Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problems for Nonlinear Least Squares and Nonlinear Equations
Lukšan, Ladislav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan
This report contains a description of subroutines which can be used for testing large-scale optimization codes. These subroutines can easily be obtained from the web page http://www.cs.cas.cz/~luksan/test.html. Furthermore, all test problems contained in these subroutines are presented in the analytic form.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sparse Test Problems for Nonlinear Least Squares
Lukšan, Ladislav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan
This report contains a description of subroutines which can be used for testing large-scale optimization codes. These subroutines can easily be obtained from the web page http://www.cs.cas.cz/~luksan/test.html. Furthermore, all test problems contained in these subroutines are presented in the analytic form.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
UFO 2017. Interactive System for Universal Functional Optimization
Lukšan, Ladislav ; Tůma, Miroslav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan ; Ramešová, Nina ; Šiška, M. ; Hartman, J.
This report contains a description of the interactive system for universal functional optimization UFO, version 2017. This version contains interfaces to the MATLAB and SCILAB graphics environments.
A Generalized Limited-Memory BNS Method Based on the Block BFGS Update
Vlček, Jan ; Lukšan, Ladislav
A block version of the BFGS variable metric update formula is investigated. It satisfies the quasi-Newton conditions with all used difference vectors and gives the best improvement of convergence in some sense for quadratic objective functions, but it does not guarantee that the direction vectors are descent for general functions. To overcome this difficulty and utilize the advantageous properties of the block BFGS update, a block version of the limited-memory BNS method for large scale unconstrained optimization is proposed. The algorithm is globally convergent for convex sufficiently smooth functions and our numerical experiments indicate its efficiency.
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ikonografie pozdně římských mincí v letech 364 - 498 po Kr.
Vlček, Jan ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Marek, Václav (oponent)
(česky) Práce se zabývá posledním vývojovým obdobím římského mincovnictví, které stojí mimo všeobecný zájem. Smyslem práce je definovat a popsat motivy užívané na římských mincích v období vymezeném počátkem vlády Valentiniana I. roku 364 a mincovní reformou Anastasia I. roku 498, klasifikovat jednotlivé obrazové skupiny a vyložit jejich význam z hlediska státní propagandy. Práce si také všímá vztahů mezi mincovními obrazy a opisy, užití značek mincoven jako součásti obrazové náplně, a popisuje vztahy mezi mincovními obrazy a soudobými sociopolitickými jevy a událostmi. Důležitou součástí práce bude zakotvení oblasti pozdně římských mincí do dějinných souvislostí. Bude věnována pozornost tomu, jak pozdně římské mince svým charakterem vycházely z ražeb předchozích období a jak poté naopak byly jimi ovlivněny mince byzantské.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
11 Vlček, Jiří
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.