National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.02 seconds. 
Security Analysis of Selected Android TV Box
Švenk, Adam ; Veigend, Petr (referee) ; Tamaškovič, Marek (advisor)
Popularita TV boxov so systémom Android v poslednom čase výrazne vzrástla. Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu funkcií, je čoraz aktuálnejšia otázka, či sú dostatočne zabezpečené a chránené. Táto práca popisuje komplexnú bezpečnostnú analýzu vybraného Android TV boxu, ktorá zahŕňa hardvérové aj softvérové komponenty. Skúmaním zraniteľností prítomných v zariadení sa táto práca zameriava na identifikáciu potenciálnych rizík pre súkromie a bezpečnosť používateľov. Okrem toho navrhuje odporúčania na zmiernenie týchto zraniteľností.
Modular Cyclocomputer with Wireless Data Transmission
Švenk, Adam ; Strnadel, Josef (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The main goal of this bachelor thesis is a design and practical implementation of a bike computer with wireless data transmission. The first, theoretical, part of the thesis study the existing solutions, the possibilities of motion detection, methods of wireless data transmission and the selection of suitable components of the bike computer. The second, practical part, go over the practical implementation of the cycling computer, including the implementation of firmware.
Modular Cyclocomputer with Wireless Data Transmission
Švenk, Adam ; Strnadel, Josef (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The main goal of this bachelor thesis is a design and practical implementation of a bike computer with wireless data transmission. The first, theoretical, part of the thesis study the existing solutions, the possibilities of motion detection, methods of wireless data transmission and the selection of suitable components of the bike computer. The second, practical part, go over the practical implementation of the cycling computer, including the implementation of firmware.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.