National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Teaching technical English at universities
Příhoda, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky technického anglického jazyka na vysokých školách. Cílem práce je popsání a porovnání různých přístupů k dané problematice. Úvodní kapitola se zabývá analýzou přístupů k výuce obecné angličtiny. Následující kapitola popisuje přístup k výuce anglického jazyka pro účely odborného technického jazyka, kořeny a popis tohoto přístupu, jeho oblasti, v kterých se dá využít a návrh kurzů využívající tento přístup. Práce dále pokračuje popisem anglického jazyka pro akademické účely a jeho hodnocením, dále navrhuje možné aktivity, které lze uplatnit při výuce takového jazyka.

See also: similar author names
3 Příhoda, Marek
1 Příhoda, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.