Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2023-12-06
00:37
Charakterizace prvků v městském aerosolu
Hlaváčková, Hana ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Prvky jsou důležitými složkami atmosférických aerosolů. Těžké kovy jsou známé látky znečišťující životní prostředí díky své toxicitě a schopnosti akumulovat se v lidském těle. Těžké kovy mohou vykazovat toxikologické účinky i ve stopových množstvích.

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Simultaneous online determination of nitric acid and nitrates in ambient air
Alexa, Lukáš ; Čmelíková, D. ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel
The innovated method for the simultaneous online determination of HNO3/NO3- in ambient air was developed. Due to high sensitivity of CLD (LOD = 5.1 nM in water solution, 3 s/n) no preconcentration method is required. The online methods were compared with the results obtained with the offline method based on sampling using filters and dry denuders (DD) covered by 0.5% NaF with subsequent analysis by ion chromatography (model ICS-2100, Dionex, USA) and capillary electrophoresis (model Agilent 7100, Agilent Technologies, USA).

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Forest springs, a safe source of drinking water?
Mikuška, Pavel ; Alexa, Lukáš ; Kouřilová, S. ; Cigánková, Hana ; Křůmal, Kamil ; Itterheimová, Petra ; Kubáň, Petr ; Matoušek, Tomáš ; Barešová, Magdalena ; Pivokonský, Martin
Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but bacteriological results indicate faecal pollution of water in majority studied springs.

Úplný záznam
2023-11-12
00:02
CECE 2023. 18th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Foret, František ; Lavická, Jana ; Přikryl, Jan
This year the Proceedings included abstracts of 27 oral and 33 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, documents the quality of the meeting. Similarly to the previous years the lectures were given by outstanding, highly cited, scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org.

Úplný záznam
2023-06-18
00:02
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků.

Úplný záznam
2023-06-18
00:02
Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod.

Úplný záznam
2023-03-28
00:39
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K. ; Šesták, Jozef
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb.

Úplný záznam
2023-03-28
00:39
Detekce a identifikace simulantů a rozkladných produktů bojových chemických látek pomocí přenosného kapalinového chromatografu
Vaněk, J. ; Šesták, Jozef ; Lunerová, K. ; Tanzinger, L.
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a kvantifikaci rozkladných produktů BChL a simulantů BChL. Je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. v rámci činností v oblasti VaV a zkušebnictví a při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 19/1997 Sb.

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022
Foret, František ; Lavická, Jana ; Chung, D. S. ; Drobníková, Iveta ; Přikryl, Jan ; Lee, H.
The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, the 17th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, the 28th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, and IUPAC Special Symposia by Division of Chemistry and the Environment, provided full texts of 108 oral and 54 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, document the quality of the meeting. Similarly to previous years, the lectures were given by distinguished scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org or in the proceedings published in Separations (https://doi.org/10.3390/separations10020109).

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Determination of cadmium by chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora ; Sagapova, Linda ; Musil, Stanislav
Development of a methodology for determination of cadmium based on chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.

Úplný záznam