National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Electrical characterization of organic electrochemical transistors
Dundr, Jakub ; Prášek, Jan (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This master’s thesis is focused on electrical characterisation of PEDOT:PSS based organic electrochemical transistors, it’s electrical parameters, physical properties and principles. This thesis further includes fields of usage of the OECT, mainly usage for bioelectronics. Last part of this thesis is focused on the measurement of the OECT electrical parameters including short introduction to the equipment for measurement. The outcome of this thesis is evaluation of PEDOT:PSS overlap on gold contacts in terms of observed electrical parameters.
Sputtering of nitride layers using Kaufman ion-beam source for bioelectronics applications
Jarušek, Jaromír ; Chmela, Ondřej (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
In this work, nitride layers, their applications in bioelectronics, and methods of chemical vapour deposition and physical vapour deposition are presented. The focus of this work is the preparation of titanium nitride thin films by reactive sputtering using Kaufman ion-beam sources. Thin films were deposited on silicon wafers and microslides. Deposited titanium nitride thin films are characterized by X-ray diffraction, four-point probe sheet resistance measurement and profilometry to determine residual stress.
Spin wave turns
Dočkalová, Lucie ; Gablech, Imrich (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
V dnešním světě moderních technologií je vyvíjen značný tlak na vývoj stále výkonnějších elektronických zařízení. Tato zařízení operují na bázi integrovaných obvodů, jejichž nejmenší komponenty dosahují v současnosti velikosti v řádu jednotek nanometrů. Jejich další technologický vývoj spojený s trendem miniaturizace naráží na limity plynoucí z kvantového charakteru elektronů. Řešení této překážky nabízí magnonika, jakožto nový obor moderní fyziky. Na rozdíl od elektronických zařízení, magnonická zařízení zpracovávají data pomocí magnonů, což jsou kvazičástice spinových vln. Ačkoli některá magnonická zařízení již byla představena, jejich propojení na malém čipu je velmi komplikované. Efektivnímu přenosu magnonů skrze tzv. vlnovody brání vysoce anizotropní disperzní vztahy spinových vln. V této práci se zabýváme způsobem, jak překonat tuto anizotropii a umožnit tak šíření spinových vln v libovolném směru se stejnou efektivitou. Za tímto účelem používáme zvlněné vlnovody ve tvaru zatáček, které vyrábíme pomocí kombinace elektronové litografie a depozice indukované fokusovaným elektronovým svazkem. Zvlnění připravených vlnovodů charakterizujeme pomocí mikroskopu atomárních sil. Následně zkoumáme magnetický stav struktur pomocí Kerrovy mikroskopie. Na závěr se zaměřujeme na samotnou propagaci spinových vln skrze vyrobené zatáčky, kterou měříme pomocí spektroskopie Brillouinova rozptylu světla.
Microfluidic systems in silicon technology
Juránek, Dominik ; Fecko, Peter (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This thesis is devoted to the topic of microfluidics and the functionality of microfluidic devices when working with blood. It further focuses on the use of microfluidic devices to cut blood cells. The first part of this work is dedicated to the theoretical background of microfluidics, it briefly introduces the history of microfluidic devices and the materials used for their integration, moreover, it talks about the methods used when constructing a microfluidic device in a silicon substrate. Lastly, this section includes a description of blood and its composition and some properties important for working with microfluidic devices. The practical part is concerned with the (manufacturing procedure of) creating a microfluidic and testing of device that can cut red blood cells.
Graphene as the active layer for gas detection
Zach, Pavel ; Prášek, Jan (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to sum up theoretical knowledge concerning gas detection by sensor with a graphene active layer. It is focused on principles and construction of selected sensors. Furthermore, this work describes values characterizing the measurement results. Both crystallographic and electrical properties of graphene are discussed as well. This thesis explains the methods of production of graphene and its derivatives and also gives a look into selected characterization methods for the study of graphene. Furthermore, this work describes the phenomena behind the sensor's ability to detect gas. At the end of this study, the results of gas measurements (NO2, NH3, H2 etc.) by a graphene transistor are interpreted.
