National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Single mothers and their children - the group on the edge of poverty?
Voráčová, Helena ; Háva, Petr (advisor) ; Hejzlarová, Eva (referee)
V této práci jsem se zaměřila na ženy, které se rozhodly pečovat o své dítě či děti samy, označuji je jako single matky. Jedná o skupinu, která dle výzkumů čelí nepříznivé finanční situaci a vysoké míře ohrožení chudobou a sociálního vyloučení. Stejně tak jako jejich děti. Vzhledem k nemožnosti uspokojovat všechny své potřeby trpí deprivací, jejíž následky si nesou do budoucna. Jednou z oblastí, na kterou má vliv jejich obtížná finanční situace jsou volnočasové aktivity. Míra omezení single matek a jejich dětí ve způsobu trávení volného času závisí především na zájmu či nezájmu otců o své děti. Ke kvalitnímu využití volného času single matek a jejich dětí mohou též přispívat neziskové organizace občanské společnosti primárně zaměřené na single matky a jejich děti, kterých je v České republice bohužel nedostatek. Jedním z možných důvodů může být ten, že tyto ženy, přestože jejich přítomnost vnímají pozitivně, netouží být, ať již z jakéhokoliv důvodu, společností označovány a vnímány jako single matky, natož na sebe z tohoto úhlu pohledu nechat nést pozornost. Annotation The aim of this study is to address single mothers. Single mothers and their children are usually in poor financial condition and threatened with poverty and social exclusion. They are unable to meet their basic needs which effect...
Case study about physiotherapeutic care of patient after herpetic encephalitis
Hroch, Ondřej ; Reckziegelová, Petra (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Autor: Ondřej Hroch Title: Case study about physiotherapeutic care of patient after herpetic encephalitis. Objective: The objective of this study is to gather information and obtain results about the theoretical and methodological herpetic encephalitis and its application in the rehabilitation of the patient with this diagnosis. Summary: This thesis is a study about herpetic encephalitis which consists of two parts. The general part describes the definition of encephalitis, herpetic neuroinfections in particular herpetic encephalitis. The subsequent chapters address etiopatogenesis, transmission, pathological anatomy, clinical findings, diagnosis and treatment of the disease, including a description of appropriate physiotherapy techniques. The main part of the thesis consists of a case study of the physiotherapeutic care of a patient after contracting herpetic encephalitis, followed by quadriparesis. This part consists of history, kinesiological analysis before and after treatment, short-term and long-term physiotherapeutic plan, the course of therapy and evaluation of the effect of therapy. Data for the main part was obtained in the period 18. 5. - 12. 6. 2015 during the clinical practice in Vršovická zdravotní, a. s. Keywords: physiotherapy, encephalitis, herpetic neuroinfections, herpetic...
Case study of the physiotherapy treatment of a patient after stroke with right hemiparesis
Wagenknecht, Štěpán ; Novotná, Irena (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case study of the physiotherapy treatment of a patient after stroke with right hemiparesis. Aims: The aim of this thesis was to gain theoretical knowledge about stroke and the development of case study of a patient after ischemic stroke with right hemiparesis. Summary: This bachelor thesis deals with the stroke. The thesis consists of two parts. In the general section is described the definition of stroke, anatomy of the blood supply of the brain, epidemiology, classification, risk factors of stroke. The following chapters solve directly the ischemic stroke, its pathophysiology, clinical manifestations and treatment. The conclusion of this part is devoted to comprehensive rehabilitative care for patients after stroke, including a description of appropriate physiotherapy techniques. The special part is about a case study of the physiotherapy care of the patient after stroke with right hemiparesis. This part contains a complete kinesiology analysis, course of treatment and final evaluation. Data for processing the special part were obtained in the term 15.1. - 5. 2. 2016 during the clinical practise in Vršovická zdravotní, a.s. Keywords: Stroke, ischemic stroke, left hemiparesis, physiotherapy procedures and methods.
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis Status Post Right Hip Disarticulation
Körnerová, Tereza ; Novotná, Irena (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis Status Post Right Hip Disarticulation. Summary: The main purpose of thesis is summary of teoretical findings about lower limb amputacion and processing of case study of the pacient with the hip disarticulation. The general part includes facts from anatomy, kineziology, amputations and prosthetics of lower limb. It pointes to great psychological, social and economical impact which should be dealt with. The special part consists of case history, inicial examination, short-term and long-term physiotherapy care about pacient after hip disarticulation. The therapeutic exercises are described in detail. Final inspection is compared with the result of the inicial examination and in the end of the thesis is evaluated the therapeutic effect. Keywords: amputacion, hip disarticulation, protetics, lower limb prothesis, rehabilitacion, physiotherapy, case study
Case report of physiotherapeutic care of patient with diagnosis ischemic stroke
Grygarová, Lenka ; Pavlů, Dagmar (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case report of physiotherapeutic care of patient with diagnosis ischemic stroke. Objectives: The main aim of this thesis was processing casuistic of ischemic stroke diagnosis patient, and obtain theoretical knowledge about this illness. Methods: Bachelor thesis is divided into general and special part. General part is focused in theoretical knowledge describing the anatomy of the vascular supply to the brain, epidemiology and neuroplasticity of the brain. In the second half of the general part is with greater detail processed the issue of ischemic cerebrovascular disease, its classification, clinical features and risk factors. The final section is dedicated to spasticity and rehabilitative care for the patient. A special section was created on the basis of the current practices since 20 January 2014 till 14 February 2014 at Vršovická zdravotní a.s.. Its content is a close up casuistics reports of patient after ischemic stroke with left-sided symptomatology. Results: The patient's condition improved during rehabilitation. There has been a positive effect on stability while standing, walking and overall self-sufficiency of the patient. Keywords: Stroke, ischemic, spasticity, rehabilitation care.
Case study of physiotherapeutic care for a patient with the diagnosis of a tribal ischemic cerebrovascular accident
Krejčová, Barbara ; Pavlů, Dagmar (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case study of physiotherapeutic care for a patient with the diagnosis of a tribal ischemic cerebrovascular accident. Objectives: This work aims at processing the casuistry of a patient with the diagnosis of a tribal ischemic cerebrovascular accident at summarizing the theoretical knowledge about cerebrovascular accidents and subsequent rehabilitation, at suggesting a therapy, observing its progress, and at evaluating the effect of therapeutic influence on the patient's condition. Methods: I acquired the practical sources for processing this bachelor's paper during my professional practice, which took place from 6th to 31st January, 2014, at the rehabilitation in-patients' ward of Vršovická zdravotní a.s. The paper is composed of two parts - the general and the special ones. The general part of the paper deals with the theoretical knowledge about cerebrovascular accidents, their classification, possible causes of their origin, and the anatomy of the cerebrovascular system. The main theme of the general part of my bachelor's paper is about rehabilitation after a cerebral ictus. The general part was processed on the basis of expert literature mentioned on the reference list. The special part describes the patient's casuistry after a tribal ischemic cerebrovascular accident, an initial...
Case study of the physiotherapy treatment of patient with radicular syndrome S1 diagnosis
Kopecká, Barbora ; Neuwirthová, Svatava (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case study of the physiotherapy treatment of patient with radicular syndrome S1 diagnosis Objectives: The aim of this thesis is a summary of the knowledge about radicular syndrome S1 especially for the needs of a physiotherapist, and their practical application presented in a case study of patient with such diagnosis. Methods: The thesis consists of two parts. General part summarizes the knowledge about radicular syndrome S1 based on the available literature. I focus on anatomical and kinesiological features, etiology and clinical picture of the disease, and further on possibilities of treatment, particularly physiotherapeutical ones. Special part is a case study of a patient with this diagnose. It covers her anamnesis and initial examination, then it describes all physiotherapeutical units undergone, and concludes with control examination and evaluation of the effect of the treatment. Keywords: radicular syndrome S1, back pain, deep stabilizing system, physiotherapy, case study
Case Study of physiotherapy treatment of a patient after acute brain stroke
Pytlová, Lucie ; Maršáková, Kateřina (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case Study of physiotherapy treatment of a patient after acute brain stroke. Objective: To officialy to confirm the ability to work well with patiens after a stroke. To gain the needed theoretical knowledge about the given issue and to utilize the practical physiotherapeutic skills. Method: The first part of the bachelor thesis is theoretical. It describes the origin, risk factors and consequences of a stroke. Further described are typical clinical symptoms, possibilities for treatement and technical uses od physiotherapy. The thesis is also dedicated to the subluxation of the paretic arm and the neglect syndrom. The second part contains casuistry of the chosen patient after the ischemic stroke with left - handed symptomatology. Results: Improvement of the walking stereotype, reduction in the painfulness of the paretic arm, increased strength in the paretic lower arm and improvement of the exterior and deep perception. Conclusion: The use of physiotheraphy on a patient after a stroke appeared to be very important, due to partial return of damaged functions. Key word: vascular stroke, hemiparesis, painful arm, physiotherapeutic methods
Case report of physiotherapeutic care of a patient with diagnosis status after bikondylar fracture of the proximal tibia
Rissová, Kristýna ; Nováková, Tereza (advisor) ; Voráčová, Helena (referee)
Title: Case report of physiotherapeutic care of a patient with diagnosis status after bikondylar fracture of the proximal tibia Objectives: The aim of this work is processing of the case study of a patient with diagnosis condition after bikondylar fracture of the proximal tibia, a summary of theoretical konwledge, designing therapy and monitoring its process. Methods: This work was created as a research with case study during continuous professional practice held from 21. 1. 2013 to 15. 2. 2013 in Vršovická zdravotní, a. s. The work is divided into two parts - general a special. The first (general) part deals with theoretical knowledge of anatomy, kinesiology of the knee joint, includes information on fractures (their classification, possible solutions, healing and complications and the possibilities of physiotherapy procedures. The second part (special) describes case study of a patient after bikondylar fracture of the proximal tibia, the process of suggested therapy and evaluation of its effect. Keywords: knee joint, tibia, osteosynthesis, physiotherapy, traumatology, rehabilitation

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.