Institute of Analytical Chemistry

Latest additions:
2022-11-06
00:34
Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022
Foret, František ; Lavická, Jana ; Chung, D. S. ; Drobníková, Iveta ; Přikryl, Jan ; Lee, H.
The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, the 17th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, the 28th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, and IUPAC Special Symposia by Division of Chemistry and the Environment, provided full texts of 108 oral and 54 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, document the quality of the meeting. Similarly to previous years, the lectures were given by distinguished scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org or in the proceedings published in Separations (https://doi.org/10.3390/separations10020109).

Detailed record
2022-11-06
00:34
Determination of cadmium by chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora ; Sagapova, Linda ; Musil, Stanislav
Development of a methodology for determination of cadmium based on chemical vapour generation coupled with atomic fluorescence spectrometry.

Detailed record
2022-11-06
00:34
Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu
Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Atmosférické aerosoly (ParticulateMatter, PM) mají významný dopad na zdraví a životní prostředí. Schopnost aerosolů produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) je jedním z často navrhovaných mechanismů souvisejících s negativními účinky aerosolu na lidské zdraví. Oxidační stres, který je způsobený zvýšenou koncentrací ROS, je spojován s celou řadou kardiovaskulárních a respiračních onemocnění. Schopnost aerosolu produkovat ROS je nazývána oxidativní potenciál (OP). Přestože schopnost PM tvořit ROS je dobře korelována s hmotnostní koncentrací PM, může více\nzáviset na fyzikálně-chemických vlastnostech PM. Bylo prokázáno, že prvky vázané na PM významně přispívají k OP aerosolu. Expozice prvkům bývá spojena s několika zdravotními problémy (např. respirační a kardiovaskulární onemocnění, astma, zánětlivé procesy, rakovina plic).

Detailed record
2022-10-23
00:01
Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Jaroch, M. ; Hopan, F. ; Kuboňová, L.
V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro identifikaci zdrojů emisí aerosolů. Dřevo bylo spalováno v různých kotlích používaných k vytápění bytů v České republice, tj. v protápěcím kotli, kotli s tahem spalování, zplyňovacím kotli a automatickém kotli. Emisní faktory částic a všech měřených organických sloučenin byly nejvyšší ze spalování paliv v nejstarším (přehořívacím) kotli.

Detailed record
2022-10-23
00:01
Parallel Determination of Particulate Ammonium by Using a Continuous Aerosol Sampler and Cascade Impactor
Alexa, Lukáš ; Hlaváčková, H. ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel
Ammonia is a significant gaseous pollutant present in the atmosphere. As a neutralizing agent of acidic species ammonia forms particle-phase ammonium (NH4+) salts and contributes thus to formation of secondary atmospheric aerosols (Harrison and Jones, 1995). Aerosols (particulate matter, PM) are responsible for many negative effects on environments and health risks to human. The diameter of PM has significant impact on their environmental exposure, where the decreasing particle size increases the adverse health effects. The ultrafine particles hence play a major role in adverse impact on human health (Ryer-Powder, 1991). Presented paper describes the use of the novel continuous aerosol sampler for online, and a commercial cascade impactor for offline, determination of NH4+ in ambient air.

Detailed record
2022-10-23
00:01
Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids
Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass concentration of PM doesn´t consider the different compositions and toxicological effects of its components. Majority of PM mass constitutes low-toxicity components, while minority of trace components may have high toxicological activity (Tonne, 2012). Oxidative potential (OP), defined as the ability of PM to induce oxidative stress, is in recent years recognized as one of the main biological mechanisms considered to be contributing to negative impacts from air pollution exposure. Oxidative stress is caused through the capability of PM to generate reactive oxygen species (ROS) within the lung, which leads to pro-inflammatory responses that can ultimately results in cell apoptosis (Borlaza, 2021).

Detailed record
2022-10-09
00:00
Total and Bioaccessible Fraction of Elements in Urban Aerosol
Mikuška, Pavel ; Cigánková, Hana ; Hegrová, J.
Atmospheric aerosols have significant impact on health and environment. Elements constitute an important particulate component which have received the attention to understand their environmental and health impacts. Elements enter the human body through inhalation of aerosols causing several health issue (asthma, cardiovascular and respiratory diseases, lung cancer).\nThe potential health effects of elements in PM depend on their toxicity, concentration, and bioaccessibility. It is assumed that the bioaccessible fraction of elements is more relevant for evaluating human health risks than the total concentration of elements. The aim of this study was to determine the total and bioaccessible concentration of elements in urban PM1 and PM2.5 aerosol during four seasons.

Detailed record
2022-10-09
00:00
The map of quercetin and its derivatives occurence in parts of onion (Allium cepa L.) varieties
Benešová, K. ; Lojková, L. ; Kudláčková, Barbora
Determination of quercetin and its derivatives in dependency on the onion variety and the part from which it was extracted.

Detailed record
2022-10-09
00:00
The effect of milk thistle cultivation technology [Silybum marianum (L.) Gaertner] on the yield and contained compounds
Fojtíková, L. ; Bradáčová, M. ; Kudláčková, Barbora ; Bjelková, M. ; Pluháčková, H.
The aim of the present study was to evaluate the impact of complex growing technology on the quality of milk thistle achenes.

Detailed record
2022-09-28
00:47
Chemical vapor generation of cadmium for analytical atomic spectrometry
Sagapova, Linda ; Kodríková, Barbora ; Svoboda, Milan ; Musil, Stanislav ; Kratzer, Jan
Chemical vapor generation of cadmium volatile compounds was optimized in order to determine trace Cd concentrations by atomic absorption spectrometry (AAS). Several reaction modifiers based on inorganic salts and complexes of CrIII+, CoII+, TiIII+, TiIV+ were tested to improve analytical performance and generation efficiency.

Detailed record