National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Template assisted electrodeposition of multilayer nanostructures
Lednický, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.
Vertically aligned CdS nanorod arrays for solar cell applications
Hroch, Daniel ; Lednický, Tomáš (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
This thesis describes the deposition of nanoparticles into nanoporous alumina templates. Nanoparticles of cadmium sulphide were chosen thanks to wide band gap of 2,45 eV. CdS is desired semiconductor promising better efficiency when comes to solar radiation conversion to useful energy. Theoretical part consists of explanation of photovoltaic principles, band-gap theory of materials, currently available technologies to manufacture solar cells and their efficiencies. Next part introduces the approaches of manufacturing nanoporous templates from aluminium (Anodized Aluminium Oxide, AAO) in details together with options to deposit cadmium sulphide into these structures. There is also brief description of deposition based on vacuum filtration. Experiments were made in Laboratory of Microsensors and Nanotechnologies at Faculty of Electrical Engineering and Communication in Brno University of. The experimental chapter describes manufacturing process of AAO and deposition via vacuum filtration. Samples were evaluated by Scanning Electron Microscopy.
Fabrication and Characterization of Templates for Fabrication of Nanowires
Lednický, Tomáš ; Čechal, Jan (referee) ; Škoda, David (advisor)
The bachelor thesis is focused on fabrication of alumina templates by anodization of pure aluminium. The theoretical part discusses the growing process of anodized oxide layers and its dependency on the crucial parameters (solutions, anodization voltage, time). The theoretical part is particularly based on literature retrieval. The experimental part is aimed to the fabrication of alumina membranes: the apparatus design, aluminium foils preparation, aluminium anodization, membrane modifications for next applications (nanowires deposition) and membrane characterization.
Electrical characterization of a unipolar transistor with a graphene channel
Žeravík, František ; Lednický, Tomáš (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This work deals with basic properties of graphene, methods of its synthesis, doping, transfer, characterization and description of basic properties and fabrication of field-effect transistor with graphene channel. The practical part focuses on electrical characterization of a field-effect transistor with graphene channel. Concretely on measuring the channel resistance, its dependence on gate voltage, finding the Dirac point and determining the dependence of the channel conductivity on the annealing lenght. Lastly, the shift of the Dirac point and the change of the electrical properties of graphene during bending of a MEMS structure with a unipolar transistor with a graphene channel are investigated.
Fabrication of plasmonic array of gold nanostructures for biomolecule detection
Tesák, Filip ; Fohlerová, Zdenka (referee) ; Lednický, Tomáš (advisor)
This work deals with the preparation of gold nanostructures for future usage in biomolecule detection. In this case, gold nanostructures specifically stand for gold nanowires, which are formed on the basis of electrical deposition of gold into porous templates. These templates can be prepared by anodic oxidation of aluminum, with particular emphasis on its purity.
Utilization of porous anodic alumina for fabrication of nanostructured layers and their photoelectrochemical and optical applications
Lednický, Tomáš ; Vanýsek, Petr (referee) ; Sulka, Grzegorz (referee) ; Bendová, Mária (advisor)
Porézní anodická alumina (PAA) je oxidová vrstva vytvořená anodickou oxidací hliníku, která má široké průmyslné využití. Její popularita zaznamenala exponenciální nárůst zejména v oblasti nanotechnologií, k čemu přispělo objevení jejího samouspořádání do struktury o nanorozměrech připomínající včelí plástev. Její jednoduchá příprava a laditelné vlastnosti z ní tvoří levný způsob výroby nanostruktur. Ve stejném duchu se tato disertační práce zabývá metodami přípravy funkčních nanostruktur za využití PAA. První část je zaměřena na výrobu pole nanosloupců z oxidu titaničitého (TiO2) a jejich možné použití jako fotoanody pro štěpení vody. TiO2 nanostloupce jsou tvořeny anodizací hliníkové vrstvy na titanovém substrátu, také nazývanou PAA-asistovaná anodizace. Táto studie demonstruje elektrochemické vlastnosti a fotoelektrochemickou aktivitu nano sloupců vytvořených z dusíkem obohacených substrátů, které byly následně různě termálně modifikovány. Hlavním poznatkem studie je, že špatné vlastnosti jsou způsobeny dutou morfologií nanosloupců. Tento poznatek vedl k rozsáhle studii zabývající se dopadem anodizačných podmínek na morfologii ale i stabilitu vytvořených nanosloupců, jejímž výsledkem byla nová strategie anodizace. Druhá část prezentuje výrobní proces přípravy uspořádané vrstvy zlatých nanočástic na transparentním substrátu pro jejich použití jako optického senzoru využívající efekt rezonance lokalizovaných povrchových plasmonů. Základem této multidisciplinární metody je využití kombinace samouspořádání PAA k výrobě šablony a následného procesu řízeného smáčení v pevné fázi tenké vrstvy zlata. Táto práce detailně popisuje technologické aspekty přípravy; od samotné výroby šablon z hliníku, přes vytváření zlatých nanočástic, až po jejich přenos na transparentní substrát. Na závěr této práce jsou kompozity z nanočástic charakterizovány, přičemž je porovnána jejich citlivost na změnu indexu lomu okolí a jejich stálost. Ze závěrů vyplývá, že tato poměrně velkoplošná a levná metoda je konkurence schopná i v oblasti senzorické citlivosti.
Fabrication of aluminium nano-templates by controlled dip anodizing
Stehlíček, Kamil ; Dvořák, Petr (referee) ; Lednický, Tomáš (advisor)
In this thesis we focus on the optimization of the technological process of making porous aluminium oxide (porous alumina), with emphasis on the level of orderliness of the final structure. Theoretical part is aimed primarily at the research part with overlap to defining the initial parameters values for experimental part. Experimental part is then focused on finding the optimal values of experimental parameters. Parallel task to the experimental part is the assembly of the laboratory setup used for anodization process.
Fabrication of aluminium nano-templates by controlled dip anodizing
Stehlíček, Kamil ; Dvořák, Petr (referee) ; Lednický, Tomáš (advisor)
In this thesis we focus on the optimization of the technological process of making porous aluminium oxide (porous alumina), with emphasis on the level of orderliness of the final structure. Theoretical part is aimed primarily at the research part with overlap to defining the initial parameters values for experimental part. Experimental part is then focused on finding the optimal values of experimental parameters. Parallel task to the experimental part is the assembly of the laboratory setup used for anodization process.
Fabrication of plasmonic array of gold nanostructures for biomolecule detection
Tesák, Filip ; Fohlerová, Zdenka (referee) ; Lednický, Tomáš (advisor)
This work deals with the preparation of gold nanostructures for future usage in biomolecule detection. In this case, gold nanostructures specifically stand for gold nanowires, which are formed on the basis of electrical deposition of gold into porous templates. These templates can be prepared by anodic oxidation of aluminum, with particular emphasis on its purity.
Utilization of porous anodic alumina for fabrication of nanostructured layers and their photoelectrochemical and optical applications
Lednický, Tomáš ; Vanýsek, Petr (referee) ; Sulka, Grzegorz (referee) ; Bendová, Mária (advisor)
Porézní anodická alumina (PAA) je oxidová vrstva vytvořená anodickou oxidací hliníku, která má široké průmyslné využití. Její popularita zaznamenala exponenciální nárůst zejména v oblasti nanotechnologií, k čemu přispělo objevení jejího samouspořádání do struktury o nanorozměrech připomínající včelí plástev. Její jednoduchá příprava a laditelné vlastnosti z ní tvoří levný způsob výroby nanostruktur. Ve stejném duchu se tato disertační práce zabývá metodami přípravy funkčních nanostruktur za využití PAA. První část je zaměřena na výrobu pole nanosloupců z oxidu titaničitého (TiO2) a jejich možné použití jako fotoanody pro štěpení vody. TiO2 nanostloupce jsou tvořeny anodizací hliníkové vrstvy na titanovém substrátu, také nazývanou PAA-asistovaná anodizace. Táto studie demonstruje elektrochemické vlastnosti a fotoelektrochemickou aktivitu nano sloupců vytvořených z dusíkem obohacených substrátů, které byly následně různě termálně modifikovány. Hlavním poznatkem studie je, že špatné vlastnosti jsou způsobeny dutou morfologií nanosloupců. Tento poznatek vedl k rozsáhle studii zabývající se dopadem anodizačných podmínek na morfologii ale i stabilitu vytvořených nanosloupců, jejímž výsledkem byla nová strategie anodizace. Druhá část prezentuje výrobní proces přípravy uspořádané vrstvy zlatých nanočástic na transparentním substrátu pro jejich použití jako optického senzoru využívající efekt rezonance lokalizovaných povrchových plasmonů. Základem této multidisciplinární metody je využití kombinace samouspořádání PAA k výrobě šablony a následného procesu řízeného smáčení v pevné fázi tenké vrstvy zlata. Táto práce detailně popisuje technologické aspekty přípravy; od samotné výroby šablon z hliníku, přes vytváření zlatých nanočástic, až po jejich přenos na transparentní substrát. Na závěr této práce jsou kompozity z nanočástic charakterizovány, přičemž je porovnána jejich citlivost na změnu indexu lomu okolí a jejich stálost. Ze závěrů vyplývá, že tato poměrně velkoplošná a levná metoda je konkurence schopná i v oblasti senzorické citlivosti.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.