Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza prostorových dat
Burešová, Klára ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou prostorových dat a 3D deskriptorů pro rozpoznávání objektů ve scénách. Cílem práce bylo nastudovat problematiku práce s 3D daty a provést studium různých druhů 3D deskriptorů. V rámci práce jsme analyzovali některé deskriptory z hlediska jejich schopnosti popsat a kvantifikovat vlastnosti objektů ve třírozměrném prostoru. Na základě této analýzy jsme vybrali vhodný deskriptor pro rozpoznávání objektů ve scénách a provedli jeho implementaci. Výsledkem práce je hlubší porozumění problematice 3D deskriptorů a jejich aplikacím v analýze prostorových dat. Naše implementace vybraného deskriptoru poskytuje základ pro další výzkum a rozvoj v oblasti rozpoznávání objektů ve 3D scénách.
Material Decomposition in Spectral Submicron Computed Tomography
Mikuláček, Pavel ; Zikmund, Tomáš (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
Computed tomography is a non-destructive method for imaging internal structures of samples. It is mainly used in medicine, but also in industry or scientific fields. Spectral computed tomography is also commonly used in medicine, which allows the differentiation of materials based on their attenuation properties, which are dependent on the energy of the X-rays. This approach is also beginning to appear in industrial applications. This thesis deals with dual-energy computed tomography, which is a specific form of spectral tomography using two different X-ray spectra. Material differentiation, or decomposition, can be performed either on projection data or on their reconstructions. The output are images containing information about the concentrations of individual materials found in the scanned volume. In addition to the concentrations, the atomic numbers and densities of these materials can also be determined. In this thesis, a basic method of material decomposition was implemented, the outputs of which serve as initial guesses in a series of iterative algorithms that perform the decomposition. A method has also been implemented that reduces noise in decomposed images whose values are highly correlated. The algorithms were tested on artificial data, but also on real data scanned by the Rigaku Nano3DX device. A comparison of the effect of various tomographic artifacts on the resulting material decomposition was made.
Alternativní JPEG dekodér
Bureš, Jiří ; Štarha, Pavel (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá obrazovým kodekem JPEG, detekcí hran v obraze, řídkými reprezentacemi signálů a proximálními algoritmy. Nejprve je popsáno fungování kodéru a dekodéru JPEG a teorie, ze které vychází. Poté je na základě teoretických poznatků sestaven nový proximální algoritmus a implementován do stávajícího algoritmu JPEG s cílem odstranit blokové relikty v dekédovaném obraze. Programová stránka je řešená v prostředí Matlab. Výsledky jsou zhodnoceny využitím metod MSE, PSNR a SSIM.
Numerické metody analýzy polarizace světla ve sluneční koróně
Gajdůšková, Kateřina ; Štarha, Pavel (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou polarizace světla ve sluneční koróně. S pomocí softwaru Matlab a balíčku Image Processing Toolbox jsou zpracovány fotografie pořízené při úplném zatmění Slunce. Cílem je určit polarizovanou a nepolarizovanou část světla ve sluneční koróně.
Image Processing for Optimal Focusing of Light Microscope
Kvašňovská, Petra ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is a selection of appropriate parameters to gauge image sharpness. The thesis contains the mathematical theory needed to solve this issue. Picture digitalization necessary for working with an image on a computer is also described. The outcome of the thesis is a method, using which the positions of optimally sharpened test images of objects observed by a light microscope were found.
Pattern recognition by means of moment method
Števček, Juraj ; Štarha, Pavel (oponent) ; Druckmüller, Miloslav (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with object recognition using moment method. We will recognize the letters from the scanned text. The moment method works with principal moments, these are moments invariant to scaling, translation and rotation. This thesis focuses on a detail description of the moment method, on determining the optimal combination of principal moments suitable for object recognition and to create a program for recognition. For all combinations of principal moments the accuracy of the recognition is calculated and the best option is proposed. The moment method will be compared with the moment invariants method. This method is similar to the moment method but has a different approach to rotation invariants.
Metody mapování textur na mračna bodů
Květný, Michal ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá mapováním textur získaných z běžných fotografií na trojrozměrná mračna bodů pořízená 3D skenerem. Práce navrhuje mapovací metodu skládající se z rekonstrukce řídkého mračna ze vstupních fotografií a následné registrace tohoto mračna se vstupním hustým mračnem užitím FPFH (Fast Point Feature Histogram) deskriptorů. Součástí práce je implementace navržené metody v programovacím jazyce C++, která je otestovaná na reálných datech.
Spektrální analýza v mikroskopii
Sýs, Michal ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření matematického aparátu pro přesný popis barvy objektů ve snímku z mikroskopu. Tento problém je řešen extrahováním jasových intenzit pylových zrn na čtrnácti pásmech vlnových délek a jejich reprezentací v barevném prostoru. Vytvořený aparát byl úspěšně aplikován na dvě série snímků, umožňuje porovnávání barvy jednotlivých objektů a zjednodušuje její popis. Dosažené výsledky umožňují přesné zkoumání barvy objektů v obraze a tvoří jednoduchý nástroj pro spektrální analýzu snímků.
Numerical Methods of Image Analysis Focused on Intersecting Objects
Weszter, Juraj ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
This theses presents an image processing approach to estimating the length of cynobacteria strands in digitally acquired images. An algorithm utilizing the Hough transform to determine strand continuity at strand intersections is presented. The algorithm is demonstrated on selected images, the examined strands are separated and their lengths are estimated. A Delphi implementation of the algorithm is included.
Numerické metody analýzy obrazu pro optimální zaostření objektivu
Mikuláček, Pavel ; Loučka, Pavel (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá určením optimálního zaostření objektivu. Práce obsahuje část matematické teorie spojené s tímto problémem. Je zde vysvětlen matematický postup, kterým lze rozhodnout o optimálním zaostření objektivu. Výsledkem práce je jednoúčelová aplikace, která zpracovává snímky Slunce a dokáže určit optimální polohu zaostřovacího kroužku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.