National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
Tato práce se zabývá zpracováním snímků Slunce pořízených kosmickou sondou SDO na různých vlnových délkách a vizualizací výskytu třikrát ionizovaného uhlíku C IV jejich vhodným složením. V práci jsou uvedeny základní informace o Slunci a jeho atmosféře, dále je shrnuta potřebná teorie a možné postupy vizualizace, které jsou následně vyhodnoceny a porovnány. Součástí je i vytvořený program pro snadnou tvorbu snímků vizualizujících uhlík C IV.
Detection of image rotation and scaling differences using phase correlation
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
This thesis deals with detection of rotation and scaling differences between two similar images by using phase correlation. Necessary mathematical basis such as Fourier transform and its properties is described and demonstrated on examples. Obtained algorithm was used to create an illustrative application.