Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Skupina Antifa v USA a její vztah vůči politickému mainstreamu
Žádník, Jiří ; Dopieralla, Jakub (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá vztahem předních politických představitelů velkých stran v USA s hnutím antifa, a to především reakcí sledovaných předních politiků na události srpna 2017 v Charlottesville na účast hnutí antifa při demonstraci proti pořádané Unite the Right rally. Práce nejprve seznamuje čtenáře s historií antifašistického boje ve Spojených státech až po vznik prvních organizovaných sítí aktivistických buněk a přechod od ARA k AFA. Následně je v práci popsána organizační příprava účastníků srpnových událostí a jejich přímý průběh 11. a 12. srpna. Ve výzkumné části práce jsou analyzovány příspěvky sledovaných politických představitelů uveřejněné na sociální síti Twitter, především tedy jejich okamžitá reakce, a poté jsou analyzovány články uveřejněné krátce po události ve vybraných médiích a to zvláště to, jakým způsobem informovaly o hnutí antifa a jeho účasti na dění. Klíčová slova antifa, antifašismus, USA, Charlottesville, demokraté, republikáni, New York Times, Fox News
Vznik a vývoj Národního sjednocení
Zaic, Lukáš ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vznik a vývoj politické strany Národního sjednocení až do sloučení se Stranou národní jednoty. Národní sjednocení, v čele s Karlem Kramářem, Jiřím Stříbrným a Františekem Xaverem Hodáčem, vzniklo v roce 1934 jako nástupnická strana významné prvorepublikové nacionálně konzervativní Československé národní demokracie. Ta se sloučila s krajně nacionalistickými a fašizujícími subjekty Národní liga a Národní fronta v naději za sjednocení českého nacionalismu a dobrý výsledek ve volbách do Národního shromáždění republiky Československé v roce 1935. Jako celek tato strana v prvorepublikovém politickém systému zastávala silně pravicový až fašizující postoj. Strana byla po Mnichovské dohodě v roce 1938 sloučena do Strany národní jednoty. Práce se zaměřuje na otázku přítomnosti antisystémovosti a ideologických fašizujících tendencí u Národního sjednocení. Z teoretického hlediska bude práce vycházet z teorie antisystémové strany Giovanni Sartoriho pro určení přítomnosti či míry antisystémovosti a zda se tak u něj skutečně projevovala snaha o destabilizaci či změnu politického systému, typická pro fašismus. K tomu bude využit metodologický rámec analýzy stranických vnějších i vnitřních projevů a ideologického vývoje, které se následně porovnají se stanovenými definicemi...
Tvarová optimalizace pro 3D tisk komponent flexibilních robotických systémů
Novotný, Jaroslav ; Kopačka, Ján ; Čertíková, Marta ; Joch, Jaroslav ; Ježek, Ondřej
Závěrečná výzkumná zpráva je hlavním výsledkem dílčího projektu. Obsahuje teorii, přehled metod a popis algoritmů pro topologickou optimalizaci. Dále je popsán vývoj vlastního programu pro topologickou optimalizaci a jeho testování na 2D i 3D příkladech. Podrobně je demonstrován proces topologické optimalizace chapadla robota, následné zpracování výstupů a příprava pro 3D-tisk včetně jeho realizace. Dále jsou analyzovány možnosti 3D-tisku na různých 3D tiskárnách a dokumentuje jej na provedených vzorcích, včetně ekonomického zhodnocení.
Výběr a implementace informačního systému
Novotný, Jaroslav ; Čermák, Jakub (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky výběru a implementace nového informačního systému pro společnost poskytující IT služby. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená společnost analyzována a na základě výsledků analýzy je navržen nový informační systém. V práci je rovněž navržena implementační strategie a analýza rizik implementace nového informačního systému do firemního prostředí. Na konci práce je implementace informačního systému ekonomicky zhodnocena.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 NOVOTNÝ, Jakub
95 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
19 NOVOTNÝ, Jaroslav
28 NOVOTNÝ, Jiří
16 NOVOTNÝ, Josef
2 Novotný, J.
35 Novotný, Jakub
95 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
2 Novotný, Jindřich
28 Novotný, Jiří
16 Novotný, Josef
2 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.