National Repository of Grey Literature 106 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Using of services of the British Library in international interlibrary services of the National library of the Czech Republic
Kafková, Pavlína ; Slámová, Hana (advisor) ; Buřilová, Marcela (referee)
The aim of the bachelor work is to describe and evaluate the role of the British library in international interlibrary services. This case study also aspires to demonstrate certain problems of our present international interlibrary services on the basis a specific example. It studies the impact of price increase and changes in conditions of British Library services on demand of its products, quality of international interlibrary services (e.g. delivery speed, costs, quality of supplied material), or preference of other resources. The main focus is laid on the experience of the National library of the Czech Republic.
Acquisition in (professional / public) libraries
Černohlávková, Petra ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
The bachelor's thesis focused on analysis and description of acquisition work in five followed libraries specialised on art. The theoretical part of the thesis describes profiling of collection, acquisition process, financial option of the acquisition, different methods of acquisition (purchase, gift, exchange, legal deposit and other resources). It also deals with e- resources, types of special document which are typical for the professional libraries and methods of evaluating effectiveness of acquisition. The practical part monitors in each library fund profile, the acquisition process, budget and different methods of acquisition. It also deals with e-resources, types of special document which are typical for the professional libraries and methods of evaluating effectiveness of acquisition. Each chapter about the library is followed by a short summary. In conclusion of the practical part the libraries are compered to each other and it is compared with the theoretical part at the end of the whole thesis.
Administrative Libraries at Ministries of the Czech Republic
Janoušková, Ivana ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Slámová, Hana (referee)
The work describes existence and activities of administrative libraries at ministries of the CR. After definition of administrative library concept and overview of legislative and historic background, questions are released that should be answered by library workers. Afterwards, description of individual libraries and survey of established data follows. They include organizational position within the ministry, contact address, number of workers, location of the library, services for employees and the public, size and contents of collection, and other tasks fulfilled by the library within the ministry. The final chapter comprises an assessment of established facts about the current state of administrative libraries at the Czech ministries and suggestions to make the activity more effective.
The audio documents: characteristics of existing types, publishing, distribution, overview, demands on processing
Voců, Ondřej ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
Tato bakalářská práce je věnována audiálním, neboli zvukovým dokumentům a to ze tří hlavních hledisek. V úvodu je definován pojem zvuk a nezbytné související pojmy prostupující zbytek bakalářské práce. Druhá kapitola je zaměřena na zvukové dokumenty z knihovnického pohledu. V rámci knihovny mají zvukové dokumenty do určité míry nenahraditelné místo. Blíže je pohlíženo na proces katalogizace a ochrany. Třetí kapitola, tvořící první část jádra této bakalářské práce, se zabývá vývojem klíčových neelektronických forem audiálních dokumentů, tj. gramofonové desky (LP), magnetofonové kazety (MC) a kompaktního disku (CD). Ve čtvrté kapitole, v druhé části jádra práce, je nahlíženo na zvukové dokumenty z hlediska elektronického. Jsou představeny zvukové formáty MP3, WAV a MIDI a dvě aplikace, které s audiálními dokumenty, v tomto případě soubory, pracují. Je zmíněna problematika vyhledávání zvukových dokumentů prostřednictvím stručného představení dvou projektů, zabývajících se zvukovým vyhledáváním audiálních dokumentů. Pátá, závěrečná kapitola, je věnována legálnímu, ale i nelegálnímu zpřístupnění zvukových dokumentů, což není v dnešní době internetu a klientských aplikací ničím neobvyklým. Stručně je zmíněno aktuální znění autorského zákona.
Information services of the National Medical Library (Prague) provided through the Internet
Solová, Vladimíra ; Bratková, Eva (advisor) ; Buřilová, Marcela (referee)
Summary: National medical library, Prague (NML) is special library for the medicine area. It is a medical libraries systém's central point in Czech Republic. Services of the library is used by medical librariens, dorcors, non-clinical medical careers, students and laymen. Access to on.line information services of NLM i provided through three portals. Portal Medvik is Online Public Access Catalogue of NLM and is using data from catalogs of other libraries participating in system Medvik, database Bibliographia medica Čechoslovaca and thesaurus Medical Subject Headings. Portal of electronic sources is a usefull tool for searching in accessible databases. MedGate, central retrieval, is used especially for fulltext retrieval in free and licenced sources. These are simple, modern and efficient tools for users to find relevant information. Problem is, that users often do not know, what is NLM offering. Social media marketing might be an answer. It is a cheap and efficient way to get the users know about library's services and comunicate with them.
Analysis of the current state of school libraries in Vysočina region
Roith, Martin ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Buřilová, Marcela (referee)
This thesis deals with the analysis of the current state of libraries in elementary and secondary schools in the Vysočina region. In the first part of the text outlines the basic problems of school libraries along with the characteristics of the region. The main part of this work is analysis of the state of libraries based on the survey.Personally visited libraries are closely described. The conclusion summarizes the survey results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Content checking of book collections of National technical library
Burkertová, Zuzana ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Kučerová, Helena (referee)
The aim of this work is to describe and analyze procedures of the content checking of collections in the State Technical Library, respectively, in the National Technical Library. The content checking of collections is concerned with evaluation of the library fund from several points to achieve the best currency and usability of this special fund. Unsuitable library documents are suggested to the withdraw. Today is this activity practiced in the Department of the content checking of the library fund, where are monographs and serials separately evaluated. In this bachelor's work are different approaches to content checking and documents write off explained. There are also sketched changes in the work of the Department, planned due to expanding of the library fund for documents from libraries incorporated in future. Keywords: collection updating; content checking of collections; document disposal; documents write off; disposal policy; withdrawals register
Programmed instruction in education of bibliographical description
Buřilová, Marcela ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Smetáček, Vladimír (referee)
Tématem rigorózní práce je uplatnění programovaného vyučování ve výuce předmětu identifikační popis Práce se věnuje teorii učení a programovaného učení. Jsou uvedeny základní principy uplatňované při tvorbě výukových programů Hlavní část prače je věnována tvorbě výukového programu pro předmět identifikační popis. Je uveden výběr učební látky a metodiky, popsána tvorba celého programu jak z věcného tak formálního hlediska Dále je uvedena metodika použití programu a shrnuty zkušenosti práce s ním.
Library catalogs
Bořková, Zuzana ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Tématem bakalářské práce je knihovní katalog. Jejím cílem je charakterizovat knihovní katalog jako druh sekundárního dokumentu, uvést jeho funkce a druhy v proměnách času. První kapitola se věnuje definici pojmu katalog. Druhá kapitola se snaží nastínit vývoj katalogu od jeho počátku do současnosti. Třetí kapitola zachycuje cíle katalogu v historickém vývoji. Čtvrtá kapitola se věnuje charakteristice jednotlivých druhů katalogu. Pátá kapitola zachycuje současný stav katalogů v České republice a podává charakteristiku jednotlivých OPACů zvolených knihoven.

National Repository of Grey Literature : 106 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Buřilová, Markéta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.