National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní informace o Slunci a jeho atmosféře, dále je shrnuta potřebná teorie a možné postupy vizualizace, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány. Součástí je i vytvořený program pro snadnou tvorbu snímků vizualizujících uhlík C IV.
Retinal image registration using phase correlation
Šikula, Viktor ; Harabiš, Vratislav (referee) ; Kolář, Radim (advisor)
This master thesis deals with retinal image registration using phase correlation technique. There are described properties of retinal images and modality of scanning. A geometrical transformation encompasing scale, rotation and translation between two retinal images is considered and the whole registration framework is described. There are used retinal images from fundus camera and scanning laser ophthalmoscope (SLO). In this thesis is described corresponding bifurcations detection using phase correlation and registration using second-order polynomial transformation. The results are subjectively and objectively verificated.
Fluorescence imaging techniques in multimodal holographic microscope
Vašíček, David ; Procházková, Jana (referee) ; Čolláková, Jana (advisor)
The diploma thesis deals with the registration of images taken with the multimodal holographic microscope (MHM). The summary covers the fluorescent and holographic microscopy, and the multimodal holographic microscope combining both these microscopy types. Every pair of the images needs to be aligned in order to gain new information by combining both image types. The thesis contains an algorithm that registers images by phase correlation as well as a process created in MATLAB in accordance with the algorithm. The most important procedure parameters’ influence on the registration success is described and the results are annotated.
Experimental estimation of arterial collagen waviness
Vávra, Jan ; Man, Vojtěch (referee) ; Polzer, Stanislav (advisor)
The bachelor thesis is focused on the experimental estimation of collagen waviness in arterial . The aim of this thesis is to get orientation of fibres from polarized light microscopy. This is possible thanks to phase correlation and image analysis in programe called MATLAB. After that, it is needed to vertify results in program called Hyperfit. Its done by estimating coefficients of constitutive model and comparing them with biaxial tests of porcine aortas.
Parameter Optimization of the Modified Phase Correlation Method for Sub-pixel Image Registration
Kosová, Petra ; Martišek, Dalibor (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Práce je zaměřena na určení parametrů váhové funkce, která je pak použita pro určení posunu mezi dvěma obrazy se sub-pixelovou přesností. Jsou použity standartní techniky pro registraci obrazů jako je Fourierova transformace, fázová korelace, bilineární interpolace aj. V práci je zahrnuta potřebná teorie, hledané parametry, postup optimalizace a je přiložen i program, který sloužil jako optimalizační prostředek.
Phase-correlation based image registration
Druckmüllerová, Hana ; Martišek, Dalibor (referee) ; Procházková, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá použitím fázové korelace k určení vzájemné rotace, změny měřítka a posunu mezi digitálními obrazy. Fázová korelace je založena na Fourierově transformaci, proto je popsána Fourierova transformace funkcí definovaných na R^2 i diskrétní Fourierova transformace funkcí definovaných na konečném počtu bodů {0, 1, ... , N-1}^2, kde N je přirozené číslo. Dále je pozornost věnována modifikacím fázové korelace, díky nimž metoda umožňuje nalezení parametrů podobnostní transformace i mezi obrazy, které mají vysoký dynamický rozsah a slabě patrné struktury, obsahují aditivní nebo impulzní šum a jsou pořízeny pomocí různých snímačů a optických soustav. Obsahem práce jsou i modifikace metody pro snímky sluneční koróny pořízené během úplných zatmění Slunce, což patří mezi nejobtížnější úlohy registrace obrazů.
Detection of image rotation and scaling differences using phase correlation
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
This thesis deals with detection of rotation and scaling differences between two similar images by using phase correlation. Necessary mathematical basis such as Fourier transform and its properties is described and demonstrated on examples. Obtained algorithm was used to create an illustrative application.
Microscope Image Processing
Janda, Ondřej ; Ošmera, Pavel (referee) ; Matoušek, Radomil (advisor)
This diploma thesis deals with image processing of microbiological data. Firstly the brief introduction to biological basics is given. Secondly we take focus on basic and used image processing methods. Integral part of this thesis is working application witch uses image processing methods on input data. Creating user interface for this application is also part of this work. Documentation is provided.
Calibration and interpretation of images measured by LEEM
Endstrasser, Zdeněk ; Novák, Jiří (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
This thesis deals with the software development to calibration and interpretation of image data measured by a LEEM device. As the imaging technique is uniquely suited for in-situ studies of surface dynamical processes, the attention is mainly paid to methods enabling the evaluation of measurement time series. The phase correlation method based on Fourier transform of images is proposed to temperature shift correction between consecutive frames. The thesis describes the methods of additive and impulse noise filtering, image visualization, the filtration of secondary electrons and the determination of I-V curves from measured image data. Implemented methods are described not only in terms of their mathematical origin, but also with emphasis on the revealing of critical aspects associated with their use. The thesis also focuses on the application of the created algorithm to image data capturing the spatial and temporal evolution of 4,4’-biphenyl-dicarboxylic acid surface phases induced by sample annealing. Based on these evaluations, a suitable procedure is then determined to perform accurate detection and compensation of temperature shift said.
Retinal image registration using phase correlation
Prosser, Jan ; Harabiš, Vratislav (referee) ; Kolář, Radim (advisor)
This master’s thesis is aimed at registration of frames of retinal fundus video using phase corre- lation. An introduction describes general research in topic of retinal fundus, eye movements, diff erent approaches for image registration, phase correlation and examples of phase corre- lation applications. The second, practical part of master’s thesis, is dedicated to description of the proposed algorithm for registration of frames of retinal fundus video. The description of the proposed algorithm is divided into three parts. First two parts describe how frames of retinal fundus video are rated in terms of suitability for registration. Third part describes image registration algorithm itself. In conclusion, the accuracy of algorithm and computational time are evaluated.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.