Electrical characterization of a unipolar transistor with a graphene channel
Žeravík, František ; Lednický, Tomáš (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This work deals with basic properties of graphene, methods of its synthesis, doping, transfer, characterization and description of basic properties and fabrication of field-effect transistor with graphene channel. The practical part focuses on electrical characterization of a field-effect transistor with graphene channel. Concretely on measuring the channel resistance, its dependence on gate voltage, finding the Dirac point and determining the dependence of the channel conductivity on the annealing lenght. Lastly, the shift of the Dirac point and the change of the electrical properties of graphene during bending of a MEMS structure with a unipolar transistor with a graphene channel are investigated.
Gas sensors based on 1D and 2D materials
Brodský, Jan ; Glowacki, Eric Daniel (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
In this work, general properties of fundamental gas sensors are described. Thesis is mainly focused on chemoresistive and ChemFET types, which are further used in experimental part. Subsequently, properties, preparation and transfer methods of chosen 1D and 2D materials are described. Experimental part of this work describes design and fabrication of chips, which combine the sensing principals mentioned above for utilization of 1D and 2D materials as an active layer. Transfer methods of individual materials on fabricated chips are described and these materials are characterized by Raman spectroscopy and field effect transistor characteristics measurements. Finally, the response of chosen materials to oxidative and reductive gases is measured.
Characterization of sensitive nanomaterials for MOX gas sensors
Priščák, Juraj ; Gablech, Imrich (referee) ; Chmela, Ondřej (advisor)
This thesis deals with one-dimensional (1D) and two-dimensional nanomaterials (2D) in terms of their utilization for new types of gas sensors. Thesis focuses on study of sensing elements for gas sensors based on semiconductor metal oxide materials (MOX) and their manufacturing technology. The objective of the thesis is the design and implementation of a sensing elements formed by selected nanomaterials based on the structure of interdigital electrodes. The result of the practical part of the thesis is the characterization and comparison of materials in terms of their detection parameters in the presence of selected test gases. The first part of thesis hierarchically defines chemoresistive gas sensor, characterizes and explains its operation principle. Second part studies 1D and 2D nanomaterials of sensing elements for MOX chemoresistive gas sensors, contains a research of their properties and describes their methods of manufacturing and implementation. The last part deals with the implementation of the sensitive layer of the sensor with selected nanomaterials, characterizes and compares their detection properties.
Design, fabrication and testing of graphene biosensors
Tripský, Andrej ; Gablech, Imrich (referee) ; Bartošík, Miroslav (advisor)
Pokrok ve vývoji nanotechnologií nám poskytuje dobrou příležitost k vývoji nových špičkových zařízení. Tato práce si klade za cíl vyrobit, popsat a změřit grafenové pH senzory na dvou různých substrátech - polymeru parylenu C a SiO2. Tento pH senzor je prvním krokem ve vývoji nositelné náplasti monitorující stav kůže a možné infekce. Grafen je 2D materiál na bázi uhlíku se zajímavými vlastnosti a nadějnými aplikacemi. Úspěšně jsme provedli dva různé experimenty sloužící k charakterizaci grafenových senzorů a jejich odezvu na různé hodnoty pH. V prvním experimentu jsme použili horní elektrolytické hradlo k určení bodu neutrality (Diracův bod). Druhý experiment popsal změnu rezistence grafenu jako funkce pH. Dále jsme také funkcionalizovali grafen polyanilinem, abychom zlepšili jeho vlastnosti. Prokázali jsme citlivost grafenových senzorů na pH pro oba substráty a objevili jsme několik výzev jako potřebu kontroly iontové síly, experimentů samotných a destrukce grafenu.
Characterization of graphene electrical properties on MEMS structures
Brodský, Jan ; Pekárek, Jan (referee) ; Gablech, Imrich (advisor)
This work presents basic properties of graphene, methods for its synthesis and methods for its characterization by Raman spectroscopy, two-point probe, four-point probe and van der Pauw measurements. The experimental part of this work describes the process of graphene oxide, reduced graphene oxide and graphene sample preparation and measurement of its current-voltage characteristic by two-point probe method. Subsequently, sample annealing in vacuum furnace is described in this work. The annealing is important for acquiring good electrical contact between the 2D material and electrodes. Sample analysis by Raman spectroscopy is performed. The last chapters of this work describe design and fabrication of MEMS structure. Such structure serves for characterization of graphene and other 2D materials.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Gablech, I.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.