National Repository of Grey Literature 96 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvements
Svoboda, Karel ; Novák, Pavel (referee) ; Poláček, Tomáš (advisor)
The bachelor thesis deals with a financial analysis of the Svoboda and son s.r.o. company which is elaborated on the company´s financial statements of 2013-2019 period. In the theoretical part the methods, indicators and systems of the financial analysis indicators are worked. These indicators are subsequently used in the analytical part, where the results are analysed and compated with those of competetive companies. On the basis of the analysis results, methods of solution are proposed to improve the present state of the company.
Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route
Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa ; Novák, Pavel (referee) ; Hadraba, Hynek (referee) ; Dlouhý, Ivo (advisor)
Vývoj nových materiálů pro součásti v moderních technologiích vystavené extrémním podmínkám má v současné době rostoucí význam. Děje se tak v důsledku neustále se zvyšujících požadavků průmyslových odvětví na lepší konstrukční vlastnosti nosných materiálů. Ve světle těchto faktů si tato studie klade za cíl posoudit nové složení slitin s vysokou entropií, které se vyznačují vysokým aplikačním potenciálem pro kritické aplikace. Slitiny jsou připravovány práškovou metalurgií, t.j. kombinací mechanického legování a slinování v pevné fázi. Pro účely srovnávaní vlastností jsou vybrané kompozice vyrobeny také tradičními metalurgickými metodami v roztaveném stavu, jako je vakuové indukční tavení a následné lití nebo vakuové obloukové tavení. Prášková metalurgie umožňuje postupný vývoj kompozitů s kovovou matricí (MMC) prostřednictvím přípravy oxidicky zpevněných HEA slitin. To je možné díky inherentním in-situ reakcím během procesu výroby. Když se naopak zvolí výrobní postup z taveniny, připravený kovový materiál vykazuje velké rozdíly v mikrostrukturách a souvisejících vlastnostech, v porovnání se stejným materiálem vyrobeným práškovou cestou (PM). Vyrobené práškové a tavené materiály jsou detailně charakterizovány s ohledem na komplexní vyhodnocení vlivu různých metod zpracování. Práce se zejména orientuje na mikrostrukturní charakteristiky materiálů a jejich mechanické vlastnosti, včetně vlivu tepelného zpracování na fázové transformaci a mikrostrukturní stabilitu připravených materiálů.
In-situ Synthesised Intermetallic Compounds in Powder Materials
Hanusová, Petra ; Novák, Pavel (referee) ; Skotnicová, Kateřina (referee) ; Dlouhý, Ivo (advisor)
The mechanical treatment of solids is one of the most common and widely used operations. The volume of solids subjected to chemical treatment is very large too. Therefore, combining these two ways into one seems to be a logical solution. This method is called the mechanochemical processing of materials. Processing materials in this way has many advantages. On the one hand, this processing is economically as well as technologically feasible. Even the materials that not react together in conventional way can be prepare in this way. The mechanochemistry/mechanochemical synthesis utilizes the mechanical energy to activate chemical reactions and structural changes. The aluminothermic reduction reactions induced by the high – energy ball milling are gaining importance because of the potential applications like the synthesis of microcrystalline and nanocrystalline in – situ metal matrix composites. The mechanical activation of the chemical reactions by high energy ball milling often changes the reaction mechanism and produces metastable materials. Changes of reaction mechanisms during mechanical alloying on four different systems were studied. The system was based on this composition: Al - B2O3 - X (X = C, Ti, Nb, Cr). The possibility of another in – situ reactions during spark plasma sintering process (SPS) was also investigated. All systems were mechanically alloyed under the same conditions. After alloying, on each system scanning electron microscopy was performed and qualitative and quantitative analysis was performed using X-ray diffraction. The indentation hardness and the indentation modulus of elasticity were evaluated using nanoindentation. All analyzes were performed after mechanical alloying as well as SPS and the results were compared to each other. Based on the results, a change of reaction mechanisms was proposed for all systems. It has been found that metal matrix composites are formed and, when chromium is used, hybrid composite material reinforced with intermetallic phase and aluminum borate has been developed.
