Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech
Řehulka, Marek ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Kořenek, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech a karavanech. V rámci práce jsou představeny dostupné principy a zpracovaná rešerše existujících řešení. Vlastní řešení je tvořeno mobilní Android aplikací a desktop aplikací simulátoru centrální jednotky dohledového systému. Simulátor je založen na technologii Node.js a node-webkit. Simulátor komunikuje s dostupnými zařízeními pomocí RF Transcieveru a ostatní zařízení simuluje. Mobilní aplikace komunikuje se simulátorem prostřednictvím technologie Bluetooth Low Energy a GSM. Význámná část popisu implementace je věnována technologii Bluetooh Low Energy a problémům, které jsou s ní spojeny. Výsledné řešení klade důraz na použitelnost uživatelského rozhraní a možnosti dohledu nad širokým spektrem připojených zařízení. Systém implementuje také vlastní logiku upozornění na sledované události. Práci uzavírá zhodnocení výsledného systému a nastínění možností budoucího vývoje.
Bezdrátová senzorová síť
Ševčík, Martin ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Prokopec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií ZigBee a návrhem jed-noduché senzorové sítě na jejím principu. Síť je navrhnuta na menší byt. Jako teplotní čidlo je použito teploměru DS1631. Komunikaci koordinátoru s počítačem zajišťuje XPort®. Použité moduly společnosti Meshnetics v sobě integrují AVR procesor a radiový vysílač/přijímač na pracovní frekvenci 2,4 GHz.
Senzorové uzly Java Sun SPOT
Malina, Karel ; Komosný, Dan (oponent) ; Holešinský, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím senzorových uzlů Java Sun Spot pro vícebodové bezdrátové sledování teploty a její regulace pomocí těchto uzlů. V teoretické části je uveden popis, složení a ovládání senzorových uzlů Java Sun Spot. V praktické části jsou uvedeny naprogramované aplikace, ve vývojovém prostředí NetBeans, pro bezdrátové sledování teploty, kapacity baterie a jejich zobrazení na hostitelském počítači ve formě grafu. Ve druhé části praktické části je popsán způsob regulace teploty pomocí senzorových uzlů Sun SPOT.
Miniaturní zařízení pro sledování polohy
Šťáva, Radek ; Levek, Vladimír (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh a realizace miniaturního univerzálního sledovacího zařízení. To je určeno především pro sledování majetku, domácích zvířat, popřípadě osob. Pro zjišťování údajů o poloze je použita technologie GPS. Odesílání dat je navrženo a realizováno prostřednictvím GSM sítě. Zařízení je technicky řešeno s ohledem na miniaturní rozměry, vysokou výdrž na baterii a s přihlédnutím k odolnosti proti vniknutí vody, prachu a poškození nárazem. Je zvolena unikátní konstrukce, vhodná pro hermetické uzavření celého zařízení. Tomu je celý návrh přizpůsoben, mimo jiné bezdrátovým nabíjením baterie, absencí tlačítek i veškerých konektorů.
Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov
Šulc, Vladimír ; Sýkora, Jiří (oponent) ; Zeman, Václav (oponent) ; Kuchta, Radek (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na mikroelektronické bezdrátové sítě určené či využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, tedy sítě specifické především prostředím, ve kterém vlastní síťová komunikace probíhá, a potřebou minimalizovat energetickou náročnost provozu jednotlivých komunikačních zařízení. V úvodních kapitolách je vysvětlena problematika související s tématem. V dizertační práci je ukázáno, že nejvhodnějším síťovým uspořádáním pro bezdrátové sítě určené pro telemetrii a pro automatizaci budov je topologie mesh, následně byla vytvořena funkční abstrakce pro srovnání energetické náročnosti provozu a bylo ukázáno, že způsoby řízení mají zásadní vliv na celkovou energetickou náročnost provozu. V dizertační práci je představeno několik nových řešení pro mikroelektronické bezdrátové sítě využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, která vedou ke snížení energetické náročnosti a ke zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv. Výhodou navržených řešení je jejich implementační nenáročnost a možnost realizace mikroelektronickými obvody.
