Biology Centre

Latest additions:
2023-08-06
00:02
Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd

Detailed record
2023-08-06
00:02
Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Zde poprvé referujeme o katodoluminiscenčních vlastnostech karotenoidů přítomných v různých biologických vzorcích (Diplonemidae spp, kořen mrkve, embrya Arabidopsis, řasa Vischeria sp., jednobuněčná pigmentovaná kvasinka Rhodontorula, žloutek slepičího) pomocí kryo-SEM. Přítomnost karotenoidů byla prokázána Ramanovou spektroskopií.

Detailed record
2023-03-28
00:39
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování.

Detailed record
2023-03-28
00:39
Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.
Vejřík, Lukáš
Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice.

Detailed record
2023-03-12
00:04
Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Badraghi, A. ; Král, K. ; Reitschmiedová, E. ; Šálek, V. ; Kotápišová, Marta ; Novotná, B. ; Šimáňová, D. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Hublová, L. ; Irsah, S. ; Lačná, K. ; Kaneda, S. ; Zedníková, Petra
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022.

Detailed record
2023-03-12
00:04
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek ; Kiran, Thomas ; Gottwald, M.
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.

Detailed record
2023-03-12
00:04

Detailed record
2023-03-12
00:04
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka v roce 2022.
Blabolil, Petr ; Dvořáková, M.
Zpráva popisuje výsledky měření základních parametrů vody a ichtyologických odlovů na vodní ploše Bagr.

Detailed record
2023-03-12
00:04
Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.
Blabolil, Petr ; Hůda, J. ; Muška, Milan ; Draštík, Vladislav ; Holubová, Michaela ; Hladík, Milan ; Vrba, Jaroslav
Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy.

Detailed record
2023-03-12
00:04
Zpráva z vybraných lokalit Hydrobiologické exkurze v roce 2022.
Blabolil, Petr ; Bláha, M. ; Kajgrová, L. ; Kaštovský, J. ; Kolář, Vojtěch ; Vrba, Jaroslav
Zpráva popisuje výsledky odběru a určení biologických složek (ryby, zoobentos, perifyton) ve vybraných lokalitách navštívených během Hydrobiologické exkurze.

Detailed record