Research reports

Latest additions:
2019-05-16
18:17
Absolute Value Mapping
Rohn, Jiří
We prove a necessary and sufficient condition for an absolute value mapping to be bijective. This result simultaneously gives a characterization of unique solvability of an absolute value equation for each right-hand side.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-05-16
18:17
Detekce mikroplatsů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný, Želivka a Podolí
Pivokonský, Martin ; Pivokonská, Lenka ; Čermáková, Lenka ; Novotná, Kateřina
Na vyžádání společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. byly analyzovány vzorky surové a upravené vody ze tří zdrojů sloužících pro zásobování pražské aglomerace pitnou vodou. Předmětem analýzy bylo stanovení množství a složení mikroplastových částic.

Detailed record
2019-05-16
18:17

Detailed record
2019-05-16
18:17

Detailed record
2019-05-16
18:17
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče
Beláňová, Andrea ; Trejbalová, T.
Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí se jedná o explorativní studii, která se zabývá dosud nedostatečně prozkoumanou problematikou, a to možnostmi a kompetencemi vězeňských kaplanů a dobrovolníků v rámci postpenitenciární péče. Cílem této fáze projektu je identifikovat překážky a problematické aspekty této angažovanosti, ale rovněž zdůraznit osvědčené přístupy a pozitivní výstupy. Jedním z dílčích cílů je mezi jinými vyhodnocení identity kaplanů a dobrovolníků v českém vězeňském systému.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7
Stavárek, Petr ; Jiřičný, Vladimír ; Hejda, Stanislav
Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi.

Detailed record
2019-04-29
09:26
PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr ; Grande, C. ; Dubois, J.-L.
Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem.

Detailed record
2019-04-29
09:26
PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr ; Lali, Farzad ; Ujčič, Massimo ; Grande, C. ; Andreassen, K.A. ; Zander, H.-J.
Zpráva popisuje předběžné rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených na základě úvodních experimentálních dat.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 5.1 až 5.2
Stavárek, Petr ; Jiřičný, Vladimír ; Hejda, Stanislav
Zpráva se zabývá experimentálním testováním aplikace mikroreaktoru pro katalytickou oxidaci v plynné fázi za různých operačních podmínek.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi,etapa 3.1 až 3.4
Stavárek, Petr ; Vajglová, Zuzana
Zpráva se zabývá návrhem a konstrukcí mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi.

Detailed record