Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 430 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Aplikace pro tvorbu pracovních postupů
Sochová, Terézia
Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro tvorbu pracovních postupů. Práce obsahuje vysvětlení základních termínů z oblasti podnikových procesů, popis standardů procesního modelování a popis dostupných řešení. Dále se práce zabývá návrhem procesní mapy pro proces: Návrh na odměnu, návrhem diagramů zachycujících strukturu a chování systému a návrhem databáze. V neposlední řadě se práce věnuje implementaci, nasazení a testování aplikace. Při implementaci byly použity backendové technologie C# s frameworkem .NET, frontendová technologie Bootstrap 5 a implementační rámec Elsa Core pro tvorbu workflow.
Design and implementation of automatic user interface generation for desktop and mobile applications using .NET MAUI
Kopecký, Robin
Práce je zaměřena na oblast automaticky generovaného UI, což spadá do oboru generického programování. Aplikace využívá zobrazovací technologii .NET MAUI, která je schopna běžet na Androidu, iOS, macOS a Windows. Automaticky generované UI znamená, že je aplikace schopna na základě vstupního objektu automaticky vygenerovat příslušné okno. Jedná se o generování dvou typů oken, seznam objektů a detail vybraného objektu. V práci jsou řešeny problémy jako ukládání dat multiplatformní aplikace do databáze, nastavování validačních pravidel a metadat pro objekt, princip vytváření okna a navigování mezi okny. Práce využívá moderní vývojové přístupy zahrnující MVVM pattern, dependency injection, FluentAPI a servisy.
2D multiplayerová strategická hra v Unity
Konečný, Michael
Cílem této bakalářské práce je vytvoření strategické hry pro více hráčů v enginu Unity. V rámci práce jsou popsány použité technologie a postupy použité při vývoji hry. První část práce je věnována teorii designu her a popisu použitých nástrojů. Druhá část je věnována praktické implementaci samotné hry a popisu této implementace. Hra je popsána z uživatelského i technického hlediska.
Vývoj 2D herní plošinové hry v Unity
KOŘÍNEK, Jiří
Tato práce se zaměřuje na kompletní vývoj 2D hry vytvořené v herním enginu Unity pomocí programovacího jazyka C#. Vývoj zahrnuje programování herních funkcí pomocí jazyka C# a vizualizaci modelu hráče, světa a objektů pomocí různých grafických spritů. Cílem práce je napodobit jiné známé plošinové hry a začlenit do nich herní mechanismy, které hráči umožňují procházet mapou pomocí různých typů pohybu. Součástí projektu je naprogramování různých nepřátelských AI a hra se drží stylu plošinovek s rozsáhlými úrovněmi, kde se obtížnost zvyšuje s postupem hráče. Některé sprity jsou vytvořeny pomocí generativní umělé inteligence a programu Photoshop. Výsledným produktem je zábavná hra, která si klade za cíl zaujmout.
2D plošinová hra v Unity
Fulla, Roman ; Vlnas, Michal (oponent) ; Karas, Matej (vedoucí práce)
The objective of this Bachelor's thesis is to analyse in detail the history and the current state of development of 2D platformer games. To achieve this goal, various successful titles and currently in use game engines are examined. The acquired knowledge is applied in design and subsequent implementation of a short video game demo, presenting various aspects of game development. Unique mechanics serve the purpose of an innovative element. The resulting demo is presented in the form of a short video. Thus, this thesis provides a new perspective on the development of platformer games.
Framework pro automatizované testování HW zařízení
Jeřábek, František ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací frameworku pro umožnění automatizovaného testování především hardwarových zařízení. Práce popisuje návrh životního cyklu testů, testovací sekvence a rozhraní pro možné rozšíření o komunikaci s měřícími zařízeními. Je zde popsán postup analýzy problému automatizovaného testování, vytvoření dostatečně obecného návrhu a následná implementace takto navrženého řešení.
Analýza výkonu programů v jazyce C#
Hájek, Vojtěch ; Rogalewicz, Adam (oponent) ; Pavela, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je rozšířit výkonnostní verzovací systém – Perun implementací modulu pro profilování programů napsaných v jazyce C#. Toto rozšíření implementuje profiler s technikou sledování událostí, které jsou získávány pomocí .NET runtime profilovacího aplikačního rozhraní. Profiler dokáže sbírat metriky o sledování funkcí a spotřebě paměti. Naměřené profily potom dokáže dále interpretovat do grafů jako je korelační diagram nebo mapa stromu volání.
Code Analysis and Project Dependency Graph Minimization
Golec, Oliver ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Extensive projects often contain legacy components with complicated dependency graphs. In case they exceed reasonable size and their references are impossible to untangle manually, automated solution is inevitable. This work studies the proccess of creating an application that minimizes dependency graph on .NET platform using efficient graph algorithms and tools for .NET project manipulation. Thesis describes .NET platform configuration, introduces algorithm for project dependency reduction and using Roslyn and MSBuild libraries implements application that reduces dependencies. As a result, application reduces project dependency graph by approximately 80 percent.
Non-Euclidean VR Game
Vašek, Matej ; Milet, Tomáš (oponent) ; Vlnas, Michal (vedoucí práce)
This work deals with the design and implementation of a logical genre video game which experiments with non-euclidean space. Such space is characterized by the fact that it often denies the basic geometric rules of conventional euclidean space. The game is designed for one player and is intended for peripheries of virtual reality. The implementation of the game was carried out in the development environment Unity with the use of the C# programming language. The work contains informations about the principles and methods of creating non-euclidean elements as well as solutions to general problems associated with traditional VR game. One of the main mechanics of the game is the so-called portal, which can be described as a surface connecting two distant spaces. The text contains not only the concept of implementing such a mechanism but also surrounding aspects such as realistic physical interaction, visual representation, ways of teleporting between portals and various optimization techniques that allow efficient implementation of such a system. The final game also contains several levels in the form of logical puzzle levels that demonstrate various ways of using portals. Such a system is not only usable as a game mechanic that is presented to the user but also as an assistive tool that facilitates the logical arrangement of a 3D scene or as a way to expand the often limited physical VR space.
Autentizační rámec pro webové aplikace
Michalica, David ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této práce je vytvořit mikroslužbu pro ověřování uživatelů a správu uživatelských účtů. Implementace servrové části je v jazyce C# a .NET frameworku. Uživatelské rozhraní je implementováno v jazyce Javascript s použitím knihovny React. Pro datovou vrstvu aplikace je využívána MySQL databáze, ale modulární návrh aplikace umožňuje po menších úpravách využívat jakýkoliv typ databáze. Pro ověřování se využívají tokeny JWT. Aplikace klientovi umožňuje přihlásit se pomocí účtů třetích stran, jako je například existující účet na Googlu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 430 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: