Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální reflexe negativní předvolební kampaně do PSČR v letech 2002,2006 a 2010
Pistulková, Petra ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Štechová, Markéta (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce se zaměřuje na mediální reflexi negativní předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny ČR v letech 2002, 2006 a 2010. Hlavním cílem práce je zjistit, zda média ve vymezených obdobích reflektovala příklon českých politických stran k negativnímu politickému marketingu tak, jak ho popisují čeští politologové. Teoretická část diplomové práce se věnuje vymezení tématu politického marketingu a charakteristice předvolebních kampaní do Poslanecké sněmovny v letech 2002, 2006 a 2010. Empirická část shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu, který byl pro každé předvolební období proveden vždy 13 týdnů před volbami v Hospodářských novinách, Lidových novinách a Mladé frontě DNES. Kvantitativní výzkum nepotvrdil hypotézu, že by dané deníky v období 13 týdnů před volbami reflektovaly větší míru užívání negativního politického marketingu.
Komentovaný překlad: Les neuf vies du chat (Laurence Bobis, Gallimard: Paris, 1991)
Pistulková, Petra ; Belisová, Šárka (vedoucí práce) ; Šotolová, Jovanka (oponent)
Práce Komentovaný překlad: Les neuf vies du chat představuje překlad části francouzské knihy Les neuf vies du chat (Devět kočičích životů; Laurence Bobis, Paris: Gallimard, 1991, p. 26-57). K překladu je přiložen jeho komentář. V úvodu jsou nastíněny základní informace vztahující se k překládanému textu. První kapitola představuje samotný překlad a následuje jeho komentář. Ten se pokouší vystihnout zásadní problémy, které bylo při překladu nutné řešit. Klíčová slova: Komentovaný překlad, překlad, francouzština, čeština, kočka, společnost
Volební, demografické a ekonomické charakteristiky volebních obvodů pro volby do PSP ČR: Studie č. 5.000
Veronika Nejedlá ; Němec, Jan ; Novotná, Jana ; Pistulková, Petra ; Sklenářová, Zdeňka
Práce přináší základní volební, demografické a ekonomické charakteristiky volebních obvodů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Volby do PS Parlamentu ČR 2002,2006,2010: analýza volebních materiálů
Pistulková, Petra ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na předvolební kampaně České strany sociálně demokratické do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 2002, 2006 a 2010. Pracuje přitom s hypotézou, že si ČSSD udržuje relativně stabilní jádro voličů, které dokáže prostřednictvím volební kampaně oslovit a udržet si jejich podporu, není ale schopna výrazněji oslovit potenciální voliče z řad mladých lidí a lidí vysokoškolsky vzdělaných. Cílem práce je určit, zda tomu tak skutečně je a pokud ano, proč. Práce vymezuje význam politického marketingu a zabývá se kritickým zhodnocením jeho aspektů. Dále charakterizuje tendence předvolebních kampaní do PS ČR v letech 2002, 2006 a 2010 a přesuny voličů v těchto volebních obdobích. Následuje analýza předvolebních materiálů, na základě které se práce pokouší přiblížit profil voličů strany a příčiny, které vedly k jeho vzniku.
Politický marketing v primárních volbách Demokratické strany 2008
Pistulková, Petra ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Faturová, Marie (oponent)
Tématem této práce je politický marketing v primárních volbách Demokratické strany 2008 a způsob jeho využití Barackem Obamou a Hillary Clintonovou. Po teoretickém vymezení pojmu politický marketing je práce zaměřena na hlavní rysy kandidátů, které ovlivnily jejich obraz v očích voličů (problematika image, podpora celebrit a rodiny a využití mediálních prostředků). Práce se dále týká průběhu samotných primárních voleb a jednotlivých kroků, které během kampaně Clintonová i Obama učinili, dále pak možných dopadů těchto kroků na růst či pokles preferenčních hlasů ze strany voličů. Cílem práce je analyzovat primární prezidentské volby Demokratické strany v roce 2008 z hlediska politického marketingu a odpovědět na otázku, jaké klíčové faktory vedly k vítězství Baracka Obamy, jakým způsobem se mu podařilo překonat více jak dvacetiprocentní ztrátu podpory z počátku kampaně a zvítězit nad Clintonovou, která byla na začátku primárních voleb považovaná za jasnou favoritku.