Czech-British cultural standards: comparison of work and business relations
Bajerová, Kamila ; Křečková Kroupová, Zuzana (advisor) ; Novák, Pavel (referee)
The aim of this thesis is to identify and evaluate cultural standards at workplace and business environment from perspective of Czechs who live or lived in Great Britain or are in long-term work or business relationship with British. The theoretical part deals with culture theory, cultural dimensions and fields of intercultural cooperation. The practical part gives basic socio-economical and historical analysis of Great Britain. The research is conducted according to cultural standards identification method, specifically by in-depth interviews. Cultural standard findings are analyzed on theoretical basis and on socio-economic and historical context of Great Britain. Last, the author gives recommendation to Czechs who plan to work or trade with British.
Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method.
Zimina, Mariia ; Cieslar, Miroslav (advisor) ; Málek, Jaroslav (referee) ; Novák, Pavel (referee)
Title: Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method Author: Mariia Zimina Abstract: Microstructure of AZ31 twin-roll cast magnesium alloy was studied using light optical, electron and atomic force microscopy. The effect of annealing temperature on the microstructure was tested. Mechanical properties of a thin magnesium strip were investigated by means of microhardness tests and tensile tests at a relatively low strain rate 10-3 s-1 . Results show that the ductility of the twin roll cast strip increases with increasing deformation temperature, however, a remarkable decrease was observed at about 200 řC. This effect appears also in a conventionally cast ingot of a master alloy and is caused by a change of a deformation mode occurring at this temperature. Moreover, the effect of severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties was studied. Equal channel angular pressing was applied on magnesium strip samples and lead to a significant grain refinement accompanied by an unfavorable strengthening of the initial basal texture, which is effectively suppressed by a subsequent annealing. A constrained groove pressing was for the first time successfully applied on AZ31 twin-roll cast strip leading to an increase of...
Fabrication, heat treatment and characterization of thin layer NiTi alloys
Svatuška, Michal ; Vokoun, David (advisor) ; Dlouhý, Antonín (referee) ; Novák, Pavel (referee)
NiTi alloys with nearly equiatomic chemical composition are the most studied and the most practically utilized materials from the group of the shape memory alloys (SMA). The NiTi alloy has a thermoelastic martensitic transfor- mation (MT), which its two most important properties are based on: the shape memory and the superelasticity. Thin films of NiTi alloys with thicknesses from hundreds of nm to units of µm have a wide use mainly in microelectromechanical systems (MEMS). The doctoral thesis deals with a fabrication of thin NiTi films using a deposition on silicon substrates with two techniques - the magnetron sputtering and the pulsed-laser deposition (PLD), an investigation of their mi- crostructure using x-ray diffraction, a heat treatment of amorphous NiTi films and with a verification of MT using resistometry. Furthermore, thermomechan- ical properties of a system NiTi-polyimide (NiTi-PI), namely a dependence of a curvature radius of a NiTi-PI bilayer on temperature, are studied. 1
Nanoscale AFM and TEM observations of elementary dislocation mechanisms
Veselý, Jozef ; Cieslar, Miroslav (advisor) ; Dlouhý, Antonín (referee) ; Novák, Pavel (referee)
Single crystals of iron with 20, 28 and 40 at. % aluminium were deformed in compression at room temperature. The later two alloys were deformed also at temperatures in the range of yield stress anomaly. Room temperature deformation was carried under the atomic force microscope (AFM) and the evolution of surface was recorded in-situ. Samples deformed at elevated temperatures were investigated by AFM after the deformation. Dislocation structures in deformed samples were then investigated in transmission electron microscope (TEM). Observations of surface (AFM) and bulk (TEM) are compared. Results of both techniques mutually agree and support the interpretation of observed phenomena. Several original analysis methods were developed. Most notably the stereographic reconstruction, which was applied to dislocation structures and carbide particles present in investigated alloys. Model explaining the distribution of carbide particle axes is presented. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 96 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
66 NOVÁK, Pavel
88 NOVÁK, Petr
12 Novák, P.
3 Novák, Patrik
66 Novák, Pavel
88 Novák, Petr
3 Novák, Přemek
1 Novák, Přemysl
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.