National Repository of Grey Literature 262 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Possibilities of sports activities of younger schoolchildren in Strakonice
Kastnerová, Markéta ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The diploma thesis deals with opportunities of sport activities which primary school children have in the city Strakonice on primary schools, in Youth centre and out of these institutions. The theoretic part of the work shows us the knowledge which is related to the children in primary schools and theirs development and sport. The purpose is to establish the current offer of the sport activities and the offer in the process of ten years. The evaluation is performed on the basis of study of school educational programs, annual reports of schools and collected data are supplemented in the form of an interview with the school management. The tool for evaluating the results are graphs and the results show us how the offer has changed over the years and what sport activities are offered to the primary school children the most. The results also show us the differences that are across these institutions. KEYWORDS sport, sports activity, sports offer, primary school child, Strakonice
Physical activity of pupils of older school age at the time of emergency
Homola, Martin ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The diploma thesis deals with the psysical aktivity of pupils of older school age, ie pupils of the second grade of primary school, during an emergency caused by a coronavirus pandemic. The aim of the work is based on theoretical analysis and the results of our own research to map and compare the programof teaching psysical education in distance form in selected schools. The theoretical part deals with the issue of physical activity, the period of older school age, the state of emergency and the associated excessive sitting and social isolation. The practical part specifically focuses on the content, volume, intensity of physical education, communication between teachers and students in the distance form, but also on leisure physical activity. To find out the results for the practical part, I chose a questionnaire survey of pupils in the second grade od selected primary schools and interviews with physical education teachers. Based on these results, a specific program for teaching physical education in distance for was created.
Success of offensive game systems in basketball for U17 and U19
Kos, Jakub ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
The topic of the diploma thesis is the success of offensive game systems in basketball in the age categories U17 and U19. The aim of this work is to map and compare the offensive game attack game system of counterattack and the attack game systems of gradual attack in the teams of the Jižní Supi in twenty matches. Research has shown that a more successful offensive game system is a fast-paced attack game system. The partial goals were to compare individual attack game systems between the age categories U17 and U19. From this comparison, it turned out that the U17 age category is more successful in using the attack game system of fast counterattack. The U19 age category is more succcessful in using the attack game system of gradual attack. The difference between the two offensive game systems is in units of percent. The research method is indirect structured observation, the researh is of a quantitative nature. KEYWORDS: success, offensive game system, basketball, U17, U19
Physical condition of badminton players
Hejdrychová, Kateřina ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
TITLE: The physical condition of badminton players AUTHOR: Kateřina Hejdrychová DEPARTMENT: Katedra tělesné výchovy PedF UK SUPERVISOR: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRACT: This diploma thesis deals with the composition of fitness training of badminton players. The first part of the thesis theoretically describes the development of individual motor skills and their application and inclusion in the training process of badminton. In the second part, an evaluation of the psychical condition of adolescent and junior national team players and badminton players is performed. The psychical condition was examined using a test battery in cooperation with the Czech Badminton Association. The results of the thesis are annotated results of individual groups of players. KEYWORDS: Badminton, psychical condition, gross motor skills, testing
LEVEL OF FIRST AID KNOWLEDGE FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND WAYS OF PROVIDING THEM
Paulusová, Barbora ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kainová, Lucie (referee)
Poskytnutí první pomoci by mělo patřit mezi základní dovednosti všech občanů. Důležitou roli v této oblasti pak hrají zejména učitelé, neboť právě děti školního věku jim svěřené patří, pokud jde o úrazy a nehody, do výrazně rizikové skupiny. Zřetelné je to zejména v hodinách tělesné výchovy, v nichž se tyto nebezpečné faktory objevují častěji a mohou být i primární příčinou dětských úmrtí. Učitelé jsou i podstatnou součástí realizace preventivních opatření, směřujících ke snížení, nejlépe až k úplné eliminaci úrazů a zranění. Nezastupitelní jsou pak, jako osoby nehodám dětí fyzicky bezprostředně přítomné, v poskytování první pomoci. V této práci se proto věnuji situacím, v nichž se učitelé nejčastěji setkávají s nutností poskytnout první pomoc, a to s přednostním zaměřením na hodiny tělesné výchovy. Zajímám se rovněž o to, zda jsou učitelé v těchto událostech schopni včas a správně reagovat. Klíčová slova: první pomoc, úrazy, děti, učitelé, tělesná výchova, druhý stupeň základní školy Abstract: First aid should be an elementary skill of all citizens. Teachers play an important part in this field because especially school-age children, who are entrusted to them, belong to the high risk group with regard to accidents and injuries. It can be seen mostly in Physical Education classes where where these...
Stretching as a part of compensatory exercises in football U15 players
Rejka, Lukáš ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Svobodová, Irena (referee)
The main goal is to map and compare the effects of using stretching as part of compensatory exercises for U15 players over a period of three months. Partial goals will be to determine the effects of stretching exercises by testing in the FC Slavoj Vyšehrad football team. Furthermore, mapping and comparison of all individual measured tests that will be used in the research of players of the football team FC Slavoj Vyšehrad and FK Skalná. The last partial goal will be to find out which muscles are the most shortened in players and, conversely, which are the most stretched. Input and output values will be measured over a period of three months for the tested team FC Slavoj Vyšehrad U15 and the control team FK Skalná. The training process will include exercises aimed at stretching muscle areas, which are problematic for footballers. The theoretical part is focused on existing knowledge from the anatomical, physiological, psychological and social sectors, as well as on the muscular system, muscle imbalance, flexibility, compensatory exercises in general and stretching. In this part, the problems of tonic and phasic muscles, the division of compensatory exercises and stretching are discussed. The practical part is based on a natural experiment. The experiment will be the measurement of U15 football...
Sports training of goalie in hockeyball
Jelínek, Tomáš ; Pokorný, Ladislav (advisor) ; Kašpar, Ladislav (referee)
The diploma thesis deals with the issue of the goalie training in hockeyball. Its largest part is dedicated to the training of goalkeepers in the age group 9 - 11 years, aiming to design the most suitable training program that would help them improve the level of their movement skills. The effectiveness of the training plan will be verified by motoric tests and the achieved results of the training sample will be compared with the results of the control sample.

National Repository of Grey Literature : 262 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Pokorný, Lubomír
2 Pokorný, Luděk
16 Pokorný, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.