Original title: Marketingový průzkum a restrukturalizace marketingového konceptu firmy TRY.audiovisual s důrazem na komunikaci
Authors: Laboutka, Tomáš ; Postler, Milan (advisor) ; Hylmarová, Tereza (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Marketingový koncept a marketingová strategie jsou základním stavebním kamenem každého podniku. Jasně vymezují smysl existence firmy, směr jejích aktivit a také určují cílové trhy a prostředky, díky kterým jich lze úspěšně dosáhnout. Pro podniky jsou nejen významným nástrojem řízení, ale svojí konkrétní stavbou zároveň definují i jejich jednoznačnou konkurenční výhodu v daném prostředí a čase. Aktuálnost konceptu a schopnost firmy reagovat na potřeby prostředí jsou pro udržení této výhody stěžejní. Cílem této práce je analýza marketingové strategie a marketingového průzkumu a aplikace získaných poznatků při restrukturalizaci této strategie a marketingového konceptu společnosti TRY.audiovisual.
Keywords: B2B průzkum; marketingová strategie; marketingový mix; Marketingový průzkum; moderní trendy marketingové komunikace

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6334

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-7769


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share