National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The development of Jewish institutions in Cracow after 1989
Paulíková, Veronika ; Kaleta, Petr (advisor) ; Pejša, Robert (referee)
Subject of the thesis are Jewish institutions in Cracow, which are involved in the reconstruction of the Jewish Quarter of Kazimierz and the protection of Jewish heritage. The aim is to carry out basic mapping Jewish institutions and analyze their attendance. Furthermore thesis through SWOT analysis evaluates the overall organization and offered programs of researched Jewish institutions. Based on the available literature, the official web pages of individual institutions, the interviews with the staff conducted by the author and program materials were performed comprehensive mapping of Jewish institutions in Cracow and complex analysis. Keywords jewish institution, Kazimierz, jewish history, jewish culture, jewish heritage
Neoslavism and the Polish question
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Kaleta, Petr (referee)
Slovanská vzájemnost, založená na ideji širší etnické příbuznosti, představovala v epoše nacionální emancipace pro reprezentace jednotlivých "probouzejících se" národů výrazný prvek, který nebylo možné opomíjet. Postoj ke slovanství byl založen de facto na míře prospěšnosti, kterou v něm daná reprezentace (respektive konkrétní daný reprezentant, neboť národní hnutí nelze považovat za jednolitý celek) spatřovala právě pro svoje chápání národního rozvoje. Smyslem tohoto konstatování (a i podtextem této studie) není pokus o jednoznačnou deklaraci účelovosti jakýchkoli snah o sblížení na základě slovanské příbuznosti, ale poukázání na složitost tehdejšího sebe-pojímání, tedy vnímání vlastní identity, ve které mohla být slovanská vzájemnost pojímána jako nadřazená, doplňující či konkurující tendence národním aspiracím. V případě nám blízkého českého prostředí bychom tato odlišná pojetí principu a záměru slovanství mohli demonstrovat na příkladu kollárovského a havlíčkovského přístupu. V prvním případě se jednalo o stavění slovanského ideálu nad partikulární zájmy národa, kde byl Kollárův základní stavební kámen tvořen předpokladem jednotného praslovanského jazyka. Základ jeho slavismu tak spočíval v představě, že kdysi jednotný slovanský celek se vlivem historických okolností rozpadl na jednotlivé části, z čehož...
Repatriation Policy of Poland on the Example of Pole's Card
Mařík, Jan ; Kubát, Michal (advisor) ; Kaleta, Petr (referee)
The present thesis applies the method of historical institutionalism to analyze the repatriation policies of Poland and the way they have worked in practice. It describes the development of repatriation from the territory of the former Soviet Union, starting from the First World War to present. It examines the institutional changes that contributed to the current Repatriation Act and puts these changes into a deeper context. The following section introduces the "Karta Polaka" (lit. The Pole's Card), which according to the lawmakers, aims at materializing its holder's moral commitment to Polonia. To ensure the proper working of the "Karta Polaka"in practice, it was also necessary to amend the Citizenship Act - the relevant components of which will be also discussed in the thesis. By describing the development of the institution of the "Karta Polaka", my goal is to prove that the primary aim of helping the Polish diaspora in the East is no longer entirely true. In addition, thanks to the simple conditions for obtaining the "Karta Polaka", as well as a series of amendments to the law, it rather serves the purpose of repatriation, as the holders of the card can apply for Polish citizenship after a year. Although both laws are aimed at a different group of people, the "Karta Polaka" is gradually taking over the...
Polish poetry and its translators in Slovanský přehled from 1899 to 1930
Kramarzová, Barbara ; Pajak, Aleksandra (advisor) ; Kaleta, Petr (referee)
Literární kontakty mezi Čechy a Poláky se v překladatelské oblasti odvíjely již od počátku 16. století, kdy vznikají v Čechách první překlady z polštiny. Byly to z počátku překlady pranostik a kalendářů, avšak za první ucelený překlad z polštiny se považuje až Kronyka turecká Michala Konstantyna z Ostrowice z roku 1541. Polské překlady byly vůbec prvními ze slovanských jazyků v českém prostředí. Od druhé poloviny 16. století počet překladů stoupal. Češi jevili značný zájem o polskou literaturu, avšak české publikum dostávalo do rukou překlady mnohdy nepříliš významných polských literátů. Díla talentovaných autorů, jakým byl např. renesanční básník Mikolaj Rej z Naglowic, se dostala do Čech až koncem 16. století a neměla v Čechách příliš velký ohlas. Výběr autorů byl totiž závislý na společenské, hospodářské a kulturní situaci v Čechách, která byla v Polsku značně odlišná. (...)
Czechs from Zelów and their contemporary life in the Czech Republic
Kučerová, Barbara ; Kaleta, Petr (advisor) ; Junek, Marek (referee)
The bachelor thesis "Czechs from Zelov and their contemporary life in the Czech republic" makes an attempt to show the process of changes in life and identity of people participating in the return migration from Zelov in Poland (in Polish Zelów) and their descendants. It deals with return migration after the Second World War and next changes in collective identity. Czechs in Zelov built their identity on the connection of religious and language-and-ethnic awareness. They came to Zelov in 1803 from Silesia, where they were from 1740s as religious emigrants. The thesis also includes this history of the migration and life in Zelov. Than the thesis presents outcomes of field research, which took place from October 2011 - to February 2012. The research supposes that the descendants are now interested in their history and traditions of Zelov. The example of interest is citizens association Exulant. The research is consisted of interviews and questionnaires from nine protestants parishes in the Czech republic. They show that these people declare they are not interested in Zelov. On the other hand, observations and pastor's point of view indicate that the life of them is influenced by Zelov in many directions. The thesis shows that the situation was influenced by the communist regime, the environment of...
Development and Personalities of Polish Philology Department at Prague's Univeristy till Year 1939
Chvíla, Jakub ; Kaleta, Petr (advisor) ; Baron, Roman (referee)
The interception of life events researched personalities, who formed Polish studies in Prague at the Czech university and the German university. The thesis describes a period between early eighties of nineteenth century till the year 1939, when the Czech universities were closed. The research of the German university in Prague continues till the year 1945, when it was permanently closed. The institutional developments at both of the universities in Prague, as well as a brief history of Polish studies and Slavic studies in the whole Czech lands before the researched time period, are also partly described. The personalities, whose life events are described, are the philologists Josef Kolář, Adolf Černý, Teofil Kowalski, Bohumil Karel Vydra, Miroslav Zelenka, Iza Šaunová, Franz Spina, Gerhard Gesemann - the literary historians Lubor Niederle, Jiří Polívka, Jan Hanuš Máchal, Marian Szyjkowski a Karel Krejčí - the historians Jaroslav Bidlo and Josef Pfitzner. The most known ethnographer of that period, Edmund Schneeweis, must be also mentioned. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The church and cultural life in Sorbian Lusatia after 1945 (with the view to the Czech-Sorbian relations)
Hankovec, Václav ; Kaleta, Petr (advisor) ; Bartoň, Josef (referee)
The Church and Cultural Life in Sorbian Lusatia after 1945 (with the View to the Czech-Sorbian Relations) Summary The aim of this article is to take a closer look at the post-war development of Czech-Sorbian relations. Emphasis is placed upon the attitudes of the former GDR toward the Sorbian minority and above all toward the Sorbian National Movement immediately following the Second World War, which is tied to the attempts to make Lusatia a part of the Czechoslovak state. Particular attention is devoted to the Sorbs' relationship to the church and school and the resulting activities of the Friends of Lusatia Society (FLS) and to the Lusatian Seminary in Czechoslovakia, later the Lusatian House in Prague. One breakthrough in this endeavor was, for example, the acquisition of new information on the relationship of Domowina to the FLS. Between the 1940s and 1950s, it is surprising that Domowina did not advocate a positive attitude toward FLS. This fact has not yet been documented in any of the literature on the Sorbs. The addition of new information from archival materials and specialized literature on the topic in question was also important. An entire series of studies has been devoted to the Sorbian question, both on the Czech and the German side, but it is necessary to complete several more archival...
Civic Platform - Law and Justice. Linguistic picture of a collective political opponent on material from election campaigns and coalition talks in the year 2005
Kontšek, Martin ; Rusin Dybalska, Renata (advisor) ; Kaleta, Petr (referee)
The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I will also present the political scene in Poland in the year 2005 and the political parties - Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość. The practical part contains an analysis of selected materials referring to the picture of a collective political opponent. Key words: Law and Justice, Civic Platform, linguistic picture of the world, language of politics, collective political opponent, election campaign, coalition talks
Students from Polish territories at "Vysoká škola obchodní" in the interwar period
Pochmanová, Martina ; Kaleta, Petr (advisor) ; Tóth, Andrej (referee)
The bachelor thesis titled 'Students from Polish territories at "Vysoká škola obchodní" in the interwar period' makes an attempt to chart the presence of Polish students following aspects such as their nationality, place of birth, religion and citizenship. The thesis' research is based on archive materials from the Czech technical university, where repositories from the "Vysoká škola obchodní" were used. The thesis focuses on students who were either born in former Poland or had written evidence of polish nationality or citizenship at the University of Commerce. The repositories put to use are dating back to the academic years 1918 to 1938. During research, frequent changes of both Polish and Ukrainian names and surnames were noticed, and in some cases there were linguistic adaptations towards Polish language while in other cases towards Czech language. Evidence of respective nationality did not begin to show on records until 1925, when mostly due to geopolitical developments it became clear to what country the students belonged. An interesting chapter, accompanied by graphs, tackles the question of religion. Surveyed students from Halič were mostly Greek-Catholics, while the rest were either Catholics or Jews. Individuals from other religious groups, such as the Czech Brethren or Baptist Church...
Initial years of correspondence between Arnošt Muka and Adolf Černý. From establishment of contact up to the Dresden exhibition (1885-1896)
Valenta, Zdeněk ; Kučera, Ctirad (advisor) ; Trösterová, Zdenka (referee) ; Kaleta, Petr (referee)
The objective of the present thesis was to give an integral picture of a particular stage of relation between Arnost Muka, the Sorb patriot, and Adolf Cerny, the Czech promoter and sympathizer of Sorbs, who was considered a national revivalist by the Sorbs themselves, on the background of their correspondence. The stage in question is period between 1885 - 1896. The thesis covers the first stage of their friendship. It is based on a very comprehensive correspondence material, providing, however, reliable, although often emotionally coloured information about the Lusatia, Sorbs and the family life of both protagonists. By means of this information the development of Sorb national and cultural life towards the close of 19th century as well as the important role played therein by Muka and Cerny, can be well pursued. Based on so far rather unknown and rarely exploited correspodence deposited in personal funds of A. Muka (LA PNP) and A. Cerny (Archiv of the Academy of Sciences of the Czech Republic, archive SI) I gave a picture of their family and professional life, their scientific work and their share in Sorb national life. Some of the pieces of knowledge presented here have not been published so far. Cerny established written contact with Muka on March 9, 1885, when he asked him to provide a contribution to...

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Kaleta, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.