National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Dvoustupňová technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Kramoliš, Petr ; Muňoz, JAIME O. ; Kozák, Jan ; Žídek, Michal ; Juchelková, Dagmar ; Slejška, Antonín ; Kára, Jaroslav ; Váňa, Jaroslav ; Usťak, Sergej
Cílem tohoto projektu je navržení ekonomicky, energeticky a ekologicky efektivní dvoustupňové bioplynové stanice s produkcí elektrického proudu, tepla a kompostu pro zpracování biomasy a komunálních bioodpadů, zhotovení odpovídajícího modelového poloprovozního zařízení a experimentální optimalizace a zefektivnění procesů hydrolýzy při zplyňování biomasy a bioodpadů mechanickým zpracováním, aerobní nebo semiaerobní mikrobiologickou přeměnou a způsobem získávání hydrolýzních produktů. Zpráva obsahuje literární rešerši k předmětu řešení, popis vhodných technologií biozplyňování a model dvoustupňové bioplynové stanice na biomasu a komunální odpady, modelový projektový návrh dvoustupňové bioplynové stanice a metodický popis řešení projektu pro období 2004-2005.

See also: similar author names
9 Kára, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.