Bezdrátové dálkové ovládání lineárního převaděče
Veselý, Tomáš ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Rumánek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tento projekt pojednává o problematice bezdrátového dálkového ovládání lineárního převaděče. Realizace je rozdělena do dvou funkčních bloků. První blok je obvod zaměřený na vkládání pokynů od uživatele, zpracování informace, zobrazení aktuálního nastavení a odeslání informace o povelech. Druhý blok se zabývá zpracováním příchozí informace od prvního bloku a vykonáním tohoto povelu. Oba bloky jsou řízeny pomocí mikroprocesorů.
Phishing a další rizika veřejných Wi-Fi sítí
Mäsiar, Daniel ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Sedláček, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti veřejných bezdrátových sítí, pro-vozovaných především v oblastech s vysokou koncentrací lidí (prostředky městské hromadné dopravy, knihovny, pobočky rychlého občerstvení apod.). Cílem práce je zhodnotit chování uživatelů při používání veřejných Wi-Fi sítí a jejich povědomí o možných hrozbách. V úvodu teoretické části práce se definují hlavní standardy pro technologii Wi-Fi, vymezují významné pojmy, popisují způsoby zabezpečení bezdrátových sítí a dále je tato část věnována popisu jednotlivých typů útoků, kde jsou individuální útoky stručně popsány. Dále se práce zabývá popisem možných způsobů obrany proti jednotlivým útokům a závěrem teoretické části je stručně vymezen pojem phishing. Praktická část je věnována vytvoření vhodného nástroje pro sběr statistických dat týkající se obezřetnosti uživatelů Wi-Fi sítí na veřejných místech a ná-slednému využití kombinace nástroje a phishingových metod pro provedení průzkumu. Data budou sbírána a vyhodnocována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími pravidly stanovenými Úřadem na ochranu osobních údajů.
Aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech
Řehulka, Marek ; Novotný, Tomáš (oponent) ; Kořenek, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech a karavanech. V rámci práce jsou představeny dostupné principy a zpracovaná rešerše existujících řešení. Vlastní řešení je tvořeno mobilní Android aplikací a desktop aplikací simulátoru centrální jednotky dohledového systému. Simulátor je založen na technologii Node.js a node-webkit. Simulátor komunikuje s dostupnými zařízeními pomocí RF Transcieveru a ostatní zařízení simuluje. Mobilní aplikace komunikuje se simulátorem prostřednictvím technologie Bluetooth Low Energy a GSM. Význámná část popisu implementace je věnována technologii Bluetooh Low Energy a problémům, které jsou s ní spojeny. Výsledné řešení klade důraz na použitelnost uživatelského rozhraní a možnosti dohledu nad širokým spektrem připojených zařízení. Systém implementuje také vlastní logiku upozornění na sledované události. Práci uzavírá zhodnocení výsledného systému a nastínění možností budoucího vývoje.
Miniaturní zařízení pro sledování polohy
Šťáva, Radek ; Levek, Vladimír (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh a realizace miniaturního univerzálního sledovacího zařízení. To je určeno především pro sledování majetku, domácích zvířat, popřípadě osob. Pro zjišťování údajů o poloze je použita technologie GPS. Odesílání dat je navrženo a realizováno prostřednictvím GSM sítě. Zařízení je technicky řešeno s ohledem na miniaturní rozměry, vysokou výdrž na baterii a s přihlédnutím k odolnosti proti vniknutí vody, prachu a poškození nárazem. Je zvolena unikátní konstrukce, vhodná pro hermetické uzavření celého zařízení. Tomu je celý návrh přizpůsoben, mimo jiné bezdrátovým nabíjením baterie, absencí tlačítek i veškerých konektorů.
Bezdrátová senzorová síť
Ševčík, Martin ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Prokopec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií ZigBee a návrhem jed-noduché senzorové sítě na jejím principu. Síť je navrhnuta na menší byt. Jako teplotní čidlo je použito teploměru DS1631. Komunikaci koordinátoru s počítačem zajišťuje XPort®. Použité moduly společnosti Meshnetics v sobě integrují AVR procesor a radiový vysílač/přijímač na pracovní frekvenci 2,4 GHz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.