National Repository of Grey Literature 125 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Seniors and mobile apps - instant messaging
Glacová, Olga ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
This thesis deals with the information behavior of seniors aged 65-80 in the context of smart devices and applications that enable instant messaging. The thesis consists of two parts: a theoretical part and an empirical part. The theoretical part generally focuses on seniors, the internet, instant messaging applications, information security, and education opportunities for seniors related to these topics. It includes a review of existing research and introduces statistical information from the Czech Republic and abroad. The results of my qualitative research study with seniors is presented in the empirical part. The research was conducted through interviews with seniors aged 65-80, both in the Czech Republic and abroad. Interviews were focused on the use of instant messaging applications. The main goal of the interviews was the investigation of application use by seniors, frequency and purpose of such use, positive and negative perceptions of these applications, as well as awareness of risks associated with their use. The influence of the coronavirus pandemic on application use was investigated as well.
Predatory publishing practices in the shadow of open access models
Škopan, Denis ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Jarolímková, Adéla (referee)
The thesis deals with the issue of the so-called predators in scientific communication from its beginnings to the present. Part of the work is the history, typology and methods of combating predatory publishing, as well as its influence and manifestations in different parts of the world. The thesis contains a quantitative research probe into the awareness of predatory publishing in the Czech Republic conducted using a questionnaire and exports of data from the personal bibliographic database of Charles University and the Register of Information on Results, in order to map the phenomenon of predatory publishing in the Czech environment.
The development of cataloging rules used in Germany, namely Prussian instructions and rules RAK
Císařová, Iveta ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Kovaříková, Klára (referee)
The aim of this work is to map the evolution of cataloguing rules on the territory of today's Federal Republic of Germany with more detailed description of Prussian Instructions and The rules for alphabetical cataloging (RAK). The introductory chapter disserts upon the general origin of the cataloguing rules in libraries. The second chapter offers a brief overview of german librarianship. The following chapter is devoted to particular personalities which played an important role in the beginning of german cataloguing practice. The next chapter describes the circumstances of the origination of Prussian Instructions, their structure and content. The fifth chapter describes the evolution of cataloguing rules for public libraries, which originated by simplification of Prussian Instructions, and their revisions. Also explained are the historical reasons for the creation of The rules for alphabetical cataloging (RAK), and their evolution. This chapter also includes a part devoted to the content of these rules. Following are the descriptions of efforts to harmonize german and anglo-american standards in the projects REUSE, RAK2, Changing for international formats and Codes (MARC21, AACR2). In the last chapter is described the current state of organization of the german librarianship and also are mentioned the so...
International cooperation of libraries
Krajíčková, Jitka ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Tematem diplomové práce je mezinárodní spolupráce knihoven. V úvodní části se práce zaměřuje na historické aspekty. Zmiňuje tři hlavní mezníky, které ovlivnily povahu komunikace textové informace. Dále práce uvádí hlavní oblasti spolupráce knihoven mezi něž řadí spolupráci v oblasti standardizace, katalogizace, věcného pořádání, sdílení dat a sdílení dokumentů. Podrobně se věnuje vzniku a vývoji nejvýznamnějších mezinárodních organizací, které se zaměřují na sféru informací a knihovnictví. Probrány jsou organizace IFLA, FID, OCLC a UNESCO. Závěrečná část probírá vybrané mezinárodní programy podporované Evropskou unií zaměřené na činnost veřejných knihoven, kterých se účastnila také Česká republika zastoupená Národní knihovnou ČR. Jsou jimi Publica (NK ČR se neúčastnila), PULMAN, CALIMERA a TEL-MEMOR.
Digital libraries of Czech county libraries
Neradová, Kateřina ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
This diploma thesis is devoted to digital libraries of Czech regional libraries. Based on the available sources of literature and the questionnaire survey, the individual digital libraries that are built and administered by regional libraries are presented. In the first chapters of the thesis there is a terminological overview, the process of digitization itself and the digitization workflow. This is followed by a description of the distribution of personal representation of individual positions in digital libraries as well as the standards of digital libraries. An important part of the thesis is devoted to the results of the questionnaire survey among individual regional libraries and the presentation of the results of this survey. At the end of the thesis, the problem areas of regional digital libraries are outlined. Keywords digital library, regional library, workflow, digitization, staffing, standards
The Place of the Library within the Organisational Framework of Universities in the Czech Republic and USA: A Comparison Study
Plzáková, Aneta ; Landová, Hana (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
The aim of this master thesis was to describe and asses the place of the library within the organizational framework of universities in the Czech Republic and USA. Aim of this thesis is to describe and evaluate the current position of library in organizational structure of colleges and universities in the Czech Republic and USA. First chapter sums up the current situation. For Czech universities in public school sector the corresponding elementary data, relevant legislative scope and position in organizational structure of public universities are emphasized and presented. For US universities the current status is presented with a particular example of five public universities. Second chapter is about current trends in evolution of university libraries in Czech Republic and USA with an emphasis on position in university or college structure. Third chapter is the essential part of the thesis. It contains report about survey performed with representatives of Czech public universities and representatives of given libraries. Last chapter presents parallel research done in USA.
The tools for building the collection in the Municipal Library of Prague
Ulmanová, Magdalena ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
The goal of this bachelor thesis is to introduce tools, practices, and agendas used to build the library collection of the Municipal Library of Prague (further also MLP) and their relations. The thesis consists of six chapters and appendices. It includes the explanation of some internal terms used only in MLP. Later, the characterization and a brief history of the Municipal Library of Prague are exposed. The thesis also describes the processes taking place in the departments of acquisitions and library collections maintenance (purchase, resupply, displacement). More attention is given to the so-called attractive collection, its characterization, purchase, displacement, and lending, and selected sample of the attractive collection is used to show the function of the tools to build the collection. The thesis concludes with the possibilities of innovations in the field of building the collections in the Municipal Library of Prague.
The development of "Resource Description and Access" cataloguing rules
Kárászová, Lenka ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj vznikajících katalogizačních pravidel "Ressource Description and Access". První část je věnována současným mezinárodním standardům a úmluvám, které výrazně ovlivnily podobu i obsah RDA. Je zde představena historie a vývoj katalogizačních pravidel AACR2 a stručně popsána česká katalogizační politika. Dále jsou zmíněny studie FRBR a FRAD a vysvětleny jejich modely, popsány jsou také Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace. Jádrem práce je představení způsobu tvorby pravidel RDA, stručný popis jednotlivých kapitol návrhu pravidel a porovnání s pravidly AACR2, přičemž jsou zmíněny především výrazné změny v konkrétních instrukcích. V praktické části jsou uvedeny příklady zpracování různých typů informačních zdrojů a různých bibliografických entit podle pravidel RDA. Závěrem je nastíněn přínos RDA pro mezinárodní i českou katalogizační praxi.
Augmented reality in libraries
Krejzlová, Lucie ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Fiala, Jakub (referee)
The main focus of this thesis is augmented reality and its usage and improvement of provided services in libraries and other information institutions. First, the concept of augmented reality and its possible implementation based on various technologies are defined. Then augmented reality projects already implemented in libraries and information institutions are presented. The next part consists of a description of areas in which augmented reality can be used to improve services provided in the context of libraries. The goal of the practical part is the preparation and testing of a prototype of augmented reality application in National technical library. Finally, the strengths and weaknesses of the prototype are presented as well as requirements for its actual implementation and possibilities of future improvement of the prototype's capabilities.
Retrospective cataloging at Archive and depository center at Charles University in Lešetice
Cvačka, Jan ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Retrospektivní katalogizace v Archivním a depozitním středisku Univerzity Karlovy v Lešeticích Jan Cvačka Abstrakt (anglicky) The topic deals with the retrospective cataloguing resources of the depository of Charles University in Lešetice. Depositary Center administrates the book collection of the former Institute of Marxism-Leninism of the Central Committee of the Communist Party. Books are retrospectively cataloguing by using the tools of the Uniform Information Gateway. Practicality of use is verified by the sample. This thesis also outlines the major variants of retrospective processing (recataloguing, retro-conversion) and the steps leading to today's possibilities of shared cataloguing between libraries. The emphasis is placed on the use of the Uniform Information Gateway for copying records. Uniform Information Gateway is specifically characterized (service provided, MetaLib, SFX, Z39.50).

National Repository of Grey Literature : 125 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.