National Repository of Grey Literature 32 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Zoological inventory survey of the national nature reserve Bohdanečský rybník a rybník Matka - flies (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
Bylo nalezeno 37 druhů čeledi Phoridae (Diptera), do druhové úrovně nebyl determinován rod Megaselia. Poměrně bohaté druhové spektrum odráží rozmanitost stanovišť a mikrohabitatů, v NPR. Nález druhu Obscuriphora sheppardi,představuje první zjištění rodu a druhu pro území České republiky a celé kontinentální Evropy.
Fulltext: Download fulltextPDF
Large White-faced Darter - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) at the locality CZ0533315 - Truhlíčky ponds
Mocek, Bohuslav
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality.
Fulltext: Download fulltextPDF
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) at the locality CZ0533296 - Boušovka nature monument
Mocek, Bohuslav
Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective
Fulltext: Download fulltextPDF
Green Club-tailed Dragonfly - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) at the locality CZ0533305 - Chrudimka river in Pardubice
Mocek, Bohuslav
Verification of occurrence and monitoring of dragonfly populations important from the European Community perspective.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zoological inventory survey of the national nature reserve Adršpašsko-Teplické skály - flies (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. Největší druhové spektrum a nevýraznější zastoupení specializovaných vzácných druhů bylo zjištěno ve Vlčí rokli.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zoological inventory survey of the national nature reserve Adršpašsko-Teplické skály - dragonflies (Odonata)
Mocek, Bohuslav
Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ostatních zkoumaných lokalitách v NPR od 1 do 3 druhů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zoological inventory survey of the national nature reserve Bohdanečský rybník a rybník Matka - dragonflies (Odonata)
Mocek, Bohuslav
Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the locality Pivovarská flošna in Hradec Králové - Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the planned BMW car showroom in the Březhrad estate
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.