National Repository of Grey Literature 72 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
UKIP and FPÖ, comparative analysis of party-based euroscepticism
Nováčková, Kateřina ; Polášek, Martin (advisor) ; Bíba, Jan (referee)
The focus of the bachelor thesis is Euroscepticism and radical right parties. At first, the thesis describes the origins and roots of contemporary Euroscepticism, the next step is to present the main theoretical approaches. Based on that, the theoretical framework will be introduced. The aim is to define to which type of Euroscepticism belong United Kingdom Independence Party and Freedom Party of Austria and compare their manifestos during the period 2009-2014.
Communist Party of Czechoslovakia on the road to the illegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Bachelor thesis discusses the possibilities of semi-underground work of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) since the late 1920s through to the final period of the legality of the Communist Party during the "Second Republic". The paper is divided into three thematic blocks. The first section deals with the context in the form of development of the party system since the late 1920s to the end of the First Republic, and also the legal framework for the protection of the republic. The second part is devoted to the history of the KSČ during this period. The third part is devoted to the analysis already semi-underground work opportunities, which is the main theme of my thesis. The main objective is to show the possibilities of semi-underground work. In fact, it is the kind of analysis the official party press, in which the articles could describe the illegal activities of illegal foreign parties. These articles could eventually serve as role models for the domestic illegal work. This fact is examined in the second part of the analysis. The thesis is also partly concerns the question of the influence of the Comintern on organizing these activities and even general influence on the Comintern on the inner side management. The analysis is based on analysis of articles official Communist press (Rudé...
Polish party system and perspecitves of its stabilization afer the 2007 elections
Koubek, Jiří ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Polský stranický systém je tvrdým oříškem, na kterém se vždy nemilosrdně testovaly všemožné politologické předpovědi a hypotézy. Ironicky řečeno, posledním a dosud jediným uspokojivým tvrzením týkajícím se podoby, vývoje a budoucích vyhlídek tohoto systému bylo převažující hodnocení z počátku 90. let. - polský stranický systém není konsolidován a je v pohybu. Od té doby se zhroutila optimistická vidina z poloviny 90. let, totiž že by Polsko mohlo směřovat ke stranické koncentraci, ústící v pravolevou bipolaritu, potažmo stabilitu a akceschopnost vlád. Zastánci volebního inženýrství v této souvislosti vkládali nemalé naděje do volební reformy z roku 19931. Nenaplnila se ani pozdější představa trvalejší dominance stabilní a konsolidované postkomunistické levice. Jestliže tedy existuje nějaká pravidelnost ve vývoji polské stranické politiky, pak snad jen vtom , jak nekompromisně a nesmlouvavě je každý takový "slibně" se rozvíjející trend vzápětí ukončen něčím neočekávaným. Platí tedy stále zmíněná teze z počátku 90. let? To by byl asi příliš snadný únik od badatelské otázky. Vždyť podle Sartoriho kritérií bychom mohli současné Polsko stěží klasifikovat jako atomizovaný pluralismus. Po volbách 2001 a 2005 se v Sejmu setkáváme se stejnou šesticí stran a po posledních volbách 2007 byla dokonce zredukována na...
The Comparison of the Presidency in the Czech Republic, Germany and Austria.
Bednář, Martin ; Koubek, Jiří (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Annotation: In my Bachelor thesis I compare the roles of Presidents in the political systems of the Czech Republic, Austria and Germany. Despite that fact that all these neighbouring states are culturally linked and all account for parliamentary regimes, the heads of states in these countries carry out their functions in very different manners. The position of the Presidents are in my thesis examined with the help of the Tsebelis's theory of vetoplayers. The aim is to look into the fields of personal policy, foreign policy and legislative process and to ascertain, through the analysis of political and constitutional works, the exact role of the Presidents in these areas. Key words: president, head of state, The Czech Republic, Germany, Austria, constitutional competences, constitutional practice, personal policy, foreign policy, legislative process
Parlamentary elections 1925
Širůčková, Erika ; Pehr, Michal (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
(in English): This thesis deals with the parliamentary elections in 1925 in Czechoslovakia. The paper briefly describes the political system under the baton of those elections were held. The main aim of this work is the analysis of the election campaign, the elections and their results, political parties in 1925 to contest for seats in parliament involved, and the atmosphere in the society during the elections.
The Relationship between National Social Party and its Platform of Young Members in years 1901 - 1910
Herc, Svatopluk ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
This bachelor thesis deals with the relation of the Czech National Social Party and its youth organization during 1900 and 1910. National Social Youth was an autonomous radical wing of the party to a large extent. It didn't hesitate to form its own political opinions and exercise an independent political activity which caused a risk of conflict between the youth and the party leadership. The work analyses the relation of both subjects to the idea of socialism and to the antimilitarist activity. It is also investigated how the different attitude of the party and youth to these two topics was reflected in their mutual relation and political profile of the entire party. A part of the work is also a brief description of the origin of National Social Party and its youth organization.
Europeization of ODS and KSČM in the context of the party system of ČR
Jirota, Tomáš ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
The thesis aims to analyze and explain the origin, development and manifestations of the process of Europeanization of two players of the Czech party system - the ODS and the KSČM. The thesis starts with a theoretical part, which summarizes the current debate in political science and Europeanization in the context of political parties. The main aim was to trace the changes that were seen among those due to the involvement of political parties in the debate over the meaning of European integration for Czech politics and the practical integration into EU institutions. The basic hypothesis, which is verified, aims to examine the correlation and negativistic relation ODS and KSČM on issues of European integration after twenty years of exposure in the Czech party system. At the same time an analysis of election results mentioned parties to the European Parliament, as well as the method of election campaigns of parties in the same institution. The analytical part of the work analyzes the ODS and KSČM in the line of the general impact of European policies, program outcomes of affected parties, as well as electoral competition in elections to the EP and Czech national assembly. Key words: Europeanization, political parties, ODS, KSČM, European Union
The Rise and Fall of the Green Party
Sklenářová, Zdeňka ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Anotation The thesis' purpose is to analyse the evolution of Green Party between 2006 and 2010. Thesis is concentrated on the period when the party recorded under the leadership of M. Bursik its greatest electoral success and managed to not only exceed the electoral clause to enter the Chamber of Deputies, but also participate in forming a government together with the ODS and the KDU - CSL. Soon it became clear that the party was splitted in opinion and there was a struggle between realists, realizing that if they wanted to enforce their policies they would have to accept many compromises, and ecological radicals, who wanted to impose all or nothing. The thesis also describes the work of the Green Party in government and growing conflicts between members of Party, which resulted in the establishment of intra-party fraction "Democratic challenge" and consequent elimination of MPs O. Zubová and V. Jakubková of the Green Party parliamentary group. Particularly, intraparty conflicts and the inability of its President M. Bursik to unite the party meant a slow but steady decline in party preferences. This observation was confirmed by the electoral failures in regional elections and following elections to the European Parliament, after whichM. Bursik resigned. But finally even his successor O. Liška didn't manage...
Communist Party of Czechoslovakia on the road to the illegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Bachelor thesis discusses the possibilities of underground work of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) and their presentation on examples of an illegal work of the foreign Communist Parties in the legal Czechoslovakian red newspapers since the late 1920s through to the final period of the legality of the Communist Party during the "Second Republic". The paper is divided into three thematic blocks. The first section deals with the context in the form of development of the party system since the late 1920s to the end of the First Republic, also the legal framework for the protection of the republic and the definition of anti-systemness. The second part depicts the history of the KSČ during late 1920s and early 1930s. The third part is already devoted to analyzing the possibility of illegal work by means of comparison. In fact in terms of analyzing the official party press, which could be based on articles on the activities of illegal foreign parties. These articles could eventually serve as models for the domestic illegal work. This fact is examined in the second part of the analysis. Work is also partly concerns the question of the influence of the Comintern on the organization of these activities. With the help of comparison of methods illegal Communist parties and actually performed...
Is Mugabe′s Rule in Zimbabwe a Recipe for the Longevity of the Regime?
Stojanovová, Marie ; Buben, Radek (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
This thesis examines the reasons for the survival of Robert Mugabe's regime in Zimbabwe over more than thirty years. Approaching this question from comparative politics perspective the author examines the type of regime, its capacity (including capacity of the state and of other institutions) and strategy of survival that can be found in Zimbabwe, in the context of relevant historical events before and after Mugabe's seizing of power. Thereby the author devaluate those aspects taking into account all the broader context of sub-Saharan African regimes.

National Repository of Grey Literature : 72 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
17 Polášek, Marek
2 Polášek, Matěj
3 Polášek, Michal
2 Polášek, Miloslav
5 Polášek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.