National Repository of Grey Literature 232 records found  beginprevious220 - 229next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Internal accounting rules of a certain company with the intention of circulation of the accountancy documents
Žemličková, Kateřina ; Janhubová, Jaroslava (advisor)
Thesis "Internal accounting rules of a certain company with the intention of circulation of the accountancy documents" deals with internal rules of documentary circulation both from the theoretical and pracical point of view. The first part of the thesis describes all concepts and activities connected with processing of the accountancy documents. The aim of the practical part is an analysis, correction and refinishing of a concrete internal rule of a concrete company.
The relationship of independence and accountability of central banks on the example of the CNB and the FED
Johnová, Dana ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Řežábek, Pavel (referee)
The aim of this thesis is an analysis of the development and changes in the relationship of political and economic independence and accountability of central banks on the example of CNB and FED. I use the method of comparative analysis of the qualitative characteristics of central banks. The theoretical and methodological part is focused on the historical evolution of central banking, as well as on the relationship between central bank independence and its accountability, credibility and transparency. The next section is devoted to analyzing the benefits and the risks of an independent status. The largest chapter deals with the ways of measuring the legal and the actual independence of central banks, the calculation of legal independence from the selected indices are applied to the CNB. Finally I make an evaluation of degree of independence of the CNB and FED and I try to explain what degree of independence and accountability is optimal.
Odpovědnost za škodu v obchodním právu
Podojilová, Petra ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Koucká, Jiřina (referee)
The bachelor thesis deals with problems of the liability for damage in the commercial law. The main aim of this thesis is to provide well-arranged and consistent information about the liability for damage in the Czech commercial law. At the beginning there is the definition of the liability and in the following part there is the explanation of the liability for damage according to the Civil Code and Commercial Code. This part of the thesis includes both the general and the special legal regulations.The practical part of the thesis includes three judical decisions. These decisions help to understand how courts work and adjudicate in practice.
Corporate Social Responsibility in China: Path to Sustainable Growth (Selected Problems)
Kuksová, Magdalena ; Zemanová, Štěpánka (advisor) ; Knotková, Vladimíra (referee)
Social, cultural and technological changes of recent decades led to a new dominant feature of the world economy in the form of globalization. This coincided with the extraordinary growth of international political institutions that seem unable to control the process of globalization and its effects. Multinational corporations have become drivers of economic growth in the world. They have outsourced production to developing countries with low standards and weak legislation, particularly to China, where violation of Chinese and international law occurs frequently. No one assumes responsibility for this situation. The question therefore arises whether such economic growth can be legitimate and sustainable. The master thesis focuses on working conditions related to the production of goods in China. The aim of this master thesis is to try to determine to what extent the concept of corporate social responsibility can contribute to sustainable growth and improve working conditions in China. The thesis is divided into six chapters. The first chapter contains a theoretical introduction to social responsibility, the second chapter shows the influx of foreign businesses into China and its impacts on society. The third to the fifth chapter introduce attempts by various authorities and corporations to address the problem of harsh working conditions and violations of legal norms. The sixth chapter encourages consumer to take responsibility. The work is exclusively focused on the social pillar of corporate social responsibility.
The legal regulation of consumer protection, specifically the regulation of liability for product defects
Popeláková, Klára ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Štěpánek, Petr (referee)
This bachelor's thesis deals with the question of consumer protection, specifically with the regulation of liability for product defects, eventually with liability for damage caused by the product defect. The reader will learn especially how to act when a product defect appears, then in what term he has to apply his rights or by whom and under which conditions. This topic is made clear not only by using quotations of the law but also by showing on examples and experiences. The list of most common fraud practices of sellers is also mentioned. In this thesis, you can also find some information about consumer organizations -- what is their goal or how to contact them. At the end I analyzed how well the consumers know their rights. I created a form where people could choose from more answers the right one. In my survey took part more than one hundred people.
The Liability for Damage in the Commercial Law
Hindrová, Barbora ; Kalinová, Miluše (advisor) ; Švarc, Zbyněk (referee)
The bachelor thesis deals with problems of the liability for damage in the Czech commercial law. The main aim of this thesis is to provide well-arranged information about the liability for damage in the Czech commercial law. At the beginning there is the definition of the liability and in the following part there is the explanation of the liability according to the Civil Code and Commercial Code. This part of the thesis includes the general and special legal regulations and also the noncontractual liability. The conclusion of the thesis is devoted to the examination of the causality and the example of the liability insurance of the private limited liability company.
Společenská odpovědnost malých a středních firem
Manová, Dana ; Džbánková, Zuzana (advisor) ; Černá, Iva (referee)
Práce se zabývá vztahem malých a středních firem ke koncepci společenské odpovědnosti firem jako podpůrného nástroje podnikového řízení pomáhajícího ke stabilitě firmy, zlepšení dobrého jména podniku a jako nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti, který je ale malými a středními firmami opomíjen a nepovažován za podstatný. Zkoumáno a oveřováno kvalitativním výzkumem se třemi firmami.
Evaluation of Corporate Social Responsibility according to the method KORP
Nový, Daniel ; Plášková, Alena (advisor) ; Hykš, Ondřej (referee)
Purpose of my diploma thesis is the evaluation (rating) of Corporate Social Responsibility (CSR) in some commercial banks in the Czech Republic -- Česká spořitelna, ČSOB and KB. The evaluation of CSR is realized according to the new Czech method KORP. Data for the evalution were taken from (checklists) research, websites and CSR Report of the selected banks.
Corporate Governance
Sirotková, Jana ; Dědič, Jan (advisor) ; Koucká, Jiřina (referee) ; Černá, Stanislava (referee) ; Stuna, Stanislav (referee)
Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat současnou právní úpravu obchodních společností v oblasti statutárních orgánů. Kromě analýzy české právní úpravy, je rovněž podán stručný přehled právních nástrojů používaných Evropským společenstvím k aproximaci právních řádů členských států a v současnosti existujících nástrojů v oblasti práva společností a vývoj evropské legislativy a Kodexy správy a řízení společností. Ze srovnávacích důvodů je na závěr práce zařazen stručný přehled práva společností a organizační struktury společností v irském právním řádu.
The Use of the Coaching Technique in the frame of a Firm's Development and Managers ' Personal Development
Kalinová, Renata Bc. ; Stejskalová, Irena (advisor) ; Lešetický, Ondřej (referee)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou metody koučování a jejím využitím v oblasti rozvoje firmy a osobního rozvoje manažerů. Praktická část obsahuje konkrétní koučovací rozhovor pro konkrétní firmu a jeho manažera. Dále zahrnuje zápis koučovacího rozhovoru, jeho vyhodnocení a provedení ještě jednoho koučovacího rozhovoru a jeho vyhodnocení.

National Repository of Grey Literature : 232 records found   beginprevious220 - 229next  jump to record: