National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
The impact of legislative changes to the system of social protection and unemployment in the Czech Republic since 2000
Štroblová, Hana ; Poláková, Olga (advisor) ; Hylmarová, Tereza (referee)
In 2006, there were changes in the social security system through the adoption of Act No. 110/2006 Coll., about subsistence level and living wage, Act No. 111/2006 Coll., On assistance in material need and Act No. 435/2004 Coll. on employment. The aim of the newly adopted laws was greater motivation of unemployed persons to find employment as soon as possible and thus to reduce the number of long-term unemployed individuals. At the same time the advantage of individuals who actively solve their situation compared to those who are passive recipients of benefits. With the adoption of these laws was to strengthen the incentive function of the social system, the transition from passive to active solidarity, impaired access to social benefits and avoiding the misuse of social benefits.
Analysis of the Food Crisis: Causes, Consequences and Solutions
Ptáčník, Martin ; Kotýnková, Magdalena (advisor) ; Hylmarová, Tereza (referee)
The thesis brings a comprehensive analysis of the food crisis of recent years. There was a dramatic increase in staple food prices in 2007-2008 and 2010-2011 which combined with persistent poverty is a serious problem for many millions of people. The objective of the thesis is to analyze the causes of this phenomenon. There are also examined socio-economic effects of rising global food prices on the quality of life in developing countries. In this sense, research is carried out whether the appropriate means helped to solve the food crisis and there are also suggested other options to address the current situation in order to reduce hunger and undernutrition in the world and avoid other people fall into poverty. Research is conducted using the method of observation, causal analysis and synthesis.
International development assistance - New ways of fighting against poverty
Hylmarová, Tereza ; Volenec, Otakar (advisor) ; Kochan, Jan (referee)
This thesis deals with the matter of development and methods of formation and goals of providing the development asistence. Furthermore, it describes the attitudes of various stakeholders participating in development cooperation. The author, in addition, offers tools for success in the fight against poverty and for achieving sustainable socio-economic development. Emphasis is placed on the microfinance system, which serves to ensure that poor people are given the opportunity to do business and escape the poverty by their working and effort.
Marketingový průzkum a restrukturalizace marketingového konceptu firmy TRY.audiovisual s důrazem na komunikaci
Laboutka, Tomáš ; Postler, Milan (advisor) ; Hylmarová, Tereza (referee)
Marketingový koncept a marketingová strategie jsou základním stavebním kamenem každého podniku. Jasně vymezují smysl existence firmy, směr jejích aktivit a také určují cílové trhy a prostředky, díky kterým jich lze úspěšně dosáhnout. Pro podniky jsou nejen významným nástrojem řízení, ale svojí konkrétní stavbou zároveň definují i jejich jednoznačnou konkurenční výhodu v daném prostředí a čase. Aktuálnost konceptu a schopnost firmy reagovat na potřeby prostředí jsou pro udržení této výhody stěžejní. Cílem této práce je analýza marketingové strategie a marketingového průzkumu a aplikace získaných poznatků při restrukturalizaci této strategie a marketingového konceptu společnosti TRY.audiovisual.
Possibilities of financial resources drawing from European Regional Developement Fund
Hylmarová, Tereza ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Černý, Vratislav (referee)
Předmětem bakalářské práce je seznámení se strukturálními fondy určenými pro Českou republiku. Konkrétní zaměření vyústilo k vypracování případové studie reálného projektu na téma podpory cestovního ruchu a využití potenciálu přírodního a kulturního bohatství. Projekt je cílen na Integrovaný operační program, který je podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Věnuji se též historickému vývoji, principům a nástrojům politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.