující kapitola se věnuje odvození integrálu pro zobrazování objemů a z něj vyplývající back-to-front metodu. Teoretická část je zakončena představením metod vhodných pro zobrazování trojrozměrných skalárních dat při použití back-to-front algoritmu. V praktické části je pak popsán implementovaný algoritmus.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.