Název: Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Překlad názvu: Biological assessment of the locality Pivovarská flošna in Hradec Králové - Malšovice
Autoři: Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2005
Jazyk: cze
Nakladatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Abstrakt: Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Klíčová slova: biologické hodnocení; chráněné druhy; ochrana životního prostředí; rostliny; živočichové; animals (biology); environment protection; plants; protected species
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0

Instituce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-364385


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Muzea > Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zprávy > Výzkumné zprávy
 Záznam vytvořen dne 2017-09-01, naposledy upraven 2023-12-11.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet