National Repository of Grey Literature 156 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Application of Selected Accountinfg Software in the Company
Bobčík, Zbyněk ; Peterka, Josef (referee) ; Křížová, Zuzana (advisor)
This bachelor thesis is aimed at analysis of accounting software in a company Dixons Carphone CoE, s. r. o. Beginning of the thesis focuses on theoretical knowledge needed to fully understand the issue. Next part deals with accounting software analysis and problems connected to it. Based on gathered findings, several company criteria for choosing accounting software are set. Together with chosen suitable products, the analyzed accounting software is analyzed and rated. The final part contains proposals which should have a positive impact on the improvement of problem areas.
Poetry in the Service of Ideology
Hofmanová, Petra ; Peterka, Josef (advisor) ; Mocná, Dagmar (referee)
English Resume This thesis is based on thorough examination of collection of poems written by Ivan Skála "Co si beru na cestu" (What I take for a journey) in 1975. The collection got National award of Klement Gottwald and therefore it's possible to consider it to be one of the canonical pieces of socialistic literature. The thesis demonstrates the fact, that the collection is not representation of pure political lyrics. The collection is a combination of intimate and natural lyrics, also its propagandistic function is apparent because of its author's political involvement and orientation. The thesis discovers the ways of realization of propagandistic function and its most common methods. Motives of socialistic propaganda are more or less hidden in the whole collection, however they are present both in poems of purely political nature and natural and reflexive lyrics. Through an analysis of text levels (formal, thematic, language) I tried to characterize the ideological schemes contained in whole collection. One of the interesting conclusions is the fact, that the collection is characterized by the intimate manifestation of its author, who reflects his own original values. His lyrical hero is an ideal citizen characterized by passion for hard work a love for his country. He's disposed of any eroticism and...
Space of Zakarpattia in the Czech literature
Krabsová, Veronika ; Peterka, Josef (advisor) ; Mocná, Dagmar (referee)
This thesis deals with the phenomenon of Carpathian Ruthenia, or Zakarpattia, which is one of the most discussed issues in Czech literature. It expands the traditional view of the issue with a chronological survey of works by Czech authors who were inspired by Carpathian Ruthenia, and maps their writings created from the end of the 19th century to the beginning of the 21st century. It focuses on their interpretation, with particular reference to the topology. The first chapter presents the terminological problems associated with the territory of the Transcarpathian region and briefly summarizes its history. The next chapter submits an account of the exceptional nature of this area (its contrasts, periphery, regionalism, myths, exoticism, idylls and adventures), and attempts to characterize its uniqueness (backwardness, belief in superstitions, Jews, alcoholism, poachers, enchanting countryside and outlaws). Carpathian Ruthenia appears to be a place of secrecy, where hypothetical characters grow. The topology of the mountain is also an important element. The following chapter, the longest, presents most of the works by the Czech authors who were inspired by this region. The first of these authors came to Carpathian Ruthenia during the 1920s as government workers or tourists. Their works are arranged...
Characters in Jáchym Topol's Works
Vytiska, Vojtěch ; Kubíček, Tomáš (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
The bachelor's thesis deals with narratology analysis of fictional world of early Jáchym Topol's works: Výlet k nádražní hale and Sestra. The thesis focuses on system of characters. The method of analysis of narrative modalities exposes complex fictional world. The work deals with the narrator and his reliability in the fictional world. The last chapter describes the system of characters and proposes the typology of characters for Topol's fictional world.
Poetry in czech film
Bromová, Žofie ; Peterka, Josef (advisor) ; Mocná, Dagmar (referee)
The theoretical introduction characterizes difference between film art and literature. It tries to define its specifics which movie makers have to deal with. The last chapter is devoted to outline problematic of poetry adaptation. The practical part of the thesis is based on confrontational analysis, for which I choose two contrast and well made film adaptations. The thesis compares original poetry: F. Hrubín's Romance pro křídlovku and K. J. Erben's Kytice with movie adaptation of O Vávra's and F. A. Brabec respectively. Firstly I tried to grasp basic and the most important characteristics of both originals. The second goal was to highlight parts of original poetry which were most and least suitable for movie adaptation. Objective of the conclusion was to compare movie adaptation of Kytice and Romance pro křídlovku, to show different relation between original pieces and their movie adaptation and to find differences in approach of Vávra and Brabec. Finally I tried to evaluate adequacy of solutions their chose.
Poetics of Tomáš Klus Lyrics
Prchalová, Tereza ; Hník, Ondřej (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Resume There are two Klus's professions, acting and music, intertwined in the album Racek by the means of the songs inspired by Chekhov's play of the same name. By that connection, there aroused highly respected songs in the Czech music scene. Together with other pieces, they create a lexicon of Klus's peculiar and nowadays highly popular poetics, which is formed especially by frequent metaphors, set phrases, defamiliarization, intertextuality, author's words and expressive, derogatory, bookish, antiquated, diminutive, regional and borrowed expressions. Though his songs consist of various automatized expressions, his lyrics as a unit appear to be original and sincere, and, at the same time, they are understandable for common audience, because he transfers colloquial speech and generally known expressions into them.
Josef Formánek prose write (talented, admired, cursed)
Petříková, Lucie ; Peterka, Josef (advisor) ; Mocná, Dagmar (referee)
This thesis aims to introduce a new figure in Czech prose, Josef Formanek. The focus is predominantly on the interpretation and evaluation of the novel Mluviti pravdu. Other parts of the thesis deal with a comprehensive characterisation of individual works of the author. The outcome is to depict how Josef Formanek is placed in the context of contemporary Czech literature. The aim of the thesis is to provide a monography about the new author of Czech prose ,whose monography hasn't been written up as of yet.
Personal Literary Creation
Boček, Miroslav ; Peterka, Josef (advisor) ; Hník, Ondřej (referee)
V následujícím eseji mi půjde o detailní představení mého tvůrčího vývoje, k němuž došlo od zadání diplomové práce až do okamžiku, kdy byla dokončena (cca tedy od konce minulého roku, roku 2005, až po současnost, tj. po konec listopadu roku 2006). Dobu, která jejímu zadání předcházela, záměrně opomíjím, neboť jde o natolik složitý a proměnlivý proces, že by se esej zákonitě rozrostl do naprosté nepřehlednosti. Zmíním pouze to, že první básnické pokusy vznikaly přibližně kolem šestnáctého roku života, přičemž můj styl v následujících letech doznal řady změn a prudkých obratů. V posledních letech před zadáním diplomové práce ale moje tvůrčí činnost upadala do stále výraznější stagnace. Práce tak představovala pokus o znovuoživení vlastní tvorby. Jenom podotknu, že jsem do té doby psal "do šuplíku", nikde jsem svoji poezii nerecitoval, neprezentoval, což se na oné stagnaci podepsalo zásadním způsobem. Situace je nyní jiná: navázal jsem kontakty s jihočeskou básnickou "obcí" a zúčastnil se prvního autorského čtení.
A Theory of Fictive Worlds and Interpretation
Chaloupka, Tomáš ; Jedličková, Alice (advisor) ; Peterka, Josef (referee)
Cílem této práce je "operacionalizací" pojmů teorie fikčních světů prověřit interpretační potenciál této teorie. Zjišťujeme, nakolik nám umožní popsat uspořádání fikčních světů konstruovaných fantastickými prózami Julia Cortázara a Gabriela Garcíi Márqueze. Zabýváme se především otázkou, zda jsou to heterogenní světy, rozdělené do více nesourodých domén s odlišnými modálními podmínkami, nebo jeden hybridní světy, které v sobě integrují přirozené i nadpřirozené, a jaká je role fantastické události v jejich významové výstavbě. Márquezovy a Cortázarovy prózy jsou z hlediska výstavby fikčního světa odlišné. V Cortázarových fantastických povídkách dochází k setkání dvou neslučitelných soukromých světů, fantastická situace pak vzniká znejistěním hranice mezi textovým skutečným světem a virtuálním světem ve vědomí fikční osoby. Iracionálno je tu tedy jakousi hlubší dimenzí, kterou je dáno prožít jen disponovaným jedincům a která znejišťuje (avšak nepopírá, protože situace zůstává až do konce dvojznačná) náš jednoznačný výklad světa. Naproti tomu u Márqueze je nadpřirozeno jednoznačně součástí textového skutečného světa. Fikční svět jeho děl prošel vývojem. V dílech nejsilněji spjatých s poetikou magického realismu se přirozené a nadpřirozené prolínají v rámci jednoho nedělitelného světa a nadpřirozené neporušuje,...

National Repository of Grey Literature : 156 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
57 PETERKA, Jiří
1 PETERKA, Josef
1 Peterka, J.
2 Peterka, Jan
4 Peterka, Jaroslav
57 Peterka, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.