National Repository of Grey Literature 56 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Adjudication as a method of dispute resolution in international construction projects
Dvořák, Jaroslav ; Klee, Lukáš (advisor) ; Pauknerová, Monika (referee)
Adjudication as a method of dispute resolution in international construction projects Abstract The subject of this thesis is an analysis of the use of adjudication as a relatively new, and in the Czech environment not yet well-studied, method of dispute resolution concerning a range of disputes arising between the subjects of contractual relationships in the field of construction projects containing a foreign element. The focus on so-called international construction projects reflects the current trend of expansion of construction entrepreneurs into foreign markets and the formation of multinational groups of construction entrepreneurs. This trend brings construction entrepreneurs into the environment of international business relations, where the presence of foreign element conditions the need to choose or determine the applicable law of a given contractual relationship using the conflict of laws principles. Adjudication is defined in this thesis as an alternative method of dispute resolution in which a dispute is submitted to an expert (or more often a group of three impartial and independent experts) specialized in the given area of the subject matter of the dispute, vested with the power (given by contract or by law) to decide the dispute between the parties in an interim binding manner while retaining...
The Home Environment
Matoušková, Šárka ; Dvořák, Jaroslav (advisor) ; Fulková, Marie (referee)
Analýza pojmu " prostředí domova", "domov" a "prostředí" a jejich sémantické významy. Zkoumání osobních vztahů člověka k prostředí domova. Funkce symbolizace a procesy identifikace v prostředí. Prostředí, domov a místo jako téma ve výtvarném umění a námět pro hodiny výtvarné výchovy. Název "Prostředí domova" umožňuje zaměřovat se jak na významy jednotlivých slov, tak i na jejich kombinace. Hlavním cílem nebylo vnímat domov pouze jako místo, ve kterém žiji, ale spíše sledovat, na jakých bodech je vystavěno naše kritérium pro moment, kdy jsme schopni nazvat místo domovem a souvisle s tímto prohlášením to tak cítit. Přesto si uvědomuji, že prvoplánově se nabízí vnímání domova jakožto teritoria, kde se cítím být doma. Pokud se řekne "prostředí domova", vyvstane mi na mysl místo a otázka, "Jak to tam vypadá?"... a přesto to není nijak podstatné. Pokud mluvíme o domově, míníme tím konkrétní místo, ničím nenahraditelné, a přesto těchto míst mohu vnímat jako domov souvisle několik. Žádná z odpovědí nebude nesprávná. Jde jen o způsob uchopení, jakým způsobem na domov nahlížíme. Zda je pro mne domov místem, nebo něčím nehmatatelným. Mou snahou je na základě kontextů vycházejících z těchto termínů, jejich možných kombinací, zkoumat další možné úhly pohledu na problém, které nám spojení domov a prostředí nabízí.
Fantasy World - Fantasy World Heroes
Jiranová, Lenka ; Dvořák, Jaroslav (advisor) ; Raudenský, Martin (referee)
This thesis is dealing with the topic of fantasy in art with a special focus on picturing the main hero in so called heroic fantasy. Fantasy genre is seen in context of its ideological sources and it also shows its impact on current culture and its variety. This work concentrates on general features of heroic fantasy subgenre in art and on analysis of chosen character types - warriors. Furthermore, this work is offering a possible application of this theme in art education at schools.
The Garden
Mikšíková, Jitka ; Cikánová, Karla (advisor) ; Dvořák, Jaroslav (referee)
Definition of various types of gardens. Historical development of garden art. The garden as an inspiration for art education. The worksheets with the art themes are included in the theoretical part. Source of inspiration for the practical part is garden not only as a whole but also its components. Structuring of motiv concepts is related to an associational context. Motiv concepts and themes concern enviromental education, enviromental preservation and sustainable development.
Calvary
Koumarová, Linda ; Dvořák, Jaroslav (advisor) ; Synecký, Jakub (referee)
Bakalářská práce Témata křesťanského umění a jejich proměny: Křížová cesta je teoretickou studií, která se zabývá křížovou cestou jako plnohodnotnou součástí křesťanské liturgie a života věřících, historií křížových cest v rámci lidových tradic a církve. Dále se věnuje užití námětu v umění, historické i současné podobě, ikonografii jednotlivých zastavení a formám křížových cest. Představuje díla s pašijovými náměty jak nejvýznamnějších světových malířů v rámci gotiky až baroka, tak nejstarších českých mistrů gotické malby a současná moderní pojetí křížové cesty u nás. Úvahově se práce dotýká možnosti využití tématu křížové cesty ve výtvarné výchově. Součástí bakalářské práce je vlastní pokus o výtvarné zpracování zvoleného tématu a CD s doprovodným obrazovým materiálem.
Scenery of products of nature and nature structures
Kolaříková, Ivana ; Dvořák, Jaroslav (advisor) ; Hůla, Zdenek (referee)
The theme of the thesis is how products or forms found in nature are viewed and interpreted in both natural and social contexts. The natural context sees the various forms individually, as well as intertwined with surrounding forms, composing scenery, vistas, and the environment, including microcosms. It illustrates that their appearance - structure, shape and attributes - are the result of activities of various natural processes and elements. The thesis focuses on stone as a lifeless product of nature and wood (tree) as a living product of nature. It also points to the importance of products of nature in human life and their reflection in art. The practical part of the thesis analyzes a cycle of oil paintings that capture varying sceneries of stone and wood, inspired by nature's cycle of creation and destruction. The thesis also proposes some approaches, and possible aplications, of the theme of nature in art education.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
36 DVOŘÁK, Jakub
93 DVOŘÁK, Jan
51 DVOŘÁK, Jiří
29 DVOŘÁK, Josef
5 Dvorak, J.
5 Dvořák, J.
36 Dvořák, Jakub
93 Dvořák, Jan
1 Dvořák, Jan Bc.
5 Dvořák, Jaromír
3 Dvořák, Jindřich
51 Dvořák, Jiří
1 Dvořák, Jiří Ing.
29 Dvořák, Josef
1 Dvořák, Jáchym
93 Dvořák, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.