National Repository of Grey Literature 120 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Czechoslovak Way to the Communist coup
Kostková, Aneta ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Rádková, Adéla (referee)
TITLE: The Czechoslovak Way to the Communist coup AUTHOR: Aneta Kostková DEPARTMENT: Institute of Political Science SUPERVISOR: prof. Vratislav Doubek, Ph. D. The diploma thesis The Czechoslovak Way to the Communist coup will be focused on the evaluation of the causes and parameters of the strong position of the Communist Party in the political development of the Third Republic during the years 1945-1948 with regard to its ties to the Soviet Union. Based on the evaluation of materials from exiled political centers in London and Moscow, I will assess the progress of the Communists in the context of key events of 1945-1948, especially events with a direct link to the then Eastern Ally, such as the resignation of Carpathian Ruthenia, signing international agreements planned economy (establishment of a "biennial"). The basic task will be not only to assess the role of communist politicians in the process of Sovietization of Czechoslovakia. Policy and the way it was presented to the public, but also the degree of dependence of the rise of the Communist Party on support from Moscow. Key words: Moscow exile, London exile, Communist Party, Transition
Relation of Czechs in Vojvodina to dissolusion of Czechoslovakia
Uiblein, Albert ; Štefek, Martin (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee)
The thesis focuses on the Czech minority in Vojvodina and its relationship to the dissolusion of Czechoslovakia primarily based on the field research that takes place thourgh a combination of interviews and questionnaire survey with closed and opened questions. The thesis is devided into two parts. The first focuses on the historical background of the local Czech community, its development and currant state. The second part focuses directly on the results of field research that not only answears the research question regarding the relationship to the disslusion of Czechoslovakia, but also creates more complex analysis based on the understanding of the end of the state in context with the historical perception and understanding of local national identity, the relationship to Slovaks and at the same time of the ongoing dissolusion of Yugoslavia. Key words: nationalism, Czechs in Serbia, Vojvodina
Czech politics in the context of changes of the revolutionary year 1848: Why did the political visions of the revolutionary forces fail to succeed?
Vaněk, Karel ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Štefek, Martin (referee)
Bachelor thesis entitled "Czech Politics in the Context of the Revolutionary Changes of 1848: Why Did the Political Visions of the Movers of the Revolution Fail to Take Hold?" asks the question why the actors of the revolutionary events did not assert themselves politically in the period immediately after the revolution. Fundamental to this thesis is the hypothesis that this very failure to assert itself was primarily due to the lack of development of political and party organisation and, as a consequence, the inadequate economic and institutional conditions for the potential self-realisation of the political parties themselves. Keywords Revolutionary year 1848, Theory of political parties, Development of political parties, Czech political thought
The Czechoslovak Way to the Communist coup
Kostková, Aneta ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Rádková, Adéla (referee)
TITLE: The Czechoslovak Way to the Communist coup AUTHOR: Aneta Kostková DEPARTMENT: Institute of Political Science SUPERVISOR: prof. Vratislav Doubek, Ph. D. The diploma thesis The Czechoslovak Way to the Communist coup will be focused on the evaluation of the causes and parameters of the strong position of the Communist Party in the political development of the Third Republic during the years 1945-1948 with regard to its ties to the Soviet Union. Based on the evaluation of materials from exiled political centers in London and Moscow, I will assess the progress of the Communists in the context of key events of 1945-1948, especially events with a direct link to the then Eastern Ally, such as the resignation of Carpathian Ruthenia, signing international agreements planned economy (establishment of a "biennial"). The basic task will be not only to assess the role of communist politicians in the process of Sovietization of Czechoslovakia. Policy and the way it was presented to the public, but also the degree of dependence of the rise of the Communist Party on support from Moscow. Key words: Moscow exile, London exile, Communist Party, Transition
Organization of Czechoslovak scouting in refugee camps after february 1948
Křížová, Kateřina ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Štefek, Martin (referee)
The subject of the presented bachelor thesis is an organisation of Czechoslovak scouting within refugee camps after February 1948. Its aim is to present how Czechoslovak Scouts, who emigrated from the Republic after the communist coup, organized themselves in the inhospitable conditions of the refugee camps. The first part aims to describe a path that most of the refugees had to take on their arduous journey to freedom. The main part functions as an asnwer to the questions about the organization of boy scouts in an environment of refugee camps, building of the structure, their communication within the camps and their relationship with the international scout organization. Keywords: Scout, refugee camps, after February's exil
Nestor Ivanovych Makhno and bolshevism
Frynta, Jakub ; Stellner, František (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee)
The bachelor thesis analyses the relations between N. I. Makhno - makhnovshchina - and the Bolsheviks in the years 1918-1922. These relationships are characterised as dynamic due to frequent conflicts and divisions. The thesis asks what factors influenced these relations and what role the makhnovshchina played in them during the civil war in Russia. It also examines the formation of Makhno's political views and explores his attitude towards Bolshevism. The author assumes that Makhno's relationship with the Bolsheviks was primarily shaped by his optimistic vision of building an anarchist society. This vision indirectly transformed makhnovshchina into an ‚extended arm of Bolshevism'. Methodologically, the work is based on political history. The biographical method is used to understand the political actions of the protagonist. The relationship between Makhno - makhnovshchina - and the Bolsheviks can be characterized as ambivalent. They were based on the same interests, consisting in the defeat of the White Army, but with different objectives, which gradually led to confrontation. In spite of this, makhnovshchina to some extent helped to consolidate the power of the Bolsheviks in Russia more quickly.
The Cooperation of the National Party with the Young Czechs throughout the Period 1890-1907
Fabini, Pavel ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Velek, Luboš (referee)
The aim of my thesis is to assess a relevant facts for better explanation of the shift which happened in electoral cooperation between National party (Old Czechs) and National liberal party (Young Czechs) during 1891-1907. It observes the cooperative policy of the leaders of Old Czechs, who were obliged to react to the structural changes of Czech party system, which took place in Bohemia at the turn of the century. This explanation is being done with regard to organizational and ideological patterns of National party.
Neoslavism and the Polish question
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Kaleta, Petr (referee)
Slovanská vzájemnost, založená na ideji širší etnické příbuznosti, představovala v epoše nacionální emancipace pro reprezentace jednotlivých "probouzejících se" národů výrazný prvek, který nebylo možné opomíjet. Postoj ke slovanství byl založen de facto na míře prospěšnosti, kterou v něm daná reprezentace (respektive konkrétní daný reprezentant, neboť národní hnutí nelze považovat za jednolitý celek) spatřovala právě pro svoje chápání národního rozvoje. Smyslem tohoto konstatování (a i podtextem této studie) není pokus o jednoznačnou deklaraci účelovosti jakýchkoli snah o sblížení na základě slovanské příbuznosti, ale poukázání na složitost tehdejšího sebe-pojímání, tedy vnímání vlastní identity, ve které mohla být slovanská vzájemnost pojímána jako nadřazená, doplňující či konkurující tendence národním aspiracím. V případě nám blízkého českého prostředí bychom tato odlišná pojetí principu a záměru slovanství mohli demonstrovat na příkladu kollárovského a havlíčkovského přístupu. V prvním případě se jednalo o stavění slovanského ideálu nad partikulární zájmy národa, kde byl Kollárův základní stavební kámen tvořen předpokladem jednotného praslovanského jazyka. Základ jeho slavismu tak spočíval v představě, že kdysi jednotný slovanský celek se vlivem historických okolností rozpadl na jednotlivé části, z čehož...
Communist Party of Czechoslovakia on the road to the illegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Bachelor thesis discusses the possibilities of semi-underground work of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) since the late 1920s through to the final period of the legality of the Communist Party during the "Second Republic". The paper is divided into three thematic blocks. The first section deals with the context in the form of development of the party system since the late 1920s to the end of the First Republic, and also the legal framework for the protection of the republic. The second part is devoted to the history of the KSČ during this period. The third part is devoted to the analysis already semi-underground work opportunities, which is the main theme of my thesis. The main objective is to show the possibilities of semi-underground work. In fact, it is the kind of analysis the official party press, in which the articles could describe the illegal activities of illegal foreign parties. These articles could eventually serve as role models for the domestic illegal work. This fact is examined in the second part of the analysis. The thesis is also partly concerns the question of the influence of the Comintern on organizing these activities and even general influence on the Comintern on the inner side management. The analysis is based on analysis of articles official Communist press (Rudé...
Republican Myth of Polish Aristocracy: Early Modern Concept of Political Identity developed by Stanislaw Orzechowski and Andrzej Frycz Modrzewski
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Županič, Jan (referee) ; Baron, Roman (referee)
As the main research interest of this study one is able to highlight the issue of early- modern political thought, whose patterns have been analysed as protomodern grounds within the formative process of national identity. The thesis is based on the assumption that the political discourse of Polish aristocracy can be read as a specific part of European republicanism. Republican attributes are thus supposed to have stood for an essential core of Polish political culture at that time; core that was widely accepted by different political writers irrespective of their ideological distinctions. Hence, the study aims to prove that one is able to find the grounds of Polish "national" self-identification neither in ethnical nor in strict class traits, because concerning the question of identity, there was a crucial concept of a republic, closely linked to the peculiar values of liberty, equality and common good, which played a decisive role. In this regard, the thesis contradicts the traditional categories of Sarmatism or Sonderweg and instead of them, it introduces the concept of republican triangle as the hypothesis that is able to identify interdependence between political thought of that time and the image of Polish noble identity. Regarding methodological approaches, the study is based on the...

National Repository of Grey Literature : 120 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Doubek, Vladimír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.