Research reports

Latest additions:
2022-09-28
00:47

Detailed record
2022-09-28
00:47
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorku omítky z objektu: Zámek Opočno
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Vondráčková, Michaela ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Spatio-Spectral EEG Patterns in the Source-Reconstructed Space and Relation to Resting-State Networks: An EEG-fMRI Study
Jiříček, Stanislav ; Koudelka, V. ; Mantini, D. ; Mareček, R. ; Hlinka, Jaroslav
In this work, we present and evaluate a novel EEG-fMRI integration approach combining a spatio-spectral decomposition method and a reliable source localization technique. On the large 72 subjects resting- state hdEEG-fMRI data set we tested the stability of the proposed method in terms of both extracted spatio-spectral patterns(SSPs) as well as their correspondence to the BOLD signal. We also compared the proposed method with the spatio-spectral decomposition in the electrode space as well as well-known occipital alpha correlate in terms of the explained variance of BOLD signal. We showed that the proposed method is stable in terms of extracted patterns and where they correlate with the BOLD signal. Furthermore, we show that the proposed method explains a very similar level of the BOLD signal with the other methods and that the BOLD signal in areas of typical BOLD functional networks is explained significantly more than by a chance. Nevertheless, we didn’t observe a significant relation between our source-space SSPs and the BOLD ICs when spatio-temporally comparing them. Finally, we report several the most stable source space EEG-fMRI patterns together with their interpretation and comparison to the electrode space patterns.

Detailed record
2022-09-28
00:47

Detailed record
2022-09-28
00:47
A Measure of Variability WIthin Parametric Families of Continuous Distributions
Fabián, Zdeněk
A continuous probability measure on an open interval of the real line induces in it a unique geometry, "center of gravity" of which is the typical value of the distribution. In the paper is identified a score variance as a finite measure of variability of distributions with respect to the typical value and discussed its properties and methods of estimation. Itroducing a generalized Rao distance in the sample space one can appraise the precision of the estimate of the typical value.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení
Kalíšková, Klára ; Zapletalová, Lucie
Ve studii analyzujeme zacílení příjmově kompenzačních nástrojů přijatých českou vládou v reakci na pandemii onemocnění covid-19 na různé skupiny domácností. Ukazujeme, jaký podíl celkových nákladů na kompenzační opatření byl zacílen na nejzasaženější skupiny obyvatel. I přes značné náklady státu na kompenzaci snížení příjmů domácností dopadla pandemie podstatně tíživěji na chudší vrstvy společnosti. Tento fakt se může v budoucnu projevit v prohloubení existujících problémů se zadlužeností, exekucemi nebo postižením dětí chudobou.\n

Detailed record
2022-09-28
00:47
Souhrnná výzkumná zpráva zaměřená na kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života
Hamplová, Dana ; Klusáček, Jan ; Adámková, Věra ; Kudrnáčová, Michaela ; Sládek, Martin ; Sumová, Alena ; Topinková, Renáta
Zpráva vyhodnocuje vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví. Vychází přitom jak ze sociologické perspektivy a sociologických indikátorů (tj. subjektivní zdraví, subjektivní kvalita života), tak z multidisciplinární perspektivy a biomedicínských indikátorů (tj. biomarkery). Zpráva podrobně dokumentuje rozdíly ve zdraví podle vzdělání a rodinného stavu, zohledňuje i pracovní situaci. Významnou pozornost věnuje rizikovému chování a spánkovým režimům.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Proximity to help matters: the effect of access to centers of legal aid on bankruptcy rates
Hrehová, Kristína ; Domonkos, Š.
Personal bankruptcy aims to provide a fresh start to debtors. While bankruptcy is often the only solution to financial distress, large spatial distance to affordable legal services may result in its underuse by eligible debtors. Using a large administrative dataset of personal bankruptcies, we study the impact of spatial distance from public Centers for Legal Aid (CLAs) on the regional incidence of personal bankruptcy in Slovakia. We avoid endogeneity by focusing on the increased availability of legal aid controlling for the expected\ndistance from the nearest CLA, which serves as the first contact point in the process of filing for personal bankruptcy in the Slovak Republic. Distance from these legal aid centers has a significant impact on personal bankruptcy rates: the closer the nearest CLA is, the larger the prevalence of personal bankruptcy is in a given municipality. We quantify the impact of service access on personal bankruptcy rates, showing that improved access to free legal aid has both a statistically and substantively significant impact on the use of personal bankruptcy by the public. At the end of the almost 3-year-long period analyzed, municipalities with good access to CLAs had 3.3 bankruptcies more per 1,000 inhabitants than municipalities with weak access to CLAs. This effect is significant, as the average national bankruptcy rate until December 2019 reached 6.3 bankruptcies per 1,000 persons.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.
Marková Volejníčková, Romana
Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace a představení genderových témat tak, aby to bylo pro mladé lidi zajímavé. Součástí výzkumu je také několik rozhovorů především s vyučujícími o tom, jak jsou studentům genederové témata ve škole představena, zdali považují za důležité mladé lidi vzdělat i v této oblasti a jak nejlépe tato témata s mladými lidmi komunikovat. \n

Detailed record