National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Biological assessment of the locality Pivovarská flošna in Hradec Králové - Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
4 Hromádka, Martin
6 Hromádka, Michal
3 Hromádka, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.