Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,239 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Portace nástroje OptaPlanner na Android
David, Tomáš ; Rogalewicz, Adam (oponent) ; Letko, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá portací nástroje OptaPlanner na operační systém Android. OptaPlanner je nástroj pro řešení plánovacích problémů a je kompletně napsán v programovacím jazyce Java, který je také využíván pro vývoj aplikací operačního systému Android. Ten však neobsahuje všechny knihovny z Java Standard Edition Application Programming Interface a při portaci nástroje OptaPlanner na Android tak dochází k problémům se závislostmi. Výsledkem této práce je návrh a implementace řešení výše zmíněných problémů a ukázková aplikace věnující se problému okružních jízd, který je řešen pomocí portovaného nástroje OptaPlanner.
Využití senzorů mobilního zařízení v automobilu
Aron, Lukáš ; Široký, Vít (oponent) ; Žák, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím akcelerometru v mobilním zařízení pro měření vibrací v automobilu. Toto měření mapuje kvalitu silničního povrchu. Ze signálu z akcelerometru a aktuální rychlosti je vyhodnoceno dle prahové funkce, zda se jedná o výmol či jiný typ nerovnosti. Pokud je údaj o dané nerovnosti vyhodnocen tak, že může při vyšší rychlosti poškodit vozidlo, je zaznamenán do interní paměti mobilního zařízení. Druhou částí této práce je vytvoření internetové aplikace, která naměřená data seskupuje, zpracovává na základě metody shlukování a výsledné hodnoty poskytuje zpět uživatelům. Výsledné hodnoty jsou shluky oblastí s výskytem nerovností, tyto shluky jsou zobrazovány na mapu a informují řidiče. Obsahem práce je teorie k senzorům na mobilním zařízení včetně zpracování signálu a implementační řešení mobilní a internetové aplikace.
Design and Creation of a Mobile Application to Support In-house Processes
Stankovič, Eduard ; Lipták, Maroš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
This diploma thesis is focused on proposal and actual creation of mobile application to support in-house processes, especially for improving ordering and delivery processes inside of small company. Thesis includes analysis of current state of processes and analysis of client’s requirements. Based on those requirements, mobile application is created, built with Ionic and Angular framework.
Slovník pro mobilní zařízení s OS Android
Damborský, Tomáš ; Kouřil, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací slovníkové aplikace pro mobilní zařízení s Android OS. Klíčovou vlastností aplikace je možnost provádět fulltextové vyhledávání. Toho je dosaženo použitím SQLite databáze s rozšířením Full Text Search. SQLite databáze jsou generovány ze zdrojových lexikálních dat ve formátu Lexical Markup Framework.
Motivační principy pro mobilní aplikaci pro ovládání inteligentní domácnosti
Lamacz, Jan ; Korček, Pavol (oponent) ; Žádník, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby motivování uživatelů k používání aplikace pro řízení inteligentní domácnosti. Popisuje obecné principy zapojení herních prvků do reálných systémů a řeší i konkrétní návrh motivačního programu. Praktická část této práce se věnuje implementaci navrženého systému odměn a jeho zobrazení v mobilní aplikaci. Výsledná aplikace obsahuje systém motivování uživatelů na základě získávání bodů a achievementů a pokrývá většinu funkcionality inteligentní domácnosti.
Mobilní aplikace zpracování obrazu
Planer, Jan ; Herout, Adam (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá přenosem obrazu pomocí Bluetooth technologie mezi telefonem a chytrými hodinkami a to především s ohledem na omezené hardwarové prostředky hodinek. Součástí práce je návrh a implementace aplikace typu klient-server, která realizuje přenos a zpracování obrazu z Android telefonu na displej hodinek, které používají systém Tizen.
Tréninkový deník pro mobilní telefon s GPS
Syrůček, Marcel ; Zbořil, František (oponent) ; Horáček, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, která bude sloužit jako tréninkový deník pro mobilní platformu Android s využitím technologie GPS. Hlavním úkolem tohoto programu je zaznamenat absolvovanou trasu při jakémkoliv sportu, který je uskutečněn v dosahu signálu GPS. O této trase lze přímo v telefonu též zjistit dostupné údaje, vykreslit trasu do mapy se zobrazením podrobností v konkrétních bodech či exportovat trasu do standardních formátů pro práci se zeměpisnými údaji. Největší přínos této práce je však v podpoře běhu s takzvaným přítelem, kdy se při záznamu trasa rovnou porovnává s podobnou nebo stejnou trasou uloženou v databázi a oznamuje nám, jaké jsou mezi jednotlivými trasami výkonnostní rozdíly.
Implementace on-line API pro rozpoznávač řeči a Android demoaplikace
Gabčo, Jakub ; Schwarz, Petr (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
V moderní době se lidé snaží všechno si ulehčit. Tohle může splniť rozpoznávaní řeči. Lokální rozpoznávání řeči je výpočetně náročné, proto se mnoho společností snaží vytvořit vzdálene takzvané síťové rozpoznávaní řeči. V téhle práci se venujeme vytvoření serveru pro rozpoznávání řeči, Android aplikace a výber vhodného protokolu na komunikaci klienta se serverem. Rozebírají se zde prokoly HTTP a Websocketový protokol, rozdíli a výhody  mezi nimi.
Mobilní aplikace pro vyhledávání a správu receptů
Lončík, Andrej ; Šůstek, Martin (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá slúži pre vyhľadávanie a spravovanie receptov a tvorbu jedálnička . Aplikácia by mala umožňovať hlasový vstup a rozpoznávanie ingrediencií z obrazu . Text práce popisuje celý proces tvorby mobilnej aplikácie od prvotnej myšlienky , cez analýzu konkurencie , návrhu užívateľského rozhrania , implementácie až po zaverečné testovanie a finálne publikovanie . Výsledné riešenie navyše umožňuje vytvárať vlastné recepty aj vyhladávať recepty na základe dostupných ingrediencií . Tie je možné zadať textom , hlasovým vstupom alebo pomocou rozpoznávania z obrazu vďaka nástroju Firebase ML Kit Image Labelling. Súčasťou je autentizácia pomocou Google účtu a uchovávanie užívateľského obsahu vo Firebase Realtime Database. Mobilná aplikácia je zverejnená v obchode Google Play pod názvom Recipio .
Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu
Mokrý, Martin ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o čerpaniach paliva. Na základe týchto záznamov  im následne zobrazí celkový prehľad o nákladoch ich vozidla. V tejto práci je zachytený postup vytvárania takejto aplikácie, jednotlivé etapy návrhu, implementačné detaily a testovanie výslednej aplikácie. Tiež sú tu uvedené a rozobraté podobné existujúce riešenia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,239 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.