National Repository of Grey Literature 1,263 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Between adaptation and homage: Blade Runner as a filmic rendition of Philip K. Dick's novel Do Androids Dream of Electric Sheep?
Shahinyan, Sona ; Ženíšek, Jakub (advisor) ; Higgins, Bernadette (referee)
This thesis will be concerned with comparing and contrasting the cyberpunk novel Do Androids Dream of Electric Sheep? written by Philip K. Dick in 1968 with Ridley Scott's film called Blade Runner. However, most attention will be directed toward the film's original release and final re-release in 2007. The received opinion and editorial claims tend to come into clash when referencing the movie as either an adaptation or an inspiration, and this disagreement was turned into our research question: Did Ridley Scott and his screenwriting team create a periphrastic adaptation of the novel, or can it be more accurately regarded as an inspiration or a variation on a theme? The first part of the thesis will define the parameters by which the research will be evaluated at the end. The second part of this thesis will encapsulate plotlines, themes and events, motifs, and symbols, and it will also dissect each essential character and their portrayal in each medium. Finally, the additional scenes from re-releases of the original film will be analyzed in regard to their relevance to the plot of the novel. The most recent adaptation, Blade Runner 2049, will also be mentioned in regard to its side character, Rick Deckard, and the parallels found in his successor, K. Keywords: Adaptation, Blade Runner, bounty...
Shadow robot: manipulation of a robot model in augmented reality
Halenár, Timotej ; Bambušek, Daniel (referee) ; Materna, Zdeněk (advisor)
Bakalárska práca sa zaoberá manipuláciou s modelom robota v rozšírenej realite za využitia aplikácie pre tablet. Riešenie rozširuje možnosti interakcie v existujúcej aplikácii na vizuálne programovanie robotov -- AREditor. Užívateľ potrebuje pri programovaní v AREditore nastaviť pózu robota, aby mohol definovať body v priestore, na ktoré sa má robot dostať pri vykonávaní programu. Stávajúce riešenie v aplikácii umožňuje iba krokovať fyzického robota po malých inkrementoch pozdĺž osí, čo je nedostatočné pre väčšinu účelov. Hlavným cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém, pomocou ktoréhu bude užívateľ schopný rýchlo a jednoducho nastaviť pózu modelu robota, ktorý je premietnutý na obrazovke cez skutočného robota. Užívateľ najskôr ľubovoľne nastaví pózu modelu robota, a následne pošle príkaz skutočnému robotovi, aby zvolenú pózu skopíroval. V riešení bolo využité 3D gizmo, ktorého polohu sleduje koncový bod robotického ramena. Gizmo je možné presúvať v priestore za využitia kamery tabletu a rozšírenej reality, a jeho pohyb je možné obmedziť na jednotlivé osi či roviny v priestore. Riešenie poskytuje možnosť ovládať citlivosť, s akou hýbeme bodom v priestore, možnosť zmeniť súradnicový systém, a samostatné ovládanie pre vzdialenosť gizma od tabletu. Vytvorené riešenie ponúka pohodlnejší spôsob, akým sa dá nastaviť poloha robota, a môže zefektívniť proces programovania.
Mobile Application for Supermarkets
Habermannová, Adéla ; Kindlová, Dita (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of a mobile application for supermarkets. This design is for the Android operating system and emphasizes the user experience, which optimizes by implementing new features. The result is a wireframe showing the placement of individual elements within the application.
Voice-controlled app for capturing photos and clips
Jurčík, Adam Dalibor ; Španěl, Michal (referee) ; Herout, Adam (advisor)
The goal of this work is to create an application that solves the problems of video and photo recording while the same person is playing sports. These problems are, for example, the need to carry a remote control or the constant interruption of the activity due to manual activation. This is solvedby using voice control and keywords to trigger the taking of a photo. This paper discusses in detail how voice control can be implemented on Android operating system in Java programming language. It also includes an explanation of how to store these files and how to control hardware devices such as the camera. The thesis includes a more detailed description of two approaches to voice recognition and describes their functionality in different applications.
Mobile App for Precise Navigation of Agricultural Machinery
Košák, Václav ; Bambušek, Daniel (referee) ; Herout, Adam (advisor)
The aim of this thesis is to develop a field navigation and GNSS system for precise localization. In the field, it is advisable to drive precisely along the lines to avoid repeated crossings or, on the contrary, free spaces. Driving accurately can save seeds, sprays, fuel, and more. Field navigation manages fields, machines, etc. The goal of the application is to navigate along generated guidance lines. In addition to the mobile application, a GNSS system has been developed to receive precise signals with RTK correction. Test results show that with an accurate receiver, the application can be practically used for everyday tasks.
Elektronická hrací kostka
Michalik, Martin ; Strnadel, Josef (referee) ; Bidlo, Michal (advisor)
This thesis deals with the design and implementation of an electronic dice using Raspberry Pi Pico W, accelerometer and communicates with supporting android application through Bluetooth connection.
Controlling Mobile App by Voice
Cologna, Adam ; Szőke, Igor (referee) ; Herout, Adam (advisor)
The aim of this bachelor's thesis is to explore, analyze, and compare available libraries for controlling mobile applications with voice commands. According to the thesis requirements, I solved the problem primarily for the Android operating system. I have considered not only libraries for keyword detection but also those using the speech recognition technology. For the selected libraries, I conducted accuracy testing for voice command detection and performance testing. To facilitate the integration of the chosen libraries, an application was developed in the modern programming language Kotlin using Jetpack Compose. The main contribution of this work is the experiments carried out and the resulting recommendations regarding the examined libraries. Among the most effective solutions were those from Microsoft Azure and the Android Speech Recognizer class. The main obstacles for each library were the distance between the speaker and the microphone, as well as distracting background music.
Training tracking using NFC technology
Blažík, Vojtěch ; Zachariášová, Marcela (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
This bachelor thesis describes the development of mobile application which uses NFC technology for training tracking and monitoring of gym equipment usage. The work summarizes the basic motivation and approaches to training and equipment tracking as well as NFC technology and mobile app development focused on the multiplatform framework Flutter. The resulting app is based on the client-server architecture with offline mode support and uses the identifiers of deployed NFC tags to identify the machine and exercises. The goal of this work is to show a functional system, which incorporates this technology in an unconventional way to achieve a higher user comfort.
Security Analysis of Selected Android TV Box
Švenk, Adam ; Veigend, Petr (referee) ; Tamaškovič, Marek (advisor)
Popularita TV boxov so systémom Android v poslednom čase výrazne vzrástla. Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu funkcií, je čoraz aktuálnejšia otázka, či sú dostatočne zabezpečené a chránené. Táto práca popisuje komplexnú bezpečnostnú analýzu vybraného Android TV boxu, ktorá zahŕňa hardvérové aj softvérové komponenty. Skúmaním zraniteľností prítomných v zariadení sa táto práca zameriava na identifikáciu potenciálnych rizík pre súkromie a bezpečnosť používateľov. Okrem toho navrhuje odporúčania na zmiernenie týchto zraniteľností.
Mobile Application for Scanning Nonograms and Solving It
Zobaník, Michal ; Pánek, Richard (referee) ; Dyk, Tomáš (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to create mobile application for scanning nonograms from newspapers or magazines and allows its solving. The thesis describes the design of the application, its functionality and important parts of implementation. Image processing methods are used for detection of the nonogram. Number recognition is realized by created and trained convolutional network. Scanned nonograms are solved by using several logical rules and backtracking.

National Repository of Grey Literature : 1,263 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.