Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Háze, Jiří (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.
System for Long-Term Measurement of Patient Pressure
Petrovič, Michal ; Rydlo, Štěpán (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to create an algorithm to model the peak flux of patients at cardiology clinics to improve the handling time per patient by the doctors. The focus of the project was to improve the retrieval, processing and displaying of patient's blood pressure results to a doctor. To tackle this problem, a computer program was written that automatically downloads the relevant blood pressure data, analyses it and presents it to the attending doctor. The developed application includes the possibility to monitor the blood pressure over a selected time interval, interpreting the results and recognize arrhythmia. The proposed solution simplifies the patient's life, decreases the waiting time for the attending doctor and thus increases his efficiency.
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I.
Gregor, Stanislav ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I. Autor: Stanislav Gregor1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 Konzultant diplomové práce: Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Česká lékárnická komora Úvod: Arteriální hypertenze představuje závažný zdravotní problém. Přestože je včasnému záchytu a léčbě arteriální hypertenze věnována značná pozornost, arteriální hypertenze zůstává u řady pacientů nedostatečně kompenzována. Cíl práce: Cílem práce bylo analyzovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze. Metodika: Měření krevního tlaku bylo realizováno od začátku října do prosince 2012 ve veřejné lékárně v Moravské Třebové. Měření krevního tlaku prováděl farmaceut pomocí validovaného a kalibrovaného tonometru. Další údaje byly získány na základě řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel 2007 a zpracována pomocí frekvenční analýzy. Dále byla realizována retrospektivní analýza lékových problémů u pacientů užívajících farmakoterapii nebo doplňky stravy. Výsledky: Údaje byly získány od 196 klientů lékárny (31 % mužů a 69 % žen, průměrný věk 56 let). 63 klientům lékárny byly naměřeny hodnoty krevního tlaku odpovídající...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II.
Panáčková, Kateřina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II. Autor: Kateřina Panáčková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Lékárna Luna, Plzeň Úvod: Arteriální hypertenze je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v České Republice. Nejen z tohoto důvodu by neměla být podceňována dostatečná zdravotní osvěta a včasný záchyt klientů ohrožených tímto onemocněním. Cíl práce: Cílem práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Sběr dat probíhal ve veřejné lékárně v České Lípě v období od 1. 5. 2013-27. 6. 2014. Měření krevního tlaku bylo součástí řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Do připraveného formuláře byly zaznamenány tyto údaje: sociodemografická charakteristika respondenta, jeho vztah k měření krevního tlaku v lékárně, výskyt rizikových faktorů arteriální hypertenze respektive aterosklerózy a jiných onemocnění v anamnéze, užívaná léčiva včetně doplňků stravy, výsledek vlastního měření a navržená intervence. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu s platnými doporučeními....
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III.
Smíšková, Petra ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III. Autor: Petra Smíšková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny...
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Musil, Vladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III.
Smíšková, Petra ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III. Autor: Petra Smíšková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II.
Panáčková, Kateřina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II. Autor: Kateřina Panáčková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Lékárna Luna, Plzeň Úvod: Arteriální hypertenze je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v České Republice. Nejen z tohoto důvodu by neměla být podceňována dostatečná zdravotní osvěta a včasný záchyt klientů ohrožených tímto onemocněním. Cíl práce: Cílem práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Sběr dat probíhal ve veřejné lékárně v České Lípě v období od 1. 5. 2013-27. 6. 2014. Měření krevního tlaku bylo součástí řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Do připraveného formuláře byly zaznamenány tyto údaje: sociodemografická charakteristika respondenta, jeho vztah k měření krevního tlaku v lékárně, výskyt rizikových faktorů arteriální hypertenze respektive aterosklerózy a jiných onemocnění v anamnéze, užívaná léčiva včetně doplňků stravy, výsledek vlastního měření a navržená intervence. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu s platnými doporučeními....
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně IV.
Kotlanová, Lada ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Mareček, Aleš (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně IV. Autor: Lada Kotlanová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod a cíl: Arteriální hypertenze (AH) patří díky svým aterosklerotickým a tlakovým komplikacím mezi velmi závažné celosvětové zdravotní problémy. Hlavním cílem léčby AH je předcházení těmto komplikacím, k čemuž je nezbytná časná diagnóza a následně správná léčba. Cílem práce bylo realizovat konzultační činnost lékárně zaměřenou na klienty s rizikem AH nebo již diagnostikovanou AH. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Kralovicích v období od září 2014 do ledna 2015. Před samotným měřením krevního tlaku byl s každým klientem vyplněn prostřednictvím řízeného rozhovoru formulář, který sloužil jako prostředek k získání důležitých údajů z anamnézy klienta. Prostřednictvím formuláře tak byly získány údaje: socio-demografická charakteristika klienta; jeho vztah k měření TK; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku, navržená intervence nebo identifikované lékové problémy byly následně rovněž zaznamenány do formuláře, který tak sloužil jako písemný...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I.
Gregor, Stanislav ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I. Autor: Stanislav Gregor1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 Konzultant diplomové práce: Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Česká lékárnická komora Úvod: Arteriální hypertenze představuje závažný zdravotní problém. Přestože je včasnému záchytu a léčbě arteriální hypertenze věnována značná pozornost, arteriální hypertenze zůstává u řady pacientů nedostatečně kompenzována. Cíl práce: Cílem práce bylo analyzovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze. Metodika: Měření krevního tlaku bylo realizováno od začátku října do prosince 2012 ve veřejné lékárně v Moravské Třebové. Měření krevního tlaku prováděl farmaceut pomocí validovaného a kalibrovaného tonometru. Další údaje byly získány na základě řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel 2007 a zpracována pomocí frekvenční analýzy. Dále byla realizována retrospektivní analýza lékových problémů u pacientů užívajících farmakoterapii nebo doplňky stravy. Výsledky: Údaje byly získány od 196 klientů lékárny (31 % mužů a 69 % žen, průměrný věk 56 let). 63 klientům lékárny byly naměřeny hodnoty krevního tlaku odpovídající...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.