National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Biological assessment of the locality Pivovarská flošna in Hradec Králové - Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Water reservoir "Cesta myslivců": Biological assessment
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Samková, Věra
V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků.
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the locality Vysoké Chvojno - Sádky "Zámeček"
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Mocek, Bohuslav
Průzkumem bylo zjištěno 143 druhů vyšších rostlin, z toho 1 silně ohrožený (Sorbus torminalis), 2 ohrožené (Galium wirtgenii, Ulmus minor) a 3 vzácné (Cerastium lucorum, Festuca filiformis, Galium boreale). 5 běžných druhů vážek, indikační druh strumičník zlatooký, 159 druhů motýlů,cca 30 druhů brouků, 6 druhů obojživelníků a 2 druhy plazů, z toho podle zákona č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č. 395/1992 1 druh kriticky ohrožený, 4 silně ohrožené, 2 ohrožené.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.