National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Legal problems of organizing specific sport events in forest environment
Zakouřil, Tomáš ; Šafránek, Jiří (advisor) ; Dlouhý, Jiří (referee)
Název prá,ce : Právní problematika organizování vybraných sportovních aktivit v lesním prostředí. Lega/ problems of organizing specific sport events in forest environment. Cí:l práce: Provést rozbor současné právní úpravy týkající se lesního prostředí. Provést rozbor správní praxe dotčených orgánů státní správy. Vypracovat kratší materiál, který by mohl sloužit jako metodický postup příprav vybraných sportovních aktivit v přírodě pro organizátory. Metoda hodnocení : Podklady pro· rozbor jsem získal především rešerší dostupné literatury, srovnávací analýzou vybraných dokumentů, analýzou strukturovaných rozhovorů s vybranými organizátory sportovních aktivit, rozborem odpovědí z ankety mezi úředníky státní správy. Výsledky: Na základě studie se jednoznačně potvrdil trvající napjatý stav dané problematiky, který vychází ze střetávání státního zájmu chránit přírodu a na druhé straně zachovat svobodu pohybu občanů a přiměřeně podněcovat jejich rozvoj ke zdraví a obecné zdatnosti. Rozbor platné právní úpravy především zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č.289/1995 Sb. o lesích a zřizovacích vyhlášek ZCHÚ proběhl pod odborným právním vedením Mgr.Václava Zakouřila. Zhodnocení prokázalo neoprávněné omezování ústavní svobody pohybu občanů na základě podřízených prováděcích předpisů a nikoli...
Legal problems of organizing specific sport events in forest environment
Zakouřil, Tomáš ; Šafránek, Jiří (advisor) ; Dlouhý, Jiří (referee)
Název prá,ce : Právní problematika organizování vybraných sportovních aktivit v lesním prostředí. Lega/ problems of organizing specific sport events in forest environment. Cí:l práce: Provést rozbor současné právní úpravy týkající se lesního prostředí. Provést rozbor správní praxe dotčených orgánů státní správy. Vypracovat kratší materiál, který by mohl sloužit jako metodický postup příprav vybraných sportovních aktivit v přírodě pro organizátory. Metoda hodnocení : Podklady pro· rozbor jsem získal především rešerší dostupné literatury, srovnávací analýzou vybraných dokumentů, analýzou strukturovaných rozhovorů s vybranými organizátory sportovních aktivit, rozborem odpovědí z ankety mezi úředníky státní správy. Výsledky: Na základě studie se jednoznačně potvrdil trvající napjatý stav dané problematiky, který vychází ze střetávání státního zájmu chránit přírodu a na druhé straně zachovat svobodu pohybu občanů a přiměřeně podněcovat jejich rozvoj ke zdraví a obecné zdatnosti. Rozbor platné právní úpravy především zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č.289/1995 Sb. o lesích a zřizovacích vyhlášek ZCHÚ proběhl pod odborným právním vedením Mgr.Václava Zakouřila. Zhodnocení prokázalo neoprávněné omezování ústavní svobody pohybu občanů na základě podřízených prováděcích předpisů a nikoli...
MEMS Technology for Tilt Sensing
Kopeček, Pavel ; Čížek, Martin (referee) ; Dlouhý, Jiří (advisor)
Recently we put more requirements on the equipment around us. And very often we need know, how hung angle-wise of equipment is. Measuring of tilt is very important and used for example in gaming consoles, mobile phone, medical purposes and other. Tilt is calculated per direction of gravity acceleration, it measures by accelerometers. Accelerometer is sensor, which exploit masses inertia to calculate of acceleration. Development put pressure to us and reason is miniaturizing of everything and there is possibility to use micro-electromechanical, so-called MEMS, accelerometers. At last time sensors made by MEMS technology replacing classical mechanic sensors, which is bigger, more power exacting and last time considerably more expensive. But parts makes by MEMS technology aren’t enough accurate for some applications. Despite it is by this principle manufactured much kinds of accelerometers with different technologies of manufacture and work on different principles. We try to compare two accelerometers from two competitive factories.
Ultrasound blood flow detector
Vožda, Michal ; Dlouhý, Jiří (referee) ; Rozman, Jiří (advisor)
This work deals with Doppler methods of measuring blood flow in blood vessels and a simple design with a continuous wave for the 4 MHz frequency and intensity of ultrasound 100 mW/cm2. The work contains a description of the functional blocks and design of their involvement. Individual blocks are simulated in PSpice. The resulting circuit is a printed circuit board and a 3D model of the plate fitted in EAGLE.
Ultrasonic eraser of tartar
Novotný, Jan ; Dlouhý, Jiří (referee) ; Rozman, Jiří (advisor)
The aim of this thesis is to provide insight into certain elementary methods of removing tooth stone. Also, the thesis aims to introduce different techniques of removing tooth stone. The first part of the work analyses the theory of rise tooth stone, his create and biologically effect. Further, the elementary methods of removing tooth stone by ultrasound are introduced. In the second part, the thesis analyses the concept of instrument to removing tooth stone by ultrasound. The aim of this thesis is for working frequency 27 kHz propose circuit diagram of exciter generator. For intensity ultrasound 6W/cm2 count parameters sandwich converter and waveguide.
Measurement of movement on the heart
Soukup, Tomáš ; Dlouhý, Jiří (referee) ; Švrček, Martin (advisor)
This bachelor´s thesis is described measurement of movement on the heart. System is composed by microcontroller Freescale MC68HC908GP32 and accelerometer Freescale MMA2260D. The microcontroller is direct element of application. The accelerometer is scanner of movement, whitch increases movement to direct microcontroller. The microcontroller depicts of measurement of moment in the display. Repeated measuremented movement is return depicts in the display, over direct microcontroller.
The Propagation of Electromagnetic Field Inside the Human Tissue
Dostálová, Petra ; Čech, Petr (referee) ; Dlouhý, Jiří (advisor)
This bachelor thesis focuses on the basics of the electromagnetic field diffusion. It describes principle of the finite element method, simulation of the diffusion of the electromagnetic field of the horn antenna and influence of this field on human tissue in COMSOL Multiphysic. Furthermore, it also deals with the calculation of specific absorption rate performance and a comparison of calculated values with the maximum value allowed by ICNIRP SAR.
Developmental kit width AVR microcontrollers
Dostál, František ; Čížek, Martin (referee) ; Dlouhý, Jiří (advisor)
The topic of my bachelor´s thesis is the implementation of development kit with AVR ATmega16 processor and creation a simple program to verify the functionality of all the peripherals. Part of the solution is the JTAG programmer. Programs are developed in C language and tested with all necessary peripherals microcontroller, timer / counters, A/D converter, ports, USART unit. Also there were programms developed, that ensure scanning the keyboard matrix, LED lighting, crystal transducer activation, measurement using tilt sensors ADXL 330, communication with the LCD and easy connection to a mobile phone.
Ultrasound blood flow detector
Šimák, Jakub ; Dlouhý, Jiří (referee) ; Rozman, Jiří (advisor)
Bachelor's thesis deals with design and electrical scheme of simple ultrasonic blood flow indicator, by which is possible get information of speed of blood without any invasion into patient's body. This device has been proposed for measure speed of blood in lower limbs, mainly patients with ischemic disease.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Dlouhý, Jan