National Repository of Grey Literature 218 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Automatic detection of ischemia in ECG
Noremberczyk, Adam ; Potočňák, Tomáš (referee) ; Ronzhina, Marina (advisor)
This thesis discusses the utilization of the artificial neural networks (ANN) for detection of coronary artery disease (CAD) in frequency area. The first part of this thesis is orientated towards the theoretical knowledge. Describes the issue of ECG pathological changes. ECQ are converted to frequency area. Described statistical methods and methods for automatic detection of CAD and MI. Explained the issue of the perceptron and ANN. The second deals with use of Neural Network Toolbox MATLAB®. This part focuses on counting and finding suitable parameters and making connection of band. At the end of the thesis UNS is used to detect ischemic parameters and the results are discussed. Average values for the best settings are 100% accuracy.
Dynamic properties of tuned branch
Čepl, Ondřej ; Kůrečka, Jan (referee) ; Habán, Vladimír (advisor)
The main part of the thesis is experimental determination of transmission in side-branch resonator. In first part are described basics of digital signal processing and sound damping in piping systems. A special attention is payed to Fourier transform. The second part deals with experimental measurement of damping in a side-branch resonator for several lengths of the resonator. The collected data were analyzed using Fourier transform with a fulfilled coherence condition. At the end of this section are shown graphs, which describe tuning frequency dependence of side-branch resonator's length. There are seven different lengths. The thesis contains comparison of theoretical and measured tuning frequencies.
Smart Sheet Music Reader for Android
Smejkal, Vojtěch ; Herout, Adam (referee) ; Szőke, Igor (advisor)
Oblasti jako automatické otáčení stránek nebo automatický hudební doprovod jsou studovány již několik desetiletí. Tato práce shrnuje současné metody pro počítačové sledování not v reálném čase. Zabývá se také hudebními příznaky jako jsou chroma třídy a syntetizované spektrální šablony. Dále popisuje klíčové části systému jako krátkodobou Fourierovu transformaci a Dynamické borcení času. V rámci projektu byl navrhnut a vyvinut vlastní systém pro sledování pozice hráče v notách, který byl následně implementován jako mobilní aplikace. Výsledný systém dokáže sledovat i skladby s výrazně odlišným tempem, pauzami během hry nebo drobnými odchylkami od předepsaných not.
The Spectrum analysis of different types of saxophones
Greiplová, Barbora ; Mojdl, Edgar (referee) ; Jirásek, Ondřej (advisor)
The bachelor thesis deals with the sound of three types of Yamaha saxophones, specifically soprano, alto and tenor saxophone. Lists the basic parameters of the instrument, how it forms the tone and how it is typical. It focuses on characteristics in its tone using spectral analysis, LPC analysis and directional characteristics. The work focuses on the common properties of saxophones as instruments, it also looks for differences between selected types of saxophones and between individual tones. The results are compared in graphs, tables and verbal evaluation.
Following of multiple object movement by means of cross correlation
Málková, Eliška ; Štarha, Pavel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
Tato práce popisuje metodu analýzy translačního pohybu užitím křížové korelace. Ukazujeme, jakým způsobem se chová funkce křížové korelace obrazů s navzájem posunutými objekty, a jak nám to umožňuje nacházet jejich vektory posunu. Pro následnou implementaci je nalezena efektivní metoda pro hledání pouze požadovaného počtu lokálních maxim funkce.
Algebra of dual quaternions in image analysis
Hrubý, Jan ; Návrat, Aleš (referee) ; Hrdina, Jaroslav (advisor)
This work has two goals. Firstly it is to acquaint the reader with the classical use of quaternions and dual quaternions in geometry. Secondly the generalization of the Fourier transform into the set of dual quaternions. At first it goes into algebraic properties and structure of quaternions and ways of their inscriptions. Later dual numbers are introduced and consecutively with their help dual quaternions. Then the work deals with description of rotations and translations using quaternions and dual quaternions, that enable their easy description. Finally the discreet dual quaternion Fourier transform is defined, and for its effective calculation the algorithm is derived, which is then brought into effect as a code in program environment MATLAB.
Mathematical transformation in dielectric relaxation spectroscopy
Brida, Marek ; Rozsívalová, Zdenka (referee) ; Frk, Martin (advisor)
This labor treats the problem of dielectric relaxation spectroscopy in time domain, measurement of the absorption characteristics and their conversion to the frequency domain by creating a frequency depends of loss factor. Paper reports an overview of the most common mathematical transformation and approximation, which are used for this conversion and they also compare some of them. Mathematical methods used in this paper are Fourier transformation and Hamon approximation. Measured dielectric insulation is slot insulation type Isonom NKN 2039 and Isonom NMN 0967.
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní informace o Slunci a jeho atmosféře, dále je shrnuta potřebná teorie a možné postupy vizualizace, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány. Součástí je i vytvořený program pro snadnou tvorbu snímků vizualizujících uhlík C IV.
Objects 3D reconstruction using image processing methods
Maruniaková, Zuzana ; Štarha, Pavel (referee) ; Martišek, Dalibor (advisor)
This diploma thesis deals with 3D reconstruction of objects using image analysis methods. The work includes mathematical theory associated with this problem, a procedure for creating 2D sharp images and 3D reconstruction itself. The outputs are 2D sharp images, 3D models, stl models. Different kinds of data are analyzed.
Generation of Sound from Images
Brada, Tomáš ; Přinosil, Jiří (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
This thesis deals with different kinds of converting image data (two-dimensional discrete signal) to sound data (one-dimensional discrete signal). Implemented algorithms are using knowledge of music theory, properties of human hearing and basic techniques of 1D and 2D signal processing as Fourier transform and modulating frequency spectrum via high-pass and low-pass filter.

National Repository of Grey Literature : 218 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.