Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2023-03-12
00:04
Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Badraghi, A. ; Král, K. ; Reitschmiedová, E. ; Šálek, V. ; Kotápišová, Marta ; Novotná, B. ; Šimáňová, D. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Hublová, L. ; Irsah, S. ; Lačná, K. ; Kaneda, S. ; Zedníková, Petra
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Zpracování tenkostěnného hliníkového odpadu
Sobek, Jiří ; Veselý, Václav ; Šyc, Michal
Výzkumná zpráva pojednává o problematice zpracování tenkostěnného hliníkového odpadu.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan ; Svobodová, M. ; Křepelka, F. ; Mádr, P. ; Peterka, B.
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022
Šyc, Michal ; Grolig, O. ; Přemyslovský, P. ; Pařízek, V.
Reakce výzkumné základny vyvolala zájem o ověření pokrokovějších technik separace rtuti ze spalin, než jsou BAT. Tyto techniky zachovávají stávající palivovou základnu a soustřeďují se na proces mokré vypírky kyselých plynů. Ústav chemických procesů vyvinul původní technologii elektroseparace \nrozpustné formy rtuti z mokré vápencové vypírky, kdy v procesu zároveň dochází k oxidaci metalické rtuti, aby bylo dosaženo požadovaného záchytu.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
2TDK Railway, profile P18. Datings. Final Report.
Bosák, Pavel ; Zupan Hajna, N. ; Hercman, H. ; Horáček, I. ; Kdýr, Šimon ; Kogovšek, B.
Samples for datings were taken in the railway construction (2TDK) near village of Divača, Classical Karst on October 12, 2021: (1) vertebrate bones in cave 2TDK – 002 at the profile P18, cave entrance appeared during the construction operations on cleaned karst surface in a wall of karst depression. Samples of mammal bones and gastropods were collected in situ on cave bottom, and (2) pieces of speleothems occurring in non in situ position on artificially planated surface near the cave opening were collected. U-series: no numerical date was obtained as geochemistry of sample indicate open system, probably due to recrystallization of sample in soil cover. Paleomagnetism: The transition of N- and R-polarized samples cannot be identified more precisely as U-series radiometric dating yielded no numerical results. The transition easily can represent Brunhes/Matuyama boundary (at 773 ka) as well as any of older such transitions (e. g., base of Jaramillo, base of Olduvai). In any case the speleothem grew in a closed cave space with roof, probably as flowstone (inclusion of red soils above the base) and later as baldachin on eroded allogenic fill of the paleocave. Vertebrate paleontology: bone remains of small and larger vertebrates represent subrecent to Holocene species. Sorex alpinus represents the species quite rare in fossil record, but recetly limited to variegated woodland habitats with high surface humidity. A chamois Rupicapra rupicapra represents a resident species present in Slovenia throughout all stages of a glacial cycle, recently restricted to mountain habitats.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek ; Kiran, Thomas ; Gottwald, M.
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka v roce 2022.
Blabolil, Petr ; Dvořáková, M.
Zpráva popisuje výsledky měření základních parametrů vody a ichtyologických odlovů na vodní ploše Bagr.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.
Blabolil, Petr ; Hůda, J. ; Muška, Milan ; Draštík, Vladislav ; Holubová, Michaela ; Hladík, Milan ; Vrba, Jaroslav
Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy.

Úplný záznam