Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2019-01-07
14:42
NEOSTEL Fly-Eye Optics Alignment Aid System (AAS) - design
Budasz, Jiří ; Lédl, Vít ; Pleštil, Jan ; Steiger, Kateřina ; Steiger, Lukáš ; Václavík, Jan ; Veselý, Martin ; Vít, T.
The aim of this document is to describe the design of the Fly-Eye Optics Alignment Aid System.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
SMV-2018-21: Výpočet optiky XPS zdroje
Radlička, Tomáš
Výpočet a optimalizace elektronově optických vlastností trysky, která se používá v zdroji Roentgenovéo foto-emisního spektroskopu. Jednalo se o výpočet termoemise limitované prostorovým nábojem. Pro výpočet byly použity metody vyvinuté na ÚPT.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
SMV-2018-20: Elektronově optické vlatnosti multi-svazkového zdroje elektronů
Radlička, Tomáš
Elektronový svazek je generovaný v jednom auto-emisním elektronovém zdroji, a na jednotlivé se svazečky se rozdělí na speciální apertuře, na které je 14x14 malých kruhových aperturek. Ty zároveň fungují jako čočky pro každý svazeček. Byla studována možnost korekce sklenutí pole a astigmatizmu a vzájemný vliv jednotlivých aperturek pomoci 3D výpočtu pole.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal ; Muška, Milan
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42

Úplný záznam
2019-01-07
14:42

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017
Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš ; Peterka, Jiří ; Kubečka, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického systému.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Popis TDD modelu verze 3.9
Novák, Jakub ; Jiřina, M. ; Benešová, Michaela
Zpráva je závěrečnou roční zprávou pro rok 2018 v rámci Projektu TDD-ČR. Cílem je předat metodiky pro užití modelu jak provozovatelem distribuční soustavy, tak operátorem trhu a dále informovat o aktuálním stavu modelu. Jsou popsány předávané soubory včetně vzorového výpočtu na reálných datech a jejich obsah.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
SMV-2018-18: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí
Petrov, Michal ; Vaškovicová, Naděžda ; Krzyžánek, Vladislav
Byla analyzována struktura povrchu modelových biouhlů (vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty) a rozmělněných půdních směsí vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem. Byl stanoven stupeň interakce půdních částic s vnitřní plochou a s povrchovou strukturou biouhlu.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2017
Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky hydrobiologického monitoringu jezera Medard za rok 2017 a navrhuje doporučení pro další výzkumné aktivity. Na začátku roku 2017 bylo jezero již téměř naplněno a koncem března bylo napuštěno z Ohře posledních cca 30 cm vodního sloupce. Ekosystém jezera se dostal z hlediska živinového zatížení do konečného stavu, pro který bude typická nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních i rybích společenstev a specifickými sezónními změnami chemismu i biologických parametrů.

Úplný